İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı

İL MÜDÜRLÜĞÜ UYGUNLUK YAZISI BAŞVURULARINDA
DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

 1. Tesisin üretim kapasitesi, üretim konusu, kullanılan makine/ teçhizat/ hammaddeler ve yardımcı maddelerin tamamı bir bütün olarak ele alınmalı ÇİLY Ek 1 ve Ek 2 listeleri baz alınarak değerlendirme yapılmalıdır. Tesisin izin/ lisans konusu belirlenmelidir.
 2. Tesisin hava emisyon konulu çevre izni kapsamında yer alması durumunda, fiziki şartların (baca yükseklikleri, havalandırma sistemleri, yakıtlar vb.) ele alınması ve Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği Ek 4’deki hükümlerini sağlaması gerekmektedir. Herhangi bir lisans konusuna tabi ise lisans kapsamında alınacak atıklara ait ilgili mevzuatlarda belirtilen fiziki şartların sağlanması zorunludur (elektronik atık, atık pil vb.)

Çevre Mevzuatları Sağlanması Gereken Fiziki Şartlar

 1. İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı Başvuruları esnasında dilekçe ekinde sunulması gereken bilgi/ belgeler aşağıda verilmiştir;
 • ÇED Belgeleri,
 • Atıksu Görüş Yazıları,
 • Kapasite Raporları,
 • Tesisin İş Akış ve Proses Özeti (tesisin üretim faaliyetinin özeti, varsa baca sistemleri hakkında bilgiler vb.)
 • Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasının yaptırılmış olması istenmektedir.
 1. İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı Başvuru Dilekçesi formatı Bakanlık tarafından belirlenmiş olup, aşağıda verilmiştir.

– İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı Başvuru Dilekçesi

– İl Çevre Müdürlüğü Tarafından Düzenlenen Uygunluk Yazısı Örneği

 1. Yukarıda belirtilen tüm şartların sağlanması ve bilgi/ belgelerin tamamlanması akabinde tesisin bağlı olduğu Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ ne elden başvuru yapılır. Yapılan başvurular akabinde, denetim ekibince denetimler gerçekleştirilerek tesisin tüm izin konularındaki değerlendirmelerini de içeren yine Bakanlık tarafından yayınlanmış formattaki İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısının alınması sağlanır.
 2. ÇİLY Ek 3B’ sinde “NOT: İl Müdürlüğü uygunluk yazısı, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri tarafından başvuru tarihinden itibaren en geç 2 (iki) ay içerisinde düzenlenir ve 1 (bir) yıl süre ile geçerlidir.” hükmü yer alır. İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı süreli olup, belge bitim tarihinden önce Geçici Faaliyet Başvurularının yapılması gerekmektedir.

 


Adresimiz

Ali Kuşçu Mahallesi, Yavuz Selim Caddesi, No: 50, Fatih/İstanbul

İletişim Bilgilerimiz


+90 212 621 23 40+90 212 621 23 59info@haliccevre.com

Sosyal Medya Hesaplarımız


Merhaba
1
Merhaba,
Mesajınıza hafta içi 08:00 - 17:30 saatleri arasında dönüş yapılacaktır.