İş Sağlığı ve Güvenliği Tebliğler

 Elektromanyetik Alan Ölçüm Sertifikası Alınmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ 
 İş Ekipmanlarının Periyodik Kontrollerini Yapmaya Yetkili Kişilerin Kayıt ve Eğitimlerine İlişkin Tebliğ 
 Büyük Kaza Önleme Politika Belgesi Tebliği  Ekler 
 Büyük Endüstriyel Kazalarla İlgili Hazırlanacak Güvenlik Raporu Tebliği Ekler
 Kişisel Koruyucu Donanımların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği Ve Denetimi: 2015/11)
 Tozla Mücadele İle İlgili Uygulamalara İlişkin Tebliğ
 İş Sağlığı ve Güvenliği İle İlgili Çalışan Temsilcinin Nitelikleri ve Seçilme Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ
 Çok Tehlikeli İşlerde Görevlendirilebilecek (C) Sınıfı İş Güvenliği Uzmanları Hakkında Tebliğ Kaldırılma ( Yürürlülükten Kaldırılmıştır. )
 İş Sağlığı ve Güvenliğini Etkileyen Bazı Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat : 2013/13)
 İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği Ekler Değişiklik Ekler Değişiklik Değişiklik Ekler Değişiklik Değişiklik DeğişiklikEkler
 Kişisel Koruyucu Donanımlarla İlgili Uyumlaştırılmış Ulusal Standartlara Dair Tebliğ
 Kişisel Koruyucu Donanımların Kategorizasyon Rehberine Dair Tebliğ Ekler
 İşçi Sağlığını ve İş Güvenliğini Etkileyen Bazı Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ
 Kişisel Koruyucu Donanımların İthalat Denetimi Tebliği ( Yürürlülükten Kaldırılmıştır. )
 Kişisel Koruyucu Donanımların İthalat Denetimlerine Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (2011/11)
 Ağır ve Tehlikeli İşlerde Çalıştırılacak İşçilerin Mesleki Eğitimine Dair Tebliğ Kaldırılma ( Yürürlülükten Kaldırılmıştır. )
 İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimleri İle Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri Hakkında Yönetmenliğin Uygulanmasına Dair Tebliğ Kaldırılma ( Yürürlülükten Kaldırılmıştır. )
 İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin Tehlike Sınıfları Listesi Tebliği
 Kişisel Koruyucu Donanımların Kategorizayson Rehberine Dair Tebliğ ( Yürürlülükten Kaldırılmıştır. )
 Kişisel Koruyucu Donanımlarla İlgili Uyumlaştırılmış Ulusal Standartlara Dair Tebliğ ( Yürürlülükten Kaldırılmıştır. )


İletişim Bilgilerimiz

Haliç Çevre İletişim Bilgilerimiz
+90 212 621 23 40

+90 212 621 23 59

info@haliccevre.com

Önemli Linkler

Çevre ile ilgili önemli linkler
Ulusal Linkler

Uluslararası Linkler

Referans Belgeler

Sosyal Medya Hesaplarımız

Haliç Çevre Sosyal Medya Hesapları