Kompost Analizleri

Kompost; organik esaslı atıkların oksijenli veya oksijensiz ortamda ayrıştırılması suretiyle üretilen ürün olarak tanımlanır.

Kompost Tebliği, işletmelerin faaliyetlerinden ve/veya tüketimden kaynaklanan, bu Tebliğin ek-1 atık listesinde yer alan biyobozunur atıkların kompost tesislerinde işlenmesi, oluşan ürünün özellikleri ve kullanımına ilişkin teknik esasları kapsar.

Tebliğin amacı; bir faaliyet sonucunda ortaya çıkan veya işletmelerden kaynaklanan biyobozunur atıkların;

  1. a) Çevre ve insan sağlığına zarar vermeden kaynağında ayrı toplanarak yönetiminin sağlanmasına,
  2. b) Geri kazanımının sağlanarak düzenli depolama tesislerinde bertaraf edilecek miktarının azaltılmasına,
  3. c) Kompost tesislerinin teknik kriterlerinin belirlenmesine,

ç) Kompost tesislerinden elde edilen ürünlerin kalite kriterlerinin belirlenmesine,

ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir.

HALİÇ ÇEVRE LABORATUVARI, kompost kapsamında Türk Akreditasyon Kurumu tarafından verilen AKREDİTASYON sertifikası ve konuyla ilgili yetkinliğe sahip mühendis kadrosu olan bir kurumdur.


Çevre Ölçüm ve Analizleri (
Kompost Analizleri) | TÜRKAK 17025 Akreditasyonlu 


Tebliğ
Kompost Analizleri Kompost Tebliği Ekler Değişiklik


Adresimiz

Ali Kuşçu Mahallesi, Yavuz Selim Caddesi, No: 50, Fatih/İstanbul

İletişim Bilgilerimiz


+90 212 621 23 40+90 212 621 23 59info@haliccevre.com

Sosyal Medya Hesaplarımız


Merhaba
1
Merhaba
Mesajınıza hafta içi 07:30 - 17:00 saatleri arasında dönüş yapılacaktır.