Genelgeler

Atık Yönetimi
 Düzenli Depolama Tesisleri Uygulama Projesi Hazırlanmasına İlişkin Genelge
 Maden Atıklarının Düzenli Depolanması ve Diğer Düzenli Depolama Tesislerinin Teknik Düzenlenmesine İlişkin Genelge
 Düzenli Depolama Tesisleri Denetim Talimatnamesi (2011/13)
 Katı Atık Bertaraf ve Ön İşlem Tesisleri Proje Onayı Genelgesi (2011/12)
 Orman Sayılan Alanlarda Katı Atık Bertaraf ve Düzenli Depolama Tesislerine Verilecek İzinlere İlişkin Genelge (2011-10)
 Atık Elektrikli ve Elektronik Eşya İşleme Tesisleri
 Atıkların Düzenli Depolamasına Dair Yönetmeliğe İlişkin Genelge (2010/16)
 Entegre Atık Yönetim Planı Genelgesi (2010/9)
 Ormanlık Alanlarda Katı Atık Bertaraf Tesislerine Verilecek İzinler (2010/2)
 Entegre Atık Yönetim Planı Genelgesi (2009-09)
 2010/09 sayılı “Entegre Atık Yönetim Planı” Genelgesi Klavuz Dağıtım Dağıtım Listesi
 Katı Atık Karakterizasyonu ve Katı Atık Bertaraf Tesisleri Bilgi Güncellemesi (2007/10)
 Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmeliğe İlişkin Genelge
 Katı Atık Bertaraf Tesisleri İş Termin Plânı Hakkında Genelge (2006/14)
 Tehlikeli Atık Taşıma Genelgesi (2005-11)
 Katı Atık Genelgesi (2004-7)
 İnert Maden Atıklarının Alan Islahı, Restorasyon, Dolgu Maksadıyla Kullanımı veya Depolanmasına İlişkin Genelge
 Katı Atık ve Atık Su Yönetimi Genelgesi (2004-12)
 Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Eğitim Programları Genelgesi

Hava Yönetimi
 Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin İthalatı ve Kullanımı Genelgesi
 Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemlerinin Çevrimiçi (Online) İzlenmesi Hakkında Genelge
 İklim Değişikliği ve Hava Yönetimi Koordinasyon Kurulu
 Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Genelgesi
 Hava Emisyonları Koordinasyon Kurulu
 Ozon Tabasını İncelten Maddelerin İthalatı ve Kullanımı Hakkında Genelge (2013/1)
 Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Genelgesi
 Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin İthalatı ve Kullanımı Hakkında Genelge (2012/2)
 İthal Katı Yakıtlar Genelgesi (2011/4)
 Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği Uygulaması Hakkında Genelge (2009-19)
 Hava Kirliliğinin Kontrolü ve Önlenmesi Genelgesi (2009-15)
 Yetki Devri Genelgesi (2009/13)
 2009 Yılı Egzoz Gazı Emisyon Ölçümleri Genelgesi (2009/12)
 İthal Katı Yakıtlar Genelgesi (2009/4)
 (2008/11) Sayılı Hava Kirliliğinin Kontrolü ve Önlenmesi Konulu Genelgede Değişiklik Yapılmasına Dair Genelge (2008/16)
 Hava Kirliliğinin Kontrolü ve Önlenmesi
 Kömür Depolama, Eleme ve Briketleme Tesisleri
 Hava Kirliliğinin Kontrolü ve Önlenmesi Genelgesi

Gürültü Yönetimi
 Eğlence Yerlerinden Kaynaklanan Çevresel Gürültünün Kontrolü Genelgesi (2011/11)
 Eğlence Faaliyetlerinden Kaynaklanan Çevresel Gürültünün Kontrolü Genelgesi)

Deniz ve Kıyı Yönetimi
 Atıksu Arıtma/Derin Deniz Deşarjı Tesis Proje Onayı Genelgesi (2018/14)
 Gemi Atıklarının Bildirimi ve Kontrolü (Gemi Atık Takip Sistemi) Genelgesi
 Derin Deniz Deşarjı İzleme Genelgesi (2009-16)
 Kıyı Tesisi Risk Değerlendirmesi ve Acil Müdahale Planı Onay Prosedürü Genelgesi (2009/6)

Su ve Toprak Yönetimi
Çölleşme ve Kuraklıkla Mücadele Günü ile İlgili 2018/16 Sayılı Cumhurbaşkanı Genelgesi
 Ergene Nehrinde Standartlarında Kısıtlama Genelgesi (2016/03)
 Zeytinyağı Tesislerinde Oluşan Atıksuların Yönetiminde Uyulması Gereken Teknik Hususlar Genelgesi Ekler
 Ergene Nehrinde Standartlarında Kısıtlama Genelgesi (2014/11)
 Atıksu Arıtma/Derin Deniz Deşarjı Tesis Proje Onayı Genelgesi
 Gerçek Zamanlı Uzaktan Atıksu İzleme Sistemi Çalışmalarına Dair Genelge Ekler
 Sondaj Çamurlarının ve Krom Madeninin Fiziki İşleme Tabi Tutulması Sonucu Ortaya Çıkan Atıkların Bertarafına İlişkin Genelge (2012/15)
 Su Yönetimi Koordinasyon Kurulu Başbakanlık Genelgesi
 Ergene Nehrinde Deşarj Standartlarında Kısıtlama Genelgesi (2011/10)
 Atıksu Arıtma Tesisleri için İş Termin Planı Genelgesi (2006/15)

Kimyasallar Yönetimi
 Acil Durum Planı Genelgesi

Maden Yönetimi
 1(a) 1(b) İnitibak Genelgesi

İzin ve Denetim
 Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik

Ölçüm ve İzleme
 Katı Yakıt Numune Alma ve Analiz Genelgesi (2010/3)

Diğer
 Formaldehit ve Ksilen Ölçüm Standartları Hakkında Genelge
 ÇED Yönetmeliği Uygulamalarına ilişkin 2015/03 Sayılı Genelge 
 Formaldehit ve Ksilen Ölçüm Standartları Hakkında Genelge
 ÇED Yönetmeliği Genelgesi
 Ergene Havzası Koruma Eylem Planı
 Kontrole Tabi Madde İthalatı Genelgesi (2011/1)
 İç Genelge (SGB NO: 5) – Görüş Talepleri
 2006/19 Sayılı Genelge Kapsamında Yetki Devri Yapılan Belediye Başkanlıkları Listesi
 2008 Enerji Verimliliği Yılı İle İlgili Genelge
 Yapı Ruhsat Genelgesi
 644 Sayılı KHK Uyarınca Düzenlenecek Ruhsat İşlemleri


İletişim Bilgilerimiz

Haliç Çevre İletişim Bilgilerimiz
+90 212 621 23 40

+90 212 621 23 59

info@haliccevre.com

Önemli Linkler

Çevre ile ilgili önemli linkler
Ulusal Linkler

Uluslararası Linkler

Uluslararası Sözleşmeler

Sosyal Medya Hesaplarımız

Haliç Çevre Sosyal Medya Hesapları