Gürültü Ölçümleri

Gürültü Ölçümleri tesis ve işletmelerin faaliyetleri sırasında oluşan gürültünün çevreye verdiği rahatsızlığın değerlendirilmesi amacıyla gerçekleştirilmektedir.

Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik Ek-1 ve Ek-2 listesinde yer alan tesis ve faaliyetler için “Çevre İzni veya Çevre İzin ve Lisansı” Çevre izni alma zorunluluğu bulunan tesisler çevre izin işlemleri kapsamında ve bünyesinde gerçek enstrüman ve/veya seslerle veya banttan ya da elektronik olarak yükseltilmiş ses kaynağı kullanılarak müzik yayını yapan işletmeler canlı müzik ruhsatı işlemleri için bu ölçümleri yaptırmak ve ölçüm sonuçlarının Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği’ nde belirtilen sınır değerleri sağlamak ile yükümlüdür.

Gerek ruhsatlı gerekse ruhsatsız olsun ses şikayeti alan işletme ve tesislere yönelik şikayetlerinde ilgili yönetmelik kapsamında yine yetkili laboratuvarlara ölçüm yaptırmak suretiyle ilgili idarelere sunulması gerekmektedir.

Akustik gürültü ve çevresel gürültü ölçüm hizmeti verecek laboratuvarlar  TÜRKAK’ tan Akredite, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ ndan yetkili olmalı ve gürültü konusunda uygun eğitimleri başarıyla tamamlamış personelleri istihdam etmesi zorunludur.

Haliç Çevre Laboratuvarı olarak bu kapsamdaki ihtiyaçlarınızı sahip olduğumuz çok sayıdaki sertifikalı personel ve cihaz altyapımız ile en hızlı ve en doğru şekilde çözmeyi amaçlıyoruz. Her geçen gün artan sayısız referanslarımızla GÜRÜLTÜ ÖLÇÜMLERİ konusunda iddialıyız.

Çevresel Gürültü Ölçümleri ve Raporlamaları | TÜRKAK 17025 Akreditasyonlu

  • Akustik Gürültü Ölçümü ve Modelleme
  • Çevresel Gürültü Ölçümü
  • Çevre İzni Kapsamında Gürültü Ölçümü
  • Tesis İçi Gürültü Ölçümü ve Haritalanması
  • Arka Plan Gürültü Ölçümü
  • Şehir Gürültü Kirliliği Ölçümü ve Haritalanması
  • Deniz Araçlarından, Trafik-İş Makinelerinden Kaynaklanan Gürültü Ölçümü ve Haritalanması
  • Eğlence Yeri (Cafe, Bar, Gazino vb.)Gürültüsü Ölçümü
  • Canlı Müzik (Düğün Salonu, Türkü Bar, Konser vb.) Ses Ölçümü
  • Gürültü Ölçütü Eğrileri (NC Eğrileri) Ölçümü ve Değerlendirmesi


Yönetmelik
Gürültü Ölçümleri Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği Ekler
Gürültü Ölçümleri Binaların Gürültüye Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik Ekler
Gürültü Ölçümleri Binaların Gürültüye Karşı Korunması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Ekler

İzin Kapsamındaki Rapor Formatları
Gürültü Ölçümleri Çevre İznine Tabi İşletmeler İçin Akustik Rapor Formatı
Gürültü Ölçümleri Çevre İznine Tabi Olmayan İşletmeler İçin Gürültü Seviyesi Değerlendirme Rapor Formatı
Gürültü Ölçümleri Eğlence Yerleri İçin Çevresel Gürültü Seviyesi Değerlendirme Rapor Formatı
Gürültü Ölçümleri İşyeri, Atölye ve İmalathaneler İçin Çevresel Gürültü Seviyesi Değerlendirme Rapor Formatı

Planlanan ve ÇED Kapsamında Değerlendirilen İşletme / Tesisler
Gürültü Ölçümleri Planlanan İzne Tabi Tesisler İçin Akustik Rapor Formatı
Gürültü Ölçümleri Ulaşım Sektörü İçin Akustik Rapor Formatı
Gürültü Ölçümleri Toplu Konut Projeleri İçin Akustik Rapor Formatı
Gürültü Ölçümleri Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği Değişiklik-1 Değişiklik-2
Gürültü Ölçümleri Eğlence Yerlerinden Kaynaklanan Çevresel Gürültünün Kontrolü Genelgesi (2011/11)
Gürültü Ölçümleri Eğlence Yerlerinden Kaynaklanan Gürültünün Kontrol Altına Alınması İçin Öncelikli Yapılması Gerekenler

Çevresel Gürültü Sınır Değerleri

Çevresel Gürültünün Esas Kriterleri

Rapor, Harita ve Eylem Planı Hazırlayacaklarda Değerlendirme Kriterleri


Adresimiz

Ali Kuşçu Mahallesi, Yavuz Selim Caddesi, No: 50, Fatih/İstanbul

İletişim Bilgilerimiz


+90 212 621 23 40+90 212 621 23 59info@haliccevre.com

Sosyal Medya Hesaplarımız


Merhaba
1
Merhaba
Mesajınıza hafta içi 07:30 - 17:00 saatleri arasında dönüş yapılacaktır.