İmisyon Ölçümü

İmisyon ölçümü, tesislerin kırma, patlatma, depolama gibi açık alanda gerçekleştirdiği faaliyetlerden kaynaklanan kirleticilerin tespiti için gerçekleştirilen ölçümlerdir. Çevre İzin Ve Lisans Yönetmeliği Ek-2 kapsamında yürütülen imisyon ölçümü faaliyetleri gerekli hallerde ciddi bilgi ve tecrübe birikimi ile hazırlanan modelleme çalışmaları sonucu gerçekleştirilerek atmosfere yayılan kirletici konsantrasyonlarının en doğru ve bilimsel şekilde belirlenmesi amaçlanmaktadır.

İmisyon ölçümlerinde, laboratuvarların TÜRKAK’ tan Akredite olması, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmesi ve bakanlık tarafından verilen eğitimlere katılan sertifikalı personel bulundurması gereklidir.

Haliç Çevre olarak müşterilerimizin imisyon kapsamdaki ihtiyaçlarını en uygun ve en sorunsuz şekilde karşılayabilen özel ve/veya tekil projelere imza atmış olmanın mutluluğunu yaşamaktayız.

Çevre Ölçüm ve Analizleri (Hava Kalitesi – İmisyon Ölçümü) | TÜRKAK 17025 Akreditasyonlu 

 • PM 2,5 Ölçümü
 • PM 10 Ölçümü
 • Çöken Toz Ölçümü
 • PM 10 ve Çöken Tozda Ağır Metal Ölçümü
  Alüminyum(Al)
  Arsenik (As)
  Baryum(Ba)
  Kadmiyum (Cd)
  Kobalt (Co)
  Krom (Cr)
  Bakır (Cu)
  Mangan (Mn)
  Nikel (Ni)
  Kurşun (Pb),
  Selenyum (Se)
  Kalay (Sn)
  Vanadyum (V)
  Antimon (Sb),
  Talyum (Tl)
  Çinko (Zn)
 • Uçucu Organik Bileşiklerin (VOC) Ölçümü
 • Pasif Difüzyon Tüpü ile Hava Kalitesi Ölçümü
 • Pasif Örnekleme Metodu ile Numune Alma
  NOX
  Formaldehit
  HCl
  HF
  NH3
  O3
  SO2
 • Aktif Örnekleme Metodu ile Uçucu Organik Bileşiklerin Tayini
 • NO Derişimlerinin Tayini
 • BTEX Derişimlerinin Tayini
 • H2S Derişimlerinin Tayini
 • Uçucu Organik Bileşiklerin Tayini
 • Merkaptan Örneklemesi ve Tayini
 • Ortam Sıcaklığı ve Nem Yüzdesinin Belirlenmesi
 • Kütlesel Debi Hesaplanması
 • Hava Kalitesi Modellemesi ve Ölçüm Raporu
 • Kirletici Parametrelerin Dağılım Haritalarının Çıkarılması
 • Tesis Çevresi Hava Kalitesi Haritasının Çıkarılması
 • Hava Kirlenmesine Katkı Değerlerinin Hesaplanması
 • Kısa ve Uzun Vadeli Hava Kalitesi Ölçümü

 

Genelge
 Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği Uygulaması Hakkında Genelge (2009-19)
 Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Genelgesi

Yönetmelik
Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği Ekler
Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliği


İletişim Bilgilerimiz

Haliç Çevre İletişim Bilgilerimiz
+90 212 621 23 40

+90 212 621 23 59

info@haliccevre.com

Önemli Linkler

Çevre ile İlgili Önemli Linkler
Ulusal Linkler

Uluslararası Linkler

Uluslararası Sözleşmeler

Sosyal Medya Hesaplarımız

Haliç Çevre Sosyal Medya Hesapları


Merhaba
1
Merhaba,
Mesajınıza hafta içi 08:00 - 17:30 saatleri arasında dönüş yapılacaktır.