METAL İŞLEME SIVISI ÖLÇÜMÜ

İSG Ölçümü olarak,  İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analiz Laboratuvarları Hakkında Yönetmelik’ in Ek 1’ inde yer alan parametreler arasında bulunmasa da, Metal İşleme Sıvılarının insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini göz ardı etmek mümkün olmayacağı gibi İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Başkanlığı’nca da yayımlandığı üzere NIOSH (NationalInstituteforOccupationalSafetyandHealth) tarafından da Metal İşleme Sıvısı maruziyeti tespitinin her yıl düzenli olarak yapılması tavsiye edilmektedir.

Metal İşleme Sıvısı Nedir?

Metaller işlenirken ana metalden talaşın kopması ve söz konusu talaşın sıkışarak kayması neticesinde sürtünmeden kaynaklı bir ısı ortaya çıkmaktadır. Bu ısının işlenen parçadan ve aletten uzaklaştırılabilmesi için işlenen parça ve alet arasındaki sürtünmenin azaltılması gerekmekte olup, sürtünmenin azaltılabilmesi için yapılan yağlama ve soğutma işlemi dahilinde kullanılan sıvılara metal işleme sıvısı denilmektedir.

Metal İşleme Sıvısının Sağlığa Etkileri

Metal işleme sıvısı ve buharının deriyle teması sonucunda ve metal işleme sıvısı, buhar ve aerosollerinin solunması yoluyla sağlığa zararlı etkiler açığa çıkabilir. Astım, akne, dermatit, zatürre, üst solunum yolunun tahrişi ve bir dizi kanser çeşidi metal işleme sıvılarına maruz kalınmasıyla ilişkilendirilmiştir. Bu olumsuz etkilerin ciddiyeti akışkanın türü, kirlenmenin derecesi, maruziyetin seviyesi ve süresi gibi çeşitli faktörlere bağlıdır.

Metal işleme sıvısı maruziyetinin insan sağlığına olan etkilerinin değerlendirilmesi ve gerekli önlemlerin alınabilmesi adına, öncelikli olarak kişilerin maruziyet miktarları belirlenmeli ve ilgili sınır değerler ile karşılaştırılmalıdır. Sonrasında gerekli önlemlerin/tedbirlerin alınmasıyla kişinin metal işleme sıvısı maruziyeti minimuma düşürülerek sağlığının etkilenmemesi sağlanmalıdır.

Maruziyet Sınır Değerleri

Metal işleme akışkanlarında izin verilebilir maruziyet limitleri aşağıdaki gibidir.

OSHA;

  • Mineral yağ buharı için 8-saat zaman ağırlıklı ortalama(TWA) için 5 mg/m3
  • Geçerli tüm diğer metal işleme akışkanları için 15 mg/m3’dir(TWA).

NIOSH;

  • Metal işleme akışkan aerosolümaruziyeti için her gün 10 saate kadar haftalık 40 saat  boyunca zaman ağırlıklı ortalama, 0,4 mg/m3’ dür.

Ölçüm Metodu

İş Hijyeni Ölçümleri kapsamımızda yer alan metal işleme sıvısı ölçüm metodu:

  • NIOSH -NMAM 5524 (Metal İşleme sıvısında oluşan toz ve aerosol tayini)

 

Adresimiz

Ali Kuşçu Mahallesi, Yavuz Selim Caddesi, No: 50, Fatih/İstanbul

İletişim Bilgilerimiz


+90 212 621 23 40+90 212 621 23 59info@haliccevre.com

Sosyal Medya Hesaplarımız


Merhaba
1
Merhaba
Mesajınıza hafta içi 07:30 - 17:00 saatleri arasında dönüş yapılacaktır.