Deniz Suyu Analizi

Su Kirliliği Kontorlü Yönetmeliğine göre; deniz sularının çeşitli kullanım amaçlarına göre sınıflandırılmasını sağlayacak su kalite kriterleri çerçevesinde su kirliliğinin en yoğun olduğu bölgelerin belirlenmesi, su kaynaklarının en uygun kullanımlarının sağlanması çalışmalarını yapmak/yaptırmak ve alınacak tedbirlerin önceliklerinin belirlenmesi esastır.

29/4/2009 tarihli ve 27214 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik uyarınca, alıcı ortama yapılacak deşarj ile  derin deniz deşarjı konulu çevre izinlerinde;

1) Ek-1 listesinde belirtilen işletmeler için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı,

2) Ek-2 listesinde belirtilen işletmeler için İl Çevre ve Orman Müdürlüğü ilgili erktir.

Deniz ortamından numune alma; numunenin alındığı tarih, saat, meteorolojik şartlar (yağış, hava sıcaklığı, rüzgâr durumu) ve su sıcaklığı belirtilerek yapılır. Numune alma noktalarının koordinatları, noktanın derinliği, o noktadaki toplam su derinliği kaydedilir. Numune alma, saklama ve analiz yöntemleri ile ilgili olarak 7/1/1991 tarihli ve 20748 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Numune Alma ve Analiz Metotları Tebliği hükümlerine uyulur.

HALİÇ ÇEVRE LABORATUVARI; TÜRKAK tarafından akredite, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yetkili bir laboratuvar olarak deniz suyu numune alma ve analizlerini gerçekleştirmektedir.

Çevre Ölçüm ve Analizleri (Deniz Suyu Analizi) | TÜRKAK 17025 Akreditasyonlu 

 • Işık Geçirgenliği/Seki Diski Derinliği Tayini
 • Sıcaklık Tayini
 • pH Tayini
 • Askıda Katı Madde (AKM) Tayini
 • Çözünmüş Oksijen Tayini
 • Tuzluluk Tayini
 • Renk Tayini
 • Nitrit/Nitrit Azotu Tayini
 • Nitrat/Nitrat Azotu Tayini
 • Amonyum/ Amonyum Azotu
 • Toplam Fosfor Tayini
 • Fosfat/Fosfat Fosforu Tayini
 • Bulanıklık Tayini
 • Yağ ve Gres Tayini
 • Krom (VI) Tayini
 • Toplam Kjeldahl Azotu Tayini
 • Nitrat Tayini
 • Klorofil-a Tayini
 • Zehirlilik (ZSF) Tayini
 • Ağır Metal Tayini
  Deniz Suyu AnaliziKadmiyum(Cd)
  Deniz Suyu AnaliziBakır(Cu)
  Deniz Suyu AnaliziKurşun (Pb)
  Deniz Suyu AnaliziNikel (Ni)
  Deniz Suyu AnaliziÇinko (Zn)
 • Yüzer Madde Tayini
 • Fenol Tayini
 • Florür Tayini
 • Klorür Tayini
 • Toplam Klor Tayini
 • Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ) Tayini
 • Sülfür Tayini
 • Sülfat Tayini
 • Toplam Siyanür Tayini
 • Yüzey Aktif Madde (MBAS) Tayin
 • Toplam Azot
 • Bromür Tayini
 • PAH (Poliaromatik Hidrokarbonlar) Tayini
 • Parçalanabilir Organik Kirleticilerin(BOİ) Tayini

Genelge
Deniz Suyu Analizi
Denizcilik Atıkları Uygulaması Hakkında Genelge

Yönetmelik
Deniz Suyu Analizi Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Değişiklik
Deniz Suyu Analizi Deniz ve İçsular Tarama Yönetmeliği  Ekler
Deniz Suyu Analizi Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale ve Zararların Tazmini Esaslarına Dair  Kanunun Uygulama Yönetmeliği Ekler
Deniz Suyu Analizi Dip Tarama Malzemesinin Çevresel Yönetimi Yönetmeliği Ekler
Deniz Suyu Analizi Yüzme Suyu Kalitesinin Yönetimine Dair Yönetmelik Ekler

Tebliğ
Deniz Suyu Analizi Kentsel Atıksu Arıtma Yönetmeliği Hassas ve Az Hassas Su Alanları Tebliği – Ekler


Adresimiz

Ali Kuşçu Mahallesi, Yavuz Selim Caddesi, No: 50, Fatih/İstanbul

İletişim Bilgilerimiz


+90 212 621 23 40+90 212 621 23 59info@haliccevre.com

Sosyal Medya Hesaplarımız


Merhaba
1
Merhaba
Mesajınıza hafta içi 07:30 - 17:00 saatleri arasında dönüş yapılacaktır.