İmisyon Ölçümü

İmisyon ölçümü, tesislerin kırma, patlatma, depolama gibi açık alanda gerçekleştirdiği faaliyetlerden kaynaklanan kirleticilerin tespiti için gerçekleştirilen ölçümlerdir. Çevre İzin Ve Lisans Yönetmeliği Ek-2 kapsamında yürütülen imisyon ölçümü faaliyetleri gerekli hallerde ciddi bilgi ve tecrübe birikimi ile hazırlanan modelleme çalışmaları sonucu gerçekleştirilerek atmosfere yayılan kirletici konsantrasyonlarının en doğru ve bilimsel şekilde belirlenmesi amaçlanmaktadır.

İmisyon ölçümlerinde, laboratuvarların TÜRKAK’ tan Akredite olması, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmesi ve bakanlık tarafından verilen eğitimlere katılan sertifikalı personel bulundurması gereklidir.

Haliç Çevre olarak müşterilerimizin imisyon kapsamdaki ihtiyaçlarını en uygun ve en sorunsuz şekilde karşılayabilen özel ve/veya tekil projelere imza atmış olmanın mutluluğunu yaşamaktayız.

Çevre Ölçüm ve Analizleri (Hava Kalitesi – İmisyon Ölçümü) | TÜRKAK 17025 Akreditasyonlu 

 • PM 2,5 Ölçümü
 • PM 10 Ölçümü
 • Çöken Toz Ölçümü
 • PM 10 ve Çöken Tozda Ağır Metal Ölçümü
  İmisyon ÖlçümüAlüminyum(Al)
  İmisyon ÖlçümüArsenik (As)
  İmisyon ÖlçümüBaryum(Ba)
  İmisyon ÖlçümüKadmiyum (Cd)
  İmisyon ÖlçümüKobalt (Co)
  İmisyon ÖlçümüKrom (Cr)
  İmisyon ÖlçümüBakır (Cu)
  İmisyon ÖlçümüMangan (Mn)
  İmisyon ÖlçümüNikel (Ni)
  İmisyon ÖlçümüKurşun (Pb),
  İmisyon ÖlçümüSelenyum (Se)
  İmisyon ÖlçümüKalay (Sn)
  İmisyon ÖlçümüVanadyum (V)
  İmisyon ÖlçümüAntimon (Sb),
  İmisyon ÖlçümüTalyum (Tl)
  İmisyon ÖlçümüÇinko (Zn)
 • Uçucu Organik Bileşiklerin (VOC) Ölçümü
 • Pasif Difüzyon Tüpü ile Hava Kalitesi Ölçümü
 • Pasif Örnekleme Metodu ile Numune Alma ve Analizi
  İmisyon ÖlçümüNOX
  İmisyon ÖlçümüFormaldehit
  İmisyon ÖlçümüHCl
  İmisyon ÖlçümüHF
  İmisyon ÖlçümüNH3
  İmisyon ÖlçümüO3
  İmisyon ÖlçümüSO2
 • Aktif Örnekleme Metodu ile Uçucu Organik Bileşiklerin Tayini
 • NO Derişimlerinin Tayini
 • BTEX Derişimlerinin Tayini
 • H2S Derişimlerinin Tayini
 • Olefinlerin Tayini
 • Poliaromatik Hidrokarbon (PAH) Tayini
 • Merkaptan Örneklemesi ve Tayini
 • Ortam Sıcaklığı ve Nem Yüzdesinin Belirlenmesi
 • Kütlesel Debi Hesaplanması
 • Hava Kalitesi Modellemesi ve Ölçüm Raporu
 • Kirletici Parametrelerin Dağılım Haritalarının Çıkarılması
 • Tesis Çevresi Hava Kalitesi Haritasının Çıkarılması
 • Hava Kirlenmesine Katkı Değerlerinin Hesaplanması
 • Kısa ve Uzun Vadeli Hava Kalitesi Ölçümü

 

Genelge
İmisyon Ölçümü Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği Uygulaması Hakkında Genelge (2009-19)
İmisyon Ölçümü Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Genelgesi

Yönetmelik
İmisyon Ölçümü Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği Ekler
İmisyon Ölçümü Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliği


Adresimiz

Ali Kuşçu Mahallesi, Yavuz Selim Caddesi, No: 50, Fatih/İstanbul

İletişim Bilgilerimiz


+90 212 621 23 40+90 212 621 23 59info@haliccevre.com

Sosyal Medya Hesaplarımız


Merhaba
1
Merhaba
Mesajınıza hafta içi 07:30 - 17:00 saatleri arasında dönüş yapılacaktır.