İş Sağlığı ve Güvenliği Ölçümleri

İş Hijyeni – İş Sağlığı Ölçümleri, çalışanların sağlığını kısa süreli veya uzun süreli etkileyen veya etkileyebilecek her türlü biyolojik, fiziksel ve kimyasal etmenlerin niteliğinin ve niceliğinin belirlenmesine yönelik gerçekleştirilen ölçümlerdir.

Söz konusu ölçümler kişilerin çalışma alanlarında uzun süreli veya kısa süreli olarak yapılabilmekte olup ölçüm yapılacak parametrelerin ve ölçüm adetlerinin bu alanda uzman kişiler tarafından tespit edilmesi, ölçüm raporunun firmadaki olası risk durumlarının doğru değerlendirilebilmesi açısından büyük önem arz etmektedir.

Haliç Çevre Laboratuvarı olarak sahip olduğumuz sayısız saha tecrübesi ile tespitini gerçekleştirerek yapmış olduğumuz ölçüm ve analizler doğrultusunda hazırladığımız iş hijyeni ölçüm raporlarıyla, çalışanlarınızın risklerini eksiksiz ve güvenilir şekilde raporlayarak firmanızın risklerini minimize etmenizi sağlıyoruz.

İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizi Yapan Laboratuvarlar Hakkında Yönetmelik gereği İş Hijyeni ölçümlerini gerçekleştirecek laboratuvarların, TÜRKAK’ tan Akredite olması, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ na bağlı olan İş Sağlığı Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Başkalığı (İSGÜM) tarafından yetkilendirilmesi gerekmektedir.

İş Hijyeni alanında öncü konumunu bu alandaki ilk geniş kapsamlı akredite laboratuvar olmasına borçlu olan Haliç Çevre Laboratuvarı her geçen yıl müşteri talepleri, ulusal ve uluslararası gelişmeler ekseninde kapsamını genişletmeye devam etmektedir.

İş Sağlığı ve Güvenliği (İş Hijyeni) Ölçümleri | TÜRKAK 17025 Akreditasyonlu
• İşyeri Ortamı-Kişisel Maruziyet Toplam ve Solunabilir Toz Ölçümü
• İşyeri Ortamı-Kişisel Maruziyet Ağır Metal Ölçümü
• İşyeri Ortamı-Kişisel Maruziyet Uçucu Organik Bileşiklerin (VOC) Ölçümü
• İşyeri Ortamı-Kişisel Maruziyet İnorganik Bileşiklerin (Gaz) Ölçümü
• İşyeri Ortamı-Kişisel Maruziyet Alkali Tozların (NaOH, LiOH, KOH) Ölçümü
• İşyeri Ortamı-Kişisel Maruziyet Serbest Silis (SiO2) Ölçümü
• İşyeri Ortamı-Kişisel Maruziyet Gürültü Ölçümü
• İşyeri Ortamı-Kişisel Maruziyet Titreşim Ölçümü
• İşyeri Ortamı Makine Gürültüsü Ölçümü
• İşyeri Ortamı Termal Konfor (PMV-PPD & WBGT indisleri) Ölçümü
• İşyeri Ortamı Sıcaklık- Hava Akım Hızı- Nem Ölçümü
• İşyeri Ortamı Aydınlatma Ölçümü
• İşyeri Ortamı Aerosol (Süspansiyon Madde) Ölçümü
• İşyeri Ortamı Toz Ölçümü (PM1, PM2.5, PM5, PM10)
• Elektromanyetik Alan Ölçümü
• Ölçümlerin Haritalanması ve Raporlanması
• İşyeri Ortamında Karbon Siyahı Örneklemesi ve Tayini
• İş Yeri Ortamı-Kişisel Maruziyet Siyanür (HCN) Ölçümü
• İş Yeri Ortamı-Kişisel Maruziyet Formaldehit Ölçümü
• İş Yeri Ortamı-Kişisel Maruziyet Amonyak Ölçümü
• İş Yeri Ortamı Yanıcı Gazların (CH4,%LEL) , Zehirli Gazların (H2S, CO) veya Oksijenin (O2) Ölçülmesi
• İş Yeri Ortamı Karbonmonooksit Ölçümü
• İş Yeri Ortamı Oksijen Ölçümü
• İş Yeri Ortamı-Kişisel Maruziyet Lastik Buharı Ölçümü
• İş Yeri Ortamı-Kişisel Maruziyet Krom+6  Ölçümü
• İş Yeri Ortamı MgO-CaO Ölçümü
• Kulak Yakınındaki Ses Kaynaklarından Gürültü Maruziyetinin Ölçülmesi
 İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu (11.09.2014 tarih 29116 Sayılı (Mükerrer) RG Değişikliklerin İşlenmiş Hali)
 İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizi Yapan Laboratuvarlar Hakkında Yönetmelik Ekler
 (04.01.2016) İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizi yapan laboratuvarlar için rehber için Tıklayınız...


İletişim Bilgilerimiz

Haliç Çevre İletişim Bilgilerimiz
+90 212 621 23 40

+90 212 621 23 59

info@haliccevre.com

Önemli Linkler

Çevre ile ilgili önemli linkler
Ulusal Linkler

Uluslararası Linkler

Uluslararası Sözleşmeler

Sosyal Medya Hesaplarımız

Haliç Çevre Sosyal Medya Hesapları