Sediment Analizi

Bir akarsu tarafından taşınmış olan kaya veya biyolojik kökenli materyallerden meydana gelen partikül yığını ‘Sediment’ olarak tanımlanır.

Sedimentten Numune Alma ve Biyolojik Örnekleme Tebliği; sedimentten numune alınması, numunelerin taşınması, korunması ve saklanmasına ilişkin usul ve esasları içermektedir.

Sedimentten numune alınmasına ilişkin işlemler “TS 9547 ISO 5667-12 Su Kalitesi-Numune Alma-Bölüm 12: Dip Sedimentlerinden Numune Alma Kılavuzu”na göre yapılır.

Sediment numunelerinin saklanmasının, taşınmasının ve korunmasının “TS EN ISO 5667-15 Su Kalitesi-Numune Alma-Bölüm 15: Çamur ve Sediment Örneklerinin Koruma ve Taşıma Rehberine göre yapılması gerekir.

Arazi çalışmaları öncesinde, “TS EN ISO 5667-1 Su Kalitesi – Numune Alma – Bölüm 1: Numune Alma Programlarının ve Numune Alma Tekniklerinin Tasarımına Dair Kılavuz” kapsamında numunelerin alınması ile ilgili tüm hususları içeren numune alma programlarının oluşturulmalıdır.

Sedimentten numune alma sıklığı sedimentasyon ve suyun akış hızı ile değişmekle birlikte yılda en az bir kez olacak şekilde belirlenir. Örnekleme için akış hızının az olduğu yaz dönemleri tercih edilir.

HALİÇ ÇEVRE LABORATUVARI; sediment numunelerinin alınması ve analiz edilmesi kapsamından TÜRKAK akreditasyonuna sahiptir.

Çevre Ölçüm ve Analizleri (Sediment Analizi) | TÜRKAK 17025 Akreditasyonlu 

  • Kuru Madde (%) Muhtevası / Nem (%) Tayini
  • Kuru Kütlenin Kızdırma Kaybının Tayini
  • Elektriksel İletkenlik Tayini
  • pH Tayini
  • Fosfor Tayini
  • Ağır Metal Tayini (Alt Parametreler: https://haliccevre.com/sediment-analizi-agir-metal-tayini/)
  • PAH (Poliaromatik Hidrokarbonlar) Tayini
  • PCB (Poliklorlu Bifeniller) Tayini


Yönetmelik
Sediment Analizi Tehlikeli Maddelerin Su ve Çevresinde Neden Olduğu Kirliliğin Kontrolü Yönetmeliği

Tebliğ
Sediment Analizi Biyolojik İzleme Tebliği – Ekler
Sediment Analizi Yer Üstü Suları, Yer Altı Suları Ve Sedimentten Numune Alma Ve Biyolojik Örnekleme Tebliği – Ekler
Sediment Analizi Dip Tarama Malzemesinin Çevresel Yönetimi Yönetmeliği Ekler


Adresimiz

Ali Kuşçu Mahallesi, Yavuz Selim Caddesi, No: 50, Fatih/İstanbul

İletişim Bilgilerimiz


+90 212 621 23 40+90 212 621 23 59info@haliccevre.com

Sosyal Medya Hesaplarımız


Merhaba
1
Merhaba
Mesajınıza hafta içi 07:30 - 17:00 saatleri arasında dönüş yapılacaktır.