Kişisel Maruziyet Ölçümleri

Kişisel maruziyet ölçümleri neden önemli;

Mevzuatlar ve standartlar ile belirlenen maruziyet sınır değeri, çalışanların kesinlikle üzerinde bir değere maruz kalmaması gereken değerdir…

Çalışanların maruz kaldığı etkenlerin düzeyini ortaya koymak, gerekli ölçümleri yaptırmak suretiyle mümkündür…

 

 • İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM, TEST VE ANALİZ HİZMETLERİ PARAMETRE LİSTESİ
 • Gürültü Maruziyeti Ölçümü
 • Titreşim Maruziyeti Ölçümü
 • Işık Şiddeti Maruziyeti Ölçümü
 • Elektromanyetik Alan Maruziyeti Ölçümü
 • Termal Konfor Ölçümleri
 • Çalışma Ortamında Bulunan Aerosollerin Ölçümü
 • Toplam Toz Maruziyeti Ölçümü
 • Solunabilir Toz Maruziyeti Ölçümü
 • Alkali Tozların Maruziyeti Ölçümü
 • Serbest Silis Maruziyeti Ölçümü
 • Karbon Siyahı Maruziyeti Ölçümü
 • Lastik Buharı ve Tozu Maruziyeti Ölçümü
 • Uçucu Organik Bileşenler (VOC) Maruziyeti Ölçümü
 • Zehirli Gaz Maruziyeti Ölçümü
 • Ağır Metal Maruziyeti Ölçümü
 • Metal Oksit Maruziyet Ölçümü
 • Metal İşleme Sıvısı Maruziyeti Ölçümü
 • Yağ Buharı Maruziyeti Ölçümü
 • Parlayıcı ve Patlayıcı Gaz Maruziyeti Ölçümü
 • Hidrazin Maruziyeti Ölçümü
 • Amonyak Maruziyeti Ölçümü
 • Siyanür Maruziyeti Ölçümü
 • Formaldehit Maruziyeti Ölçümü
 • Krom+6 Maruziyeti Ölçümü
İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM, TEST VE ANALİZ HİZMETLERİ PARAMETRE LİSTESİ
Gürültü Maruziyeti Ölçümü

Gürültü Nedir?

Gürültü istenmeyen ses olarak tanımlanır. Gürültü birçok kaynaktan üretilebilir, insan sesi, çalışan bir motor veya makine, hoparlör vb. Sesin veya gürültünün iki önemli özelliği vardır. Bunlar sesin frekansı ve sesin şiddetidir. Ses bir ortamdan geçen değişen basınç dalgasıdır. Ses havadan geçtiğinde atmosferik basınç periyodik olarak değişir. Saniyedeki basınç değişimlerinin sayısına ses frekansı denir ve saniyede devir olarak tanımlanan Hertz(Hz) cinsinden ölçülür. Frekans ne kadar yüksek olursa, o kadar yüksek perdeli bir ses algılanır. İnsan kulağının sese verdiği tepki, sesin frekansına bağlıdır. İnsan kulağının 2500 ila 3000 Hz civarında tepe tepkisi vardır.

Daha önce belirtildiği gibi insan kulağının sese verdiği tepki, sesin sıklığına bağlıdır ve bu ağırlık ölçekleri kavramına yol açmıştır. «A-ağırlıklandırma» ölçeğinde, düşük freknslar ve yüksek frekanslar için ses basınç seviyeleri, tek bir ses basınç seviye değeri vermek üzere bir araya getirilmeden önce belirli miktarda azaltılır. Bu değer dB(A) olarak belirlenmiştir.  dB(A), insan kulağının frekans tepkisine daha doğru bir şekilde yansıttığı için bu ağırlıklandırma ölçütü kullanılır.

Gürültü problemi bir kaynaktan başlar bir yoldan iletilir ve daha sonra alıcıya ulaşır. Gürültü, alıcı için rahatsız edici olacak kadar yüksek olduğunda, bir problem olacak algılanacaktır. Sorunun ciddiyeti, gürültü kaynağının gücüne göre değişmektedir.

Gürültü Kontrol İlkeleri Nelerdir?

 • Gürültüyü Kaynağında Kontrol
 • İletim Yolunda Azaltma
 • Ölçüm Yaptırma
 • Kişisel Koruyucu Donanım Kullanma(KKD)

Seçilen metoda göre uygun ölçümler yapılarak değerlendirme Çalışanların Gürültü ile Risklerden Korunmasına Dair Yönetmeliğine göre değerlendirilerek raporlanır.

Ölçüm cihazı olarak genellikle gürültü dozimetreleri kullanılır. Ölçüm süresi genel olarak maruziyeti içerecek tüm zaman dilimlerini kapsamalıdır.  A-ağırlıklı, maruz kalınan sesi ve/veya eş değer sürekli A-ağırlıklı ses basınç seviyesini tayin etmek için ses basıncının ölçülmesi için ölçümü yapılacak kişinin kulağının dış kulak kanalının girişinden 0,10m±0,01m mesafeye mikrofon yerleştirilir.

Titreşim Maruziyeti Ölçümü

Titreşimin 3 farklı bileşeni mevcuttur. Bunlar; maruziyet yüzeyi, titreşimin frekansı ve titreşime maruz kalma süresidir. Belirtilen bu etkenlere göre kişinin titreşim maruziyeti de değişiklik göstermektedir. Ölçümler, maruz kalınan titreşim türüne göre el-kol ya da tüm vücut titreşimi olarak yapılır. Özellikle el aletlerini kullanan kişilerde el-kol titreşimi, titreşimli makinelerin başında çalışan operatör vb. personelde ise tüm vücut titreşimi ölçümleri yapılmalıdır.

