Biota Analizi

Biota bir bölgede yaşayan canlıların bütünü olarak tanımlanır.

Her bir tehlikeli maddeye ilişkin olarak Tehlikeli Maddelerin Su ve Çevresinde Neden Olduğu Kirliliğin Kontrolü Yönetmeliği Ek–1 ve Ek–2 sinde yer alan tehlikeli maddelere ilişkin kalite kriterlerinin yüzeysel sularda, haliç kıyı ve bölgesel sularda, sediman ve biotalarda izlenmesi ve kontrolü bu Yönetmelik hükümleri kapsamında yapılarak, sonuçları Çevre ve Şehircilik Bakanlığına her yıl düzenli olarak rapor edilir.

Biyolojik İzleme Tebliği Kapsamında biyolojik izleme yapılacaksa; örnekleme alanlarının kolay ulaşılabilir olması, izleme çalışmasının maksadı ve biyotadaki doğal değişkenlik göz önüne alınarak belirlenmesi gerekir. Köprü ve yol gibi baskılardan uzakta olacak şekilde seçilmesi, su kütlesindeki mevcut habitatları mümkün olduğunca temsil etmesi ve örnekleme alanı seçilirken örneklemeyi yapacak personelin güvenliğinin göz önünde bulundurulması esastır.

HALİÇ ÇEVRE LABORATUVARI; Bioata kapsamında TÜRKAK tarafından akreditasyon sahibidir.


Çevre Ölçüm ve Analizleri (
Biota) | TÜRKAK 17025 Akreditasyonlu 

 

Yönetmelik
Biota Analizi Tehlikeli Maddelerin Su ve Çevresinde Neden Olduğu Kirliliğin Kontrolü Yönetmeliği

Tebliğ
Biota Analizi Biyolojik İzleme Tebliği – Ekler
Biota Analizi Yer Üstü Suları, Yer Altı Suları Ve Sedimentten Numune Alma Ve Biyolojik Örnekleme Tebliği – Ekler
Biota Analizi Dip Tarama Malzemesinin Çevresel Yönetimi Yönetmeliği Ekler


Adresimiz

Ali Kuşçu Mahallesi, Yavuz Selim Caddesi, No: 50, Fatih/İstanbul

İletişim Bilgilerimiz


+90 212 621 23 40+90 212 621 23 59info@haliccevre.com

Sosyal Medya Hesaplarımız


Merhaba
1
Merhaba
Mesajınıza hafta içi 07:30 - 17:00 saatleri arasında dönüş yapılacaktır.