Katı Atık, Toprak, Arıtma Çamuru, Atık Yağ Analizleri

Katı atık, toprak, arıtma çamuru analizleri işletmelerin proseslerinde bulunan kirleticilerin miktarları tespit edilerek, sonuçlarına göre tesislerin depolama şartlarını belirlemesinde kullanılmaktadır.

Tesislerin proseslerinde oluşan atık yağların bertaraf işlemleri için ise atık yağ kategori belirleme analizleri yapılmaktadır.

Analizler Çevre İzin Ve Lisans Yönetmeliği’ nin Ek-1 ve Ek-2 listesinde yer alan faaliyetleri gerçekleştiren tesislerde, bakanlığın yayımladığı ilgili yönetmelikler kapsamında gerçekleştirilmektedir.

Numune alımını ve analizleri gerçekleştirecek laboratuvarların, TÜRKAK’ tan Akredite olması, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmesi ve bakanlık tarafından verilen eğitimlere katılarak sertifikalı personel bulundurması gerekmektedir.

Laboratuvarımız, TÜRKAK Akredite ve Çevre Bakanlığından yetkili olarak analizleri gerçekleştirmektedir.

Katı Atık, Toprak, Arıtma Çamuru, Atık Yağ Analizleri | TÜRKAK 17025 Akreditasyonlu
Numune Alma Hizmetlerimiz
• Çamur Numunesi Alma
• Yüzey Topraktan Numune Alma
• Katı Atıklardan Numune Alma
• Petrol Sıvıları ve Yalıtım Sıvılarından Numune Alma

Katı Atık Analizleri
• Eluat Hazırlama
• pH, İletkenlik, Nem
• Toplam Çözünmüş Katılar
• Florür, Klorür, Sülfat
• LOI (Yanma Kaybı)
• Ağır Metal Analizi

Toprak & Arıtma Çamuru Analizleri
• Ön İşlemler
• pH, İletkenlik
• Kuru Madde, Organik Madde (%), Yanma Kaybı
• Ağır Metal Analizi
• Klorür, Sülfat, Florür
• Toplam Çözünmüş Madde
• Fenol İndeksi
• Krom+6

Atık Yağ Analizleri
• Ön İşlemler
• Parlama Noktası
• Ağır Metal Analizi
• Klorür

Sıvı Yakıt
• Yoğunluk
• Kurşun Miktarı
• Kül Tayini
• Doktor Testi

 Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik Ekler
 Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik
 Evsel ve Kentsel Arıtma Çamurlarının Toprakta Kullanılmasına Dair Yönetmelik
 Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği
 Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği Taslağı


İletişim Bilgilerimiz

Haliç Çevre İletişim Bilgilerimiz
+90 212 621 23 40

+90 212 621 23 59

info@haliccevre.com

Önemli Linkler

Çevre ile ilgili önemli linkler
Ulusal Linkler

Uluslararası Linkler

Referans Belgeler

Sosyal Medya Hesaplarımız

Haliç Çevre Sosyal Medya Hesapları