Hedeflerimiz

Genel Hedeflerimiz

 • Ülkemizde sürdürülebilir çevre ve iş sağlığı anlayışı ile sürdürülebilir kalkınmanın uygulanması noktasında öncü kuruluşlardan birisi olmak.
 • Hizmet verdiği tüm alanlarda kalitesiyle en çok tercih edilen ilk 10 Türk markası içerisinde olmak.
 • Çalışan ve müşteri memnuniyeti mümkün olan en yüksek seviyeye çekmek.

Kalite Hedeflerimiz

 • Laboratuvarın büyümesine ve gelişmesine paralel olarak, tüm Laboratuvar personelinin, bilimsel ve teknik açıdan sürekli gelişimi için kurum içi ihtiyaç duyulan eğitimlerin, her departman için yılda 30 saat olarak verilmesini sağlamak.
 • Müşteri memnuniyet anketlerinin memnuniyet oranını %90 ve üzerinde tutmak.
 • Laboratuvarımızda hizmet verilen firmalara gönderilen raporları hatasız rapor oranını %99 ve üzerinde tutmak.
 • Verilen tekliflerin haftalık olarak verimlilik değerlendirilmesini yaparak yıllık bazdaki ortalamada asgari %45 oranında geri dönüş sağlamak.
 • Laboratuvarımızın 2013 yılından bu yana çalıştığı firmalardan oluşan müşteri portföyüne asgari %10 oranında yeni firma kazandırmak.
 • Çevre Bakanlığı dahilindeki; Emisyon kapsamında 2016 yılı ile Atıksu kapsamında 2017 yılı içerisinde çalışılan firmalarla  %55 oranında çalışma devamlılığı sağlamak.
 • Deney raporlarının fiziksel parametreler için ölçüm işlemlerinin tamamlanmasının ardından maksimum 15 takvim günü, kimyasal parametreler içinse ölçüm ve analiz işlemlerinin tamamlanmasının ardından maksimum 30 takvim günü içerisinde müşteriye ulaşmasını sağlamak.
 • Laboratuvar analiz ekibinin, mevcut matrislerde en az 5 parametre/metot ve farklı matris araştırması yapmasını ve çalışmalarının neticesini üst yönetime sunmasını sağlamak.

Eğitim

 • Laboratuvarın büyümesine ve gelişmesine paralel olarak, tüm Laboratuvar personelinin, bilimsel ve teknik açıdan sürekli gelişimi için kurum içi/dışı ihtiyaç duyulan eğitimlerin, her departman için yılda 30 saat olarak verilmesini sağlamak.
 • Her departmanın en az 1 defa mesleki gelişimine katkı sağlayacak dış kaynaklı seminer, sempozyum, çalıştay vs. katılımını sağlamak.
 • Laboratuvarımız tarafından en az 1 defa dışarıya yönelik eğitim, seminer, sempozyum vs düzenlemek.

Müşteri Memnuniyeti

 •  Müşteri memnuniyet anketlerinin memnuniyet oranını %90 ve üzerinde tutmak.
 • Anket dönüşlerini %25 oranında arttırarak müşteri geri dönüşlerinin artmasını sağlamak.

Müşteri ve Teklif Hareketleri

 • Müşteri tarafından talep edilen tekliflere en geç 1 iş günü içerisinde geri dönüş sağlamak.
 • Laboratuvarımızın 2013 yılından bu yana çalıştığı firmalardan oluşan müşteri portföyüne iş hijyeni alanında hizmet verilen parametreler için aylık düzenli tanıtım yapmak ve asgari %10 oranında yeni firma kazandırmak.
 • Merkezi Laboratuvar Belirleme Sistemine geçilene kadar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı dahilindeki; Emisyon kapsamında 2017 yılı ile Atık su kapsamında 2018 yılı içerisinde çalışılan firmalarla  %55 oranında çalışma devamlılığı sağlamak.
 • İş Hijyeni kapsamında var olan fakat hiç iş yapılmamış parametreler için 2019 yılında her ay düzenli olarak tanıtım çalışmaları yapmak ve yıl sonuna kadar tüm parametreler için aktif çalışıyor durumda olmak.

Doküman

 • Deney raporlarının fiziksel parametreler için ölçüm işlemlerinin tamamlanmasının ardından maksimum 15 takvim günü, kimyasal parametreler içinse ölçüm ve analiz işlemlerinin tamamlanmasının ardından maksimum 30 takvim günü içerisinde müşteriye ulaşmasını sağlamak.
 • Laboratuvar kalite sistemine tüm personelin katkı yapmasını teşvik etmek ve bilinci artırmak adına her departmanın en az 3 adet risk/fırsat önerisi sunmasını sağlamak.
 • Müşteriye iletilen raporları dijital olarak oluşturulacak sistem üzerinden paylaşmak.

İş Geliştirme

 • Laboratuvar analiz/ölçüm ekibinin, mevcut matrislerde en az 5 parametre/metot ve farklı matris araştırması yapmasını ve çalışmalarının neticesini üst yönetime sunmasını sağlamak.
 • Cihazlarda, personel kaynaklı yaşanan teknik arıza ve kayıplarını yüzde yüz engellemek.
 • Numune alma cihazlarının yerli üretimini gerçekleştirmek için araştırma süreçlerine girerek sonuçları üst yönetime sunmak.
 • Firmaya kabulü yapılan stajyerlerin, ileride sektör çalışanları olacağı bilinci ile staj tecrübeleri hakkında görüşlerini almak ve kazandırılan mesleki gelişimlerinin yapılacak olan bir sınav ile ölçmek.
 • En az bir meslek derneği ile iş birliği sağlamak.
 • İşbirlikçisi olduğumuz laboratuvar sayısını %50 artırmak.
 • Sosyal Medya üzerinden tanıtımlara ağırlık vererek bu mecralarda takipçi sayısını her ay 50 kişi arttırmak.


Feyza YALÇIN
Laboratuvar Yöneticisi


İletişim Bilgilerimiz

Haliç Çevre İletişim Bilgilerimiz
+90 212 621 23 40

+90 212 621 23 59

info@haliccevre.com

Önemli Linkler

Çevre ile İlgili Önemli Linkler
Ulusal Linkler

Uluslararası Linkler

Uluslararası Sözleşmeler

Sosyal Medya Hesaplarımız

Haliç Çevre Sosyal Medya Hesapları


Merhaba
1
Merhaba,
Mesajınıza hafta içi 08:00 - 17:30 saatleri arasında dönüş yapılacaktır.