GSM Ruhsat İşlemleri

1. SINIF GSM ÇALIŞMA RUHSATI İÇİN BELGELER 

 1. Gayri Sıhhi Müessese Açma Ruhsatı Başvuru Beyan Formu (ayrıntılı adres krokisi eklenecek)
 2. İmar Durumu (İlçe Belediye Başkanlığından)
 3. Yapı Kullanma İzin Belgesi (İlçe Belediye Başkanlığından)
 4. İşletme Belgesi (Bölge Çalışma Müdürlüğünden)
 5. İtfaiye Raporu (Merkez İtfaiye Müdürlüğünden)*
 6. İSKİ Deşarj Kalite Kontrol Ruhsatı
 7. Sorumlu Müdür Sözleşmesi (işletmenin faaliyet alanında mesleki yeterliliğe sahip)
 8. Sorumlu Müdüre ait Diploma Sureti
 9. Vergi Levhası
 10. Ticaret Odasına Kayıtlı ise, Ticaret Sicil Gazetesi, Oda Kayıt Belgesi
 11. Esnaf ve Sanatkârlar Odasına Kayıtlı ise, Oda Kayıt Belgesi
 12. İmza Sirküleri
 13. Vaziyet Planı
 14. Tapu
 15. Kira Kontratı (Kiracı ise)
 16. Motor Beyannamesi (gerektiği durumlarda)
 17. İş Akış Şeması (gerektiği durumlarda)
 18. Emisyon İzin Belgesi (emisyon iznine tabi işyerlerinden) (İl Çev. ve Orm. Md.’den)
 19. Kapasite Raporu (gerektiği durumlarda) (İstanbul Sanayi Odasından)
 20. Doktor Sözleşmesi (çalışan sayısı 50’den fazla olan işyerlerinden)
 21. Varsa basınçlı kapların, yakıt tanklarının ve vinçlerin Fenni Muayene Raporları
 22. Patlayıcı madde var ise Satın Alma ve Kullanma İzin Belgesi (İl Emniyet Md.’den)İşyerinde LPG tankı mevcut ise;
 23. Yeraltı tankları için Katodik Kor. ve Tes.Top.Ölç.Rp. (Elk. Müh. Odası)
 24. Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü görüşü 25. Tehlikeli Maddeler Zorunlu Sorumluluk Sigortası

GSM Ruhsat İşlemleri GSM Ruhsatı Başvuru Formu
GSM Ruhsat İşlemleri DKKR/GSMR Görüşü Formu Değişiklik
GSM Ruhsat İşlemleri Sıhhı İşyeri Ruhsatı Başvuru Formu
GSM Ruhsat İşlemleri Sıhhı Motor ve Techizat Beyannamesi
GSM Ruhsat İşlemleri Sorumlu Yönetici Sözleşmesi

MADEN İSLETMELERİ VE TAŞOCAKLARINDA ÇALIŞMA RUHSATI İÇİN BELGELER

 1. Beyanname / Başvuru Formu
 2. İmar durumu
 3. İskana tabi bina olmadığına dair yazı
 4. İsletme Belgesi
 5. İtfaiye Raporu
 6. İSKİ GSM Ruhsat Görüsü
 7. Teknik Nezaretçi Sözleşmesi (İsletmenin faaliyet alanında mesleki yeterliliğe sahip)
 8. Teknik Nezaretçiye ait Diploma Sureti
 9. İmza sirküleri (Şirket ise ayrıca ticaret sicil gazetesi)
 10. Tapu ( Kiracı ise ayrıca kira kontratı)
 11. Motor Beyannamesi, is akıs seması,vaziyet planı
 12. Emisyon izin belgesi
 13. Kapasite raporu
 14. Doktor sözleşmesi (Çalışan sayısı 50’den fazla olanlardan)
 15. Basınçlı kaplar ve vinçlerin fenni muayene raporları
 16. Rödevans sözleşmesi (Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İsleri Genel Md.’den)
 17. İsletme Ruhsatı (Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İsleri Genel Md.’den)
 18. İsletme İzin Belgesi (Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İsleri Genel Md.’den)
 19. Patlayıcı madde kullanma ve bulundurma ruhsatı
 20. 3.şahıslara karsı Tehlikeli maddeler zorunlu sorumluluk sigortası
 21. Sağlık koruma bandını gösteren vaziyet planı
 22. Genel Müdürlük tarafından mahallinde yapılan inceleme üzerine düzenlenen tetkik heyet raporu

 


Adresimiz

Ali Kuşçu Mahallesi, Yavuz Selim Caddesi, No: 50, Fatih/İstanbul

İletişim Bilgilerimiz


+90 212 621 23 40+90 212 621 23 59info@haliccevre.com

Sosyal Medya Hesaplarımız


Merhaba
1
Merhaba,
Mesajınıza hafta içi 08:00 - 17:30 saatleri arasında dönüş yapılacaktır.