Numune Alma

Numune Alma işlemi doğru yapılmadığı takdirde sonraki işlemlerin doğru yapılması sonuçların güvenirlik ve doğruluğunu sağlamayacaktır. Bu nedenle numune alımları, Bakanlık tarafından sertifikalandırılmış personeller tarafından ilgili standart ve mevzuatlara uygun şekilde gerçekleştirilmelidir. Bir personelin sertifika sahibi olabilmesi için; mevzuatların uygun gördüğü meslek gruplarından birine mensup olması ve Bakanlığın düzenlemiş olduğu eğitim/eğitimlere katıldıktan sonra gireceği sınavda başarılı sonuç elde etmesi gerekmektedir.

Sertifikalı personeller tarafından alınan numunelerin, yine standart/mevzuatlara uygun şekilde transferi ve saklanması sağlanmalıdır.

HALİÇ ÇEVRE LABORATUVARI; numune alma işlemlerinde TÜRKAK tarafından verilen AKREDİTASYON sertifikasına sahip olup, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından da yetkilendirilmiş bir laboratuvardır.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bağlı Çevre Referans Laboratuvarı tarafından düzenlenen eğitimlerde başarı göstererek sertifikalandırılmış deneyimli mühendis kadrosu ile numune alma konusunda hizmet vermekteyiz.

Çevre Ölçüm ve Numune Alma | TÜRKAK 17025 Akreditasyonlu 

 • Çamur Numunesi Alma
 • Yağıştan Numune Alma
 • Biyotadan Numune Alma
 • Komposttan Numune Alma
 • Atık Sulardan Numune Alma
 • Katı Atıklardan Numune Alma
 • Sıvı Yakıtlardan Numune Alma
 • Deniz Sularından Numune Alma
 • Kanalizasyondan Numune Alma
 • Yüzey Topraktan Numune Alma
 • Göl ve Göletlerden Numune Alma
 • Balık Çiftliklerinden Numune Alma
 • Dip Sedimentlerden Numune Alma
 • Deniz Çökeltilerinden Numune Alma
 • Arıtma Çamurundan Numune Alma
 • Nehir ve Akarsulardan Numune Alma
 • Yer altı/Gözlem Sularından Numune Alma
 • Mikrobiyolojik Analizler için Numune Alma
 • Petrol Sıvıları ve Yalıtım Sıvılarından Numune Alma
 • Tatlı Sularda Nehir Dibi Makro Omurgasızlar için Numune Alma
 • Arıtma Tesisleri ve Boru Şebekeli Dağıtım Sistemlerindeki İçme Suyundan Nuımune Alma

Tebliğ
Numune Alma Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği Numune Alma ve Analiz Metodları Tebliği (10 Ekim 2009 tarih 27372 R.G.) Değişiklik Değişiklik
Numune Alma Yerüstü Suları, Yer Altı Suları Ve Sedimentten Numune Alma Ve Biyolojik Örnekleme Tebliği – Ekler


Adresimiz

Ali Kuşçu Mahallesi, Yavuz Selim Caddesi, No: 50, Fatih/İstanbul

İletişim Bilgilerimiz


+90 212 621 23 40+90 212 621 23 59info@haliccevre.com

Sosyal Medya Hesaplarımız


Merhaba
1
Merhaba
Mesajınıza hafta içi 07:30 - 17:00 saatleri arasında dönüş yapılacaktır.