Kanunlar

 1580 Belediye Kanunu
 5393 Belediye Kanunu
 Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
 Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
 Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname Değişiklik
 Çevre Kanunu (26.04.2006 Tarih ve 5491 Sayılı Kanunla Yapılan Değişiklikler İşlenmiştir.) Değişiklik
 Denizlerde ve Yurt Yüzeyinde Görülen Patlayıcı Madde ve Şüpheli Cisimlere Uygulanacak Esaslara İlişkin Kanun
 Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale ve Zararların Tazmini Esaslarına Dair Kanun
 Enerji Verimliliği Kanunu
 Elektrik Piyasası Kanunu Ekler
 Hayvanları Koruma Kanunu
 İş Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması İle Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanunu
 Kara Avcılığı Kanunu
 Maden Kanunu Değişikli
 Petrol Piyasası Kanunu
 Petrol Kanunu
 Su Ürünleri Kanunu
 Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu Değişiklik
 Türk Petrol Kanunu
 Türk Ceza Kanunu Değişiklik
 Yeraltı Suları Hakkında Kanun Bakanlar Kurulu Kararı Kararname Ekleri Değişiklik
 Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Kullanımına İlişkin Kanun

 


İletişim Bilgilerimiz

Haliç Çevre İletişim Bilgilerimiz
+90 212 621 23 40

+90 212 621 23 59

info@haliccevre.com

Önemli Linkler

Çevre ile İlgili Önemli Linkler
Ulusal Linkler

Uluslararası Linkler

Uluslararası Sözleşmeler

Sosyal Medya Hesaplarımız

Haliç Çevre Sosyal Medya Hesapları


Merhaba
1
Merhaba,
Mesajınıza hafta içi 08:00 - 17:30 saatleri arasında dönüş yapılacaktır.