El-kol titreşimi (HAV): İnsanda el-kol sistemine aktarıldığında, çalışanın sağlık ve güvenliği için risk oluşturan ve özellikle de damar, kemik, eklem, sinir ve kas bozukluklarına yol açan mekanik titreşimi,

 Bütün vücut titreşimi (WBV): Vücudun tümüne aktarıldığında, çalışanın sağlık ve güvenliği için risk oluşturan, özellikle de bel bölgesinde rahatsızlık ve omurgada travmaya yol açan mekanik titreşimi ifade etmektedir.

Bütün vücut titreşiminde maruziyet düzeyinin değerlendirilmesi, günlük maruziyet değerinin hesaplanmasına dayalı olarak sekiz saatlik dönemde A(8) sürekli ivme eşdeğeri cinsinden tanımlanan en yüksek (rms) değeri olarak hesaplanan, TS EN 1032+A1:2011 “Mekanik Titreşim – Titreşim Emisyon Değerinin Belirlenmesi Amacıyla Hareketli Makinelerin Deneye Tabi Tutulması” ile TS ISO 2631-1 “Mekanik Titreşim ve Şok-Tüm Vücut Titreşime Maruz Kalma Değerlendirilmesi-Bölüm 1:Genel Kurallar” standartlarına ve bu standartların en güncel hallerine göre yapılır.

Işık Şiddeti Maruziyeti Ölçümü

İşyerlerinin gün ışığıyla yeter derecede aydınlatılmış olması esastır. İşin konusu veya işyerinin inşa tarzı nedeniyle gün ışığından yeterince yararlanılamayan hallerde yahut gece çalışmalarında, suni ışıkla uygun ve yeterli aydınlatma sağlanır.  ‘İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik ‘de belirtildiği üzere işyerlerinin aydınlatmasında TS EN 12464-1: 2013; TS EN 12464- 1.2011: 2012; standartları esas alınır.

Aydınlatma şiddeti işyerlerinde çalışanların işi daha kolay algılayabilmesi ve güvenli bir şekilde çalışabilmesi için önem arz etmektedir. Yapılan çalışmalar, aydınlatma şiddetinin artması ile çalışanların motivasyonunun ve performansının arttığını göstermektedir. İş kazalarının büyük bir kısmı iş yerlerinde yeterli aydınlatma sağlanamaması ve çalışanların iş yerindeki riskleri görememesinden kaynaklanmaktadır. İş yerlerinde aydınlatmada yapılan iyileştirmeler çalışanların göz yorgunluğunu gidererek ve yapılan işin detaylarını fark edip daha hızlı bir şekilde yapılmasını sağlayarak verimliliğin artmasına neden olmaktadır. Yetersiz aydınlatma, görme bulanıklığı, gözlerde yorgunluk, kaşıntı, yanma kızarıklık, gözlerin uyum yeteneğinin azalması, baş ağrısı gibi sorunları ortaya çıkar. Aydınlatmanın gerekenden fazla olması ise göz kuruluğuna neden olmaktadır.

Elektromanyetik Alan Maruziyeti Ölçümü

Çalışma Devam Ediyor…

Termal Konfor Ölçümleri

Çalışma Devam Ediyor…

Çalışma Ortamında Bulunan Aerosollerin Ölçümü

Çalışma Devam Ediyor…

Toplam Toz Maruziyeti Ölçümü

Çalışma Devam Ediyor…

Solunabilir Toz Maruziyeti Ölçümü

Çalışma Devam Ediyor…

Alkali Tozların Maruziyeti Ölçümü

Çalışma Devam Ediyor…

Serbest Silis Maruziyeti Ölçümü

Çalışma Devam Ediyor…

Karbon Siyahı Maruziyeti Ölçümü

Çalışma Devam Ediyor…

Lastik Buharı ve Tozu Maruziyeti Ölçümü

Çalışma Devam Ediyor…

Uçucu Organik Bileşenler (VOC) Maruziyeti Ölçümü

Çalışma Devam Ediyor…

Zehirli Gaz Maruziyeti Ölçümü

Çalışma Devam Ediyor…

Ağır Metal Maruziyeti Ölçümü

Çalışma Devam Ediyor…

Metal Oksit Maruziyet Ölçümü

Çalışma Devam Ediyor…

Metal İşleme Sıvısı Maruziyeti Ölçümü

Çalışma Devam Ediyor…

Yağ Buharı Maruziyeti Ölçümü

Çalışma Devam Ediyor…

Parlayıcı ve Patlayıcı Gaz Maruziyeti Ölçümü

Çalışma Devam Ediyor…

Hidrazin Maruziyeti Ölçümü

Çalışma Devam Ediyor…

Amonyak Maruziyeti Ölçümü

Çalışma Devam Ediyor…

Siyanür Maruziyeti Ölçümü

Çalışma Devam Ediyor…

Formaldehit Maruziyeti Ölçümü

Çalışma Devam Ediyor…

Krom+6 Maruziyeti Ölçümü

Çalışma Devam Ediyor…

İletişim Bilgilerimiz

Haliç Çevre İletişim Bilgilerimiz
+90 212 621 23 40

+90 212 621 23 59

info@haliccevre.com

Önemli Linkler

Çevre ile İlgili Önemli Linkler
Ulusal Linkler

Uluslararası Linkler

Uluslararası Sözleşmeler

Sosyal Medya Hesaplarımız

Haliç Çevre Sosyal Medya Hesapları