Emisyon-İmisyon Ölçümleri Raporlama Personelleri Sertifikasyon Eğitimi

28.11.2017

25 Aralık 2013 tarih ve 28862 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Çevre Ölçüm ve Analiz Laboratuvarları Yeterlik Yönetmeliği’nin 19. Maddesi 2. Bendinde; ‘‘Bakanlık, mevzuat gereği veya gerekli gördüğü konularda eğitime katılma veya sertifika alma zorunluluğu getirebilir’’, 19. Maddesi 3. bendinde ise ‘‘gerekli durumlarda eğitim konuları, içeriği, katılım şartları ve sınav gerekliliği gibi hususlar, Bakanlıkça belirlenir’’ hükmüne yer verilmiştir.

Emisyon-imisyon ölçümleri laboratuvar sorumluları ile emisyon-imisyon ölçüm personelinin sertifikalı olarak çalışmasına yönelik gerçekleştirilmekte olan ‘’Emisyon-İmisyon Ölçümlerinde Kullanılan Standartlar ve Ölçüm Yöntemleri Eğitimi” sertifikasyon eğitiminden sonra emisyon-imisyon ölçümleri raporlama personelleri için de sertifika zorunluluğu getirilecektir.

Bu kapsamda “Çevre Ölçüm ve Analiz Laboratuvarları Yeterlik Yönetmeliği” kapsamında Çevre Ölçüm ve Analizleri Yeterlik Belgesi verilen Çevre Laboratuvarlarının; emisyon ve imisyon ölçümlerine ilişkin raporlamayı gerçekleştiren Raporlama Personelleri için, tahminen 2018 Yılı Şubat ayında mevzuat, standart, ölçüm yöntemleri ve raporlama hususlarını içeren ilk sertifikasyon eğitimi yapılacaktır.

Bu eğitimin gerçekleştirilmesinin ardından emisyon ve imisyon ölçümlerini hazırlayacak Raporlama Personellerinin; rapor hazırlamasına ilişkin sertifikasının bulunması şartı aranacaktır.

Yetkili Çevre Laboratuvarlarının emisyon ve imisyon ölçümlerini gerçekleştiren raporlama personellerine yönelik olacak olan söz konusu eğitim sonunda sınav yapılacak olup, bu sınav sonucunda başarılı olan katılımcılara sertifika verilecektir.

Verilecek olan sertifikanın geçerlilik süresi 5 yıl olup, söz konusu sertifikaya sahip laboratuvar çalışanlarının beş yıllık süreç içerisinde iş yeri değişikliği yapmaları durumunda; hem çalışanın hem de laboratuvarın mağdur olmaması için hazırlanan mevcut sertifikaların, çalıştıkları laboratuvarlar dışında sadece bir laboratuvar için daha geçerliliği söz konusu olacaktır. Sertifikalı ölçüm personelinin ikinci defa iş yeri değişikliği yaptığı durumda sertifikası geçersiz sayılacak ve yeniden eğitim alması gerekecektir.

Eğitime katılacak raporlama personellerinin, en az lisans mezunu olması gerekmektedir.

Bu kapsamda; Bakanlığımızca yapılacak olan söz konusu eğitime katılım sağlayacak laboratuvarınızda  görevli raporlama personellerinin, ön talep alınmasına esas olmak üzere isimlerinin 08/12/2017 tarihine kadar elektronik posta yolu ile mustafa.altundag@csb.gov.tr adresine gönderilmesi gerekmektedir.

 

KAYNAK: http://www.csb.gov.tr/projeler/lab/index.php


İletişim Bilgilerimiz

Haliç Çevre İletişim Bilgilerimiz
+90 212 621 23 40

+90 212 621 23 59

info@haliccevre.com

Önemli Linkler

Çevre ile İlgili Önemli Linkler
Ulusal Linkler

Uluslararası Linkler

Uluslararası Sözleşmeler

Sosyal Medya Hesaplarımız

Haliç Çevre Sosyal Medya Hesapları


Merhaba
1
Merhaba,
Mesajınıza hafta içi 08:00 - 17:30 saatleri arasında dönüş yapılacaktır.