Genelgeler

Atık Yönetimi

Genelgeler Atık Elektrikli ve Elektronik Eşya İşleme Tesisleri
Genelgeler Atıkların Düzenli Depolamasına Dair Yönetmeliğe İlişkin Genelge (2010/16)
Genelgeler Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmeliğe İlişkin Genelge
Genelgeler Atık Toplayıcıları Genelgesi
Genelgeler Düzenli Depolama Tesisleri Uygulama Projesi Hazırlanmasına İlişkin Genelge
Genelgeler Düzenli Depolama Tesisleri Denetim Talimatnamesi (2011/13)
Genelgeler Entegre Atık Yönetim Planı Genelgesi (2010/9)
Genelgeler Entegre Atık Yönetim Planı Genelgesi (2009-09)
Genelgeler 2010/09 sayılı “Entegre Atık Yönetim Planı” Genelgesi Klavuz Dağıtım Dağıtım Listesi
Genelgeler İnert Maden Atıklarının Alan Islahı, Restorasyon, Dolgu Maksadıyla Kullanımı veya Depolanmasına İlişkin Genelge
Genelgeler Katı Atık Bertaraf Tesisleri İş Termin Plânı Hakkında Genelge (2006/14)
Genelgeler Katı Atık Karakterizasyonu ve Katı Atık Bertaraf Tesisleri Bilgi Güncellemesi (2007/10)
Genelgeler Katı Atık Bertaraf ve Ön İşlem Tesisleri Proje Onayı Genelgesi (2011/12)
Genelgeler Katı Atık Genelgesi (2004-7)
Genelgeler Katı Atık ve Atık Su Yönetimi Genelgesi (2004-12)
Genelgeler Maden Atıklarının Düzenli Depolanması ve Diğer Düzenli Depolama Tesislerinin Teknik Düzenlenmesine İlişkin Genelge
Genelgeler Orman Sayılan Alanlarda Katı Atık Bertaraf ve Düzenli Depolama Tesislerine Verilecek İzinlere İlişkin Genelge (2011-10)
Genelgeler Ormanlık Alanlarda Katı Atık Bertaraf Tesislerine Verilecek İzinler (2010/2)
Genelgeler Sıfır Atık Genelge
Genelgeler Tehlikeli Atık Taşıma Genelgesi (2005-11)
Genelgeler Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Eğitim Programları Genelgesi

Hava Yönetimi

Genelgeler 2009 Yılı Egzoz Gazı Emisyon Ölçümleri Genelgesi (2009/12)
Genelgeler Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Genelgesi
Genelgeler Hava Emisyonları Koordinasyon Kurulu
Genelgeler Hava Kirliliğinin Kontrolü ve Önlenmesi Genelgesi (2009-15)
Genelgeler Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Genelgesi
Genelgeler Hava Kirliliğinin Kontrolü ve Önlenmesi
Genelgeler Hava Kirliliğinin Kontrolü ve Önlenmesi Genelgesi
Genelgeler İklim Değişikliği ve Hava Yönetimi Koordinasyon Kurulu
Genelgeler İthal Katı Yakıtlar Genelgesi (2011/4)
Genelgeler İthal Katı Yakıtlar Genelgesi (2009/4)
Genelgeler Kömür Depolama, Eleme ve Briketleme Tesisleri
Genelgeler Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin İthalatı ve Kullanımı Genelgesi
Genelgeler Ozon Tabasını İncelten Maddelerin İthalatı ve Kullanımı Hakkında Genelge (2013/1)
Genelgeler Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin İthalatı ve Kullanımı Hakkında Genelge (2012/2)
Genelgeler Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemlerinin Çevrimiçi (Online) İzlenmesi Hakkında Genelge
Genelgeler Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği Uygulaması Hakkında Genelge (2009-19)
Genelgeler (2008/11) Sayılı Hava Kirliliğinin Kontrolü ve Önlenmesi Konulu Genelgede Değişiklik Yapılmasına Dair Genelge (2008/16)
Genelgeler Yetki Devri Genelgesi (2009/13)

Gürültü Yönetimi
Genelgeler Eğlence Yerlerinden Kaynaklanan Çevresel Gürültünün Kontrolü Genelgesi (2011/11)
Genelgeler Eğlence Faaliyetlerinden Kaynaklanan Çevresel Gürültünün Kontrolü Genelgesi)

Deniz ve Kıyı Yönetimi
Genelgeler Atıksu Arıtma/Derin Deniz Deşarjı Tesis Proje Onayı Genelgesi (2018/14)
Genelgeler Denizcilik Atıkları Uygulaması Hakkında Genelge
Genelgeler Derin Deniz Deşarjı İzleme Genelgesi (2009-16)
Genelgeler Dip Taraması ve Boşaltım Faaliyetleri Uygulama ve Yetki Devri Genelgesi
Genelgeler Gemi Atıklarının Bildirimi ve Kontrolü (Gemi Atık Takip Sistemi) Genelgesi
Genelgeler Kıyı Tesisi Risk Değerlendirmesi ve Acil Müdahale Planı Onay Prosedürü Genelgesi (2009/6)
Genelgeler Denizlerde Faaliyet Gösteren Balık Çiftliklerinin Çevresel Yönetimi Uygulama Genelgesi

Su ve Toprak Yönetimi

Genelgeler Atıksu Arıtma/Derin Deniz Deşarjı Tesis Proje Onayı Genelgesi
Genelgeler Atıksu Arıtma Tesisleri için İş Termin Planı Genelgesi (2006/15)
GenelgelerÇölleşme ve Kuraklıkla Mücadele Günü ile İlgili 2018/16 Sayılı Cumhurbaşkanı Genelgesi
Genelgeler Ergene Nehrinde Standartlarında Kısıtlama Genelgesi (2016/03)
Genelgeler Ergene Nehrinde Deşarj Standartlarında Kısıtlama Genelgesi (2011/10)
Genelgeler Ergene Nehrinde Standartlarında Kısıtlama Genelgesi (2014/11)
Genelgeler Gerçek Zamanlı Uzaktan Atıksu İzleme Sistemi Çalışmalarına Dair Genelge Ekler
Genelgeler Sondaj Çamurlarının ve Krom Madeninin Fiziki İşleme Tabi Tutulması Sonucu Ortaya Çıkan Atıkların Bertarafına İlişkin Genelge (2012/15)
Genelgeler Su Yönetimi Koordinasyon Kurulu Başbakanlık Genelgesi

Genelgeler Marmara Bölgesi’nde Bulunan Atık Su Arıtma Tesislerinin Gerçek Zamanlı İzlenmesi
Genelgeler Zeytinyağı Tesislerinde Oluşan Atıksuların Yönetiminde Uyulması Gereken Teknik Hususlar Genelgesi Ekler

Kimyasallar Yönetimi
Genelgeler Acil Durum Planı Genelgesi

Maden Yönetimi
Genelgeler 1(a) 1(b) İnitibak Genelgesi

İzin ve Denetim
Genelgeler Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik

Ölçüm ve İzleme
Genelgeler Katı Yakıt Numune Alma ve Analiz Genelgesi (2010/3)

Sürdürülebilirlik Yönetimi
Genelgeler Su Verimliliği Strateji Belgesi ve Eylem Planı
Genelgeler Ulusal Sürdürülebilir Kalkınma Koordinasyon Kurulu ile İlgili 2022/12 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi

Diğer

Genelgeler ÇED Yönetmeliği Genelgesi
Genelgeler ÇED Yönetmeliği Uygulamalarına ilişkin 2015/03 Sayılı Genelge Genelgeler
Genelgeler Ergene Havzası Koruma Eylem Planı
Genelgeler 2008 Enerji Verimliliği Yılı İle İlgili Genelge
Genelgeler Formaldehit ve Ksilen Ölçüm Standartları Hakkında Genelge
Genelgeler Formaldehit ve Ksilen Ölçüm Standartları Hakkında Genelge
Genelgeler İç Genelge (SGB NO: 5) – Görüş Talepleri
Genelgeler Kontrole Tabi Madde İthalatı Genelgesi (2011/1)
Genelgeler 644 Sayılı KHK Uyarınca Düzenlenecek Ruhsat İşlemleri
Genelgeler 2006/19 Sayılı Genelge Kapsamında Yetki Devri Yapılan Belediye Başkanlıkları Listesi
Genelgeler Yapı Ruhsat Genelgesi
Genelgeler Türkiye Çevre Haftası ile İlgili 2022/3 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi


Adresimiz

Ali Kuşçu Mahallesi, Yavuz Selim Caddesi, No: 50, Fatih/İstanbul

İletişim Bilgilerimiz


+90 212 621 23 40+90 212 621 23 59info@haliccevre.com

Sosyal Medya Hesaplarımız


Merhaba
1
Merhaba
Mesajınıza hafta içi 07:30 - 17:00 saatleri arasında dönüş yapılacaktır.