2015 – 2016 Yıllarına Ait Tehlikeli Madde Yıllık Faaliyet Raporlarına İlişkin Duyuru

Bilindiği üzere, Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hakkında Tebliğ’in, tehlikeli madde güvenlik danışmanının (TMGD) görev ve yükümlülükleri başlıklı 23 üncü maddesinin 2 inci fıkrasının (c) bendi kapsamında, işletmelerde istihdam edilen TMGD’lerce bildirim zorunluluğu bulunan yıllık faaliyet raporları, www.türkiye.gov.tr adresi üzerinden elektronik ortamda Bakanlığımıza gönderilmesi gerekmektedir.

Tebliğ kapsamında kalan işletmelerce istihdam edilen TMGD’lerin, yıllık faaliyet raporunda yer alacak tehlikeli madde veri istatistiklerinin ulaşımından kaynaklanan sıkıntıları nedeniyle, TMGD’lerin 2015 ve 2016 yıllarına  ait yıllık faaliyet raporu bildirimlerinin,  her iki yıla ait olacak şekilde ayrı ayrı olarak bildirimleri, 30/06/2017 tarihine kadar uzatılması uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

 

Kaynak: http://www.tmkt.gov.tr/


İletişim Bilgilerimiz

Haliç Çevre İletişim Bilgilerimiz
+90 212 621 23 40

+90 212 621 23 59

info@haliccevre.com

Önemli Linkler

Çevre ile İlgili Önemli Linkler
Ulusal Linkler

Uluslararası Linkler

Uluslararası Sözleşmeler

Sosyal Medya Hesaplarımız

Haliç Çevre Sosyal Medya Hesapları