Su Analizleri

