İş Hijyeni – Kimyasal Etken Ölçümleri

İş Hijyeni – Kimyasal Etken Ölçümleri çalışanların sağlığını olumsuz yönde etkileyebilecek her türlü toz, gaz, buhar gibi fiziksel etkenlerin nicelik ve nitelik tayininin belirlenerek raporlanmasını gerektirmektedir. İşveren, güvenli bir çalışma ortamı sağlamak amacıyla risk değerlendirmesi gerçekleştirirken veya yeniletirken gerekli görülen hallerde fiziksel, kimyasal ve biyolojik tehlike kaynaklarının varlığını ortam ve kişisel maruziyet ölçüm, test ve analiziyle tespit eder. Alınan kontrol tedbirlerinin etkinliğinin değerlendirilmesi açısından, ortam ve kişisel maruziyet ölçüm, test ve analizini tekrarlatır.

İşveren, aşağıdaki durumlardan herhangi birinin varlığında iş hijyeni ölçüm, test ve analizleri yaptırır veya tekrarlatır:

– İşyeri ortamının veya işin gereği olarak çalışanın kişisel maruziyetinde değişiklik meydana geldiğinde.

– İşyeri hekimi veya iş güvenliği uzmanının gerekli görmesi halinde.

– İşyerinde gerçekleşen dış denetimlerde istenmesi halinde.

Kimyasal parametrelere özel olarak  ortam şartlarının değişmediği durumlarda, yönetmeliğin dikkate alınmasını istediği TS EN 689 standardı baz alınmaktadır.

Maruziyet ölçümlerine başlamadan önce, iş yeri ile ilgili maruz kalma profili değerlendirilir. Bu temel değerlendirme 3 adımda gerçekleşir:

1.İş yerinde maruziyete sebep olabilecek maddelerin tanımlanması

2.İş yeri faktörlerinin gözden geçirilmesi

3.Maruz kalma tahmini

Ön değerlendirme ölçümü benzer maruziyet grubu içerisinden 3 ila 5 adet ölçüm yapılması gerekmektedir. Ölçüm sonuçları aşağıdaki gibiyse;

 • 3 ölçümün ortalaması sınır değerin %10’dan küçükse
 • 4 ölçümün ortalaması sınır değerin %15’den küçükse
 • 5 ölçümün ortalaması sınır değerin %20’den küçükse

Ölçüm sonuçları UYGUN olarak değerlendirilir. Eğer yapılan ölçümlerden herhangi birsinin sonucu mesleki maruziyet sınır değerinden büyük ise sonuçlar UYGUNSUZ olarak değerlendirilir. Ölçüm sonuçlarının ortalaması yukarıdaki oranlardan büyük ise istatistiksel değerlendirme yapılması gerekmektedir. İstatistiksel değerlendirme için benzer maruziyet grubundan en az 6 adet ölçüm yapılması gerekmektedir.

Kimyasal etkenler,  her iş kolunda ortam ve kişisel maruziyet bazında değerlendirilmesi gereken önemli risk kaynaklarıdır. Laboratuvarımız kimyasal parametrelerinin ölçümleri konusunda, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından verilen akreditasyon sertifikasına sahip olup, T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler  Bakanlığı tarafından da yetkilendirilmiş ilk laboratuvarlar arasındadır.

–   Kimyasal Etken Ölçümleri Alanında Ortam ve Kişisel Maruziyet Olarak Hizmet Verilen Parametre Listesi

 • Toz Ölçümü
 • Alkali Tozların Ölçümü
 • Lastik Buharı ve Tozu Ölçümü
 • Aerosol (Süspansiyon Madde) Ölçümü
 • Partikül-Toz Ölçümü (PM1, PM2.5, PM5, PM10)
 • Metal İşleme Sıvısında Oluşan Toz ve Aerosol Ölçümü
 • Ağır Metal Ölçümü
 • Serbest Silis (SiO2) Ölçümü
 • Hidrazin Ölçümü
 • Amonyak Ölçümü
 • Formaldehit Ölçümü
 • Karbon Siyahı Ölçümü
 • Mineral Yağ Buharları Ölçümü
 • Hidrojen Siyanür (HCN) Ölçümü
 • Uçucu Organik Bileşiklerin (VOC) Ölçümü
 • Kükürtdioksit (SO2) Tayini
 • Bromür (Br2 ) ve Klorür (Cl2) Ölçümü
 • Hidrojen Sülfür (H2S) Ölçümü
 • Hidrojen Florür  (HF) Ölçümü
 • Hidroklorik Asit (HCl) Ölçümü
 • Hidrobromik Asit (HBr) Ölçümü
 • Nitrik Asit (HNO₃) Ölçümü
 • Fosforik Asit (H₃PO₄) Ölçümü
 • Sülfürik Asit (H₂SO₄) Ölçümü
 • Klordioksit (ClO2) Ölçümü
 • Ozon (O3) Ölçümü
 • Hidrojenperoksit (H2O2) Ölçümü
 • Alüminyum oksit (Al2O3) Ölçümü
 • Kalsiyum Karbonat (CaCO3) Ölçümü
 • Zehirli Gaz veya Buhar Konsantrasyonlarının (İnorganik Bileşikler) Ölçümü
 • Ortam Havası Ölçümü
 • Metaloksit Ölçümü
 • Fosfin Ölçümü
 • Asfalt Dumanı Ölçümü
 • Asetik Anhidrit Ölçümü
 • Azotoksit (NO) ve Azotdioksit(NO2) Ölçümü
 • Asbest Ölçümü
 • Ölçümlerin Haritalanması ve Raporlanması

Adresimiz

Ali Kuşçu Mahallesi, Yavuz Selim Caddesi, No: 50, Fatih/İstanbul

İletişim Bilgilerimiz


+90 212 621 23 40+90 212 621 23 59info@haliccevre.com

Sosyal Medya Hesaplarımız


Merhaba
1
Merhaba
Mesajınıza hafta içi 07:30 - 17:00 saatleri arasında dönüş yapılacaktır.