Numune Alma ve Analiz

HALİÇ İş Hijyeni Laboratuvarı, İş hijyeni numune alma, ölçüm, analiz ve raporlama faaliyetleri konusunda İSGÜM tarafından yetkilendirilmiş bir kuruluştur.

Numune alma ve taşıma, Numune alma işlemi ulusal ve/veya uluslararası standartlara ve kullanılan metoda göre yapılır.  İşyerinde solunum yoluyla maruz kalınan etkenler ile ilgili olarak numune alma ve değerlendirme stratejileri belirlenirken, TS EN 689 “İşyeri Havası-Solunumla Maruz Kalınan Kimyasal Maddelerin Sınır Değerler ile Karşılaştırılması ve Ölçme Stratejisinin Değerlendirilmesi İçin Kılavuz” ve benzeri standartların güncel halleri dikkate alınır. Numune alma süresi ve numune sayısı, yapılan iş sırasındaki maruziyeti temsil edecek şekilde düzenlenir.  Kimyasal maddelere maruziyetin tespiti amaçlı iş hijyeni ölçüm, test veya analiz sonuçlarının değerlendirilmesine yönelik, uzun süreli referans maruziyet süresi bir vardiya 8 saat, kısa süreli referans maruziyet süresi 15 dakikadır.

İşyerinde çalışanların kişisel maruziyet düzeyleri ölçülürken numune alma cihazı veya pasif örnekleyici, çalışan kişinin üzerine ve solunum bölgesine yerleştirilerek kullanılır. Numuneler kullanılan metoda uygun şekilde taşınır. Çevre ve yerleşim şartlarının deney sonuçlarını olumsuz etkilememesi için gerekli her türlü tedbir alınır. Numune alma veya deney, laboratuvarın tesisleri dışında yapılıyorsa, sonuçları etkileyebilecek ortam şartları değerlendirilir ve kayıt altına alınır

Numune kabul, İş hijyeni Laboratuvarımız tarafından kabul edilen her numune ayrı bir kayıt kodu ile tanımlanır. Numunenin, laboratuvar içerisinde sadece bu kayıt kodu ile tanınması sağlanır. Numuneler kullanılan metoda uygun şekilde saklanır. Kullanılan metodun öngördüğü şartları taşımayan numuneler analize alınmaz.

İş Hijyeni Laboratuvarımız, ön inceleme, numune alma, ölçüm, analiz gibi tüm süreçlerini kendisi yürütür. Üçüncü bir laboratuvara bu süreçlerden bir kısmını veya tamamını devretmez.

 

 

İletişim Bilgilerimiz

Haliç Çevre İletişim Bilgilerimiz
+90 212 621 23 40

+90 212 621 23 59

info@haliccevre.com

Önemli Linkler

Çevre ile ilgili önemli linkler
Ulusal Linkler

Uluslararası Linkler

Uluslararası Sözleşmeler

Sosyal Medya Hesaplarımız

Haliç Çevre Sosyal Medya Hesapları