Atık Yağ Analizi

Atık yağ; orijinal kullanım amacına uygun olmayan ve ‘Atık Yağların Yönetimi Yönetmeliği’ Ek-1’de atık kodları yer alan madeni yağları ifade eder.

Yönetmeliğin amacı; atık yağların geçici depolanmasına, toplanmasına, taşınmasına, rafinasyona tabi tutulmasına, enerji geri kazanımının sağlanmasına ve bertaraf edilmesine ilişkin teknik ve idari esasların belirlenerek çevre ve insan sağlığının korunması ile doğal kaynakların verimli kullanımının sağlanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemektir. Atık yağ tanımında yer alan atık yağlar ile bu atıkların yönetimi çerçevesinde; geçici depolanmasına, toplanmasına, taşınmasına, rafinasyona tabi tutulmasına, enerji geri kazanımının sağlanmasına, bertarafına, alınacak önlemlere ve yapılacak bildirimlere ilişkin usul ve esasları kapsar.

HALİÇ ÇEVRE LABORATUVARI, atık yağ kapsamına Türk Akreditasyon Kurumu tarafından verilen AKREDİTASYON sertifikasına sahip olup, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından da yetkilendirilmiş laboratuvarlar arasındadır.

Çevre Ölçüm ve Analizleri ( Atık Yağ Analizi) | TÜRKAK 17025 Akreditasyonlu 

Atık Yağ

 • Ağır Metal Tayini
  Atık Yağ AnaliziArsenik (As)
  Atık Yağ AnaliziKadmiyum (Cd)
  Atık Yağ AnaliziKrom (Cr)
  Atık Yağ AnaliziKurşun (Pb)
  Atık Yağ AnaliziFosfor (P)
  Atık Yağ AnaliziÇinko (Zn)
  Atık Yağ AnaliziKalsiyum (Ca)
 • Parlama Noktası Tayini
 • Klorür Tayini
 • Toplam Klor Tayini

Sıvı Yakıt

 • Yoğunluk Tayini
 • Parlama Noktası Tayini
 • Kurşun(Pb) Miktarı Tayini
 • Kül Miktarı Tayini
 • Doktor Testi

 

Yönetmelik
Atık Yağ Analizi Atık Yağların Yönetimi Yönetmeliği Ekler
Atık Yağ Analizi Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği ( 01.03.2008 tarih ve 26803 sayılı)
Atık Yağ Analizi Poliklorlu Bifenil Ve Poliklorlu Terfenillerin Kontrolü Hakkında Yönetmelik Ekler
Atık Yağ Analizi Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmelik Değişiklik Değişiklik
Atık Yağ Analizi Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği
Atık Yağ Analizi Atık Yönetimi Yönetmeliği Ekler
Atık Yağ Analizi Atıkların Yakılmasına İlişkin Yönetmelik Ekler


Adresimiz

Ali Kuşçu Mahallesi, Yavuz Selim Caddesi, No: 50, Fatih/İstanbul

İletişim Bilgilerimiz


+90 212 621 23 40+90 212 621 23 59info@haliccevre.com

Sosyal Medya Hesaplarımız


Merhaba
1
Merhaba
Mesajınıza hafta içi 07:30 - 17:00 saatleri arasında dönüş yapılacaktır.