İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmelikler

 Alt İşverenlik Yönetmeliği Değişiklik 
 Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik Değişiklik
 Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği Ekler 
 Balıkçı Gemilerinde Yapılan Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik
 Biyolojik Etkenlere Mazuriyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik
 Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik Ekler
 Çalışanların Gürültü İle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik
 Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Değişiklik Ekler
 Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik
 Çalışanların Titreşimle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik
 Deniz , Göl veya Nehir Altında Bulunan Madenlerdeki Çalışmalar Hakkındaki Yönetmelik
 Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği
 Elektronik Haberleşme Cihazlarına Güvenlik Sertifikası Düzenlenmesine İlişkin Yönetmelik Değişiklik
Elektronik Haberleşme Cihazlarından Kaynaklanan Elektro Manyetik Alan Şiddetinin Uluslararası Standartlara Göre Maruziyet Limit Değerlerinin Belirlenmesi, Kontrolü ve ve Denetimi Hakkında Yönetmelik
 Geçici veya Belirli Süreli İşlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Hakkında Yönetmelik
 İş Kanununa İlişkin Çalışma Süreleri Yönetmeliği Değişiklik
 İş Kanununa İlişkin Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma Yönetmeliği Değişiklik
 İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analiz Laboratuvarları Hakkında Yönetmelik Ekler 
 İşyerlerinde İşveren veya İşveren Vekili Tarafından Yürütülecek İşsağlığı ve Güvenliği Hizmetlerine İlişkin Yönetmelik (Ekler) Değişiklik Ekler 
 İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik
İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik Ekler Değişiklik Düzeltme Değişiklik Değişiklik
 İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik
 İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği Değişiklik Değişiklik
 İşyerlerinde İşin Durdurulmasına Dair Yönetmelik Değişiklik
 İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik
 İş Sağlığı ve Kurulları Hakkında Yönetmelik
 İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği Ekler Ekler Değişiklik Değişiklik Değişiklik Ekler Değişiklik
 İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği
 İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik Ekler Değişiklik Değişiklik Değişiklik Değişiklik
 İyonlaştırıcı Olmayan Radyasyonun Olumsuz Etkilerinden Çevre ve Halkın Sağlığının Korunmasına Yönelik Alınması Gereken Tedbirlere İlişkin Yönetmelik
 Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik
 Kanserojen veya Mutejen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik
 Kadın Çalışanların Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları Hakkında Yönetmelik
 Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik Ekler
 Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği
 Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik Ekler
 Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği Değişiklik Değişiklik Değişiklik
 Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Özel Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
 Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Özel Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 
 Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği
 Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği Ekler
 Sağlık Kuralları Bakımından Günde Azami Yedi Buçuk Saat veya Daha Az Çalışılması Gereken İşler Hakkında Yönetmelik
 Sondajla Maden Çıkarılan İşletmelerde Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği
 Tozla Mücadele Yönetmeliği Ekler
 Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerde Çalıştırılacakların Mesleki Eğitimlerine Dair Yönetmelik
 Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği
 Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği
 Yer Altı Maden İşletmelerinde Elektirikli Lokomotiflerin Kullanılması Hakkında Yönetmelik
 Yer Altı Ve Yer Üstü Maden İşletmelerinde Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği
 Yapı İşlerinde Sağlık ve Güvenlik Yönetmeliği


İletişim Bilgilerimiz

Haliç Çevre İletişim Bilgilerimiz
+90 212 621 23 40

+90 212 621 23 59

info@haliccevre.com

Önemli Linkler

Çevre ile İlgili Önemli Linkler
Ulusal Linkler

Uluslararası Linkler

Uluslararası Sözleşmeler

Sosyal Medya Hesaplarımız

Haliç Çevre Sosyal Medya Hesapları


Merhaba
1
Merhaba,
Mesajınıza hafta içi 08:00 - 17:30 saatleri arasında dönüş yapılacaktır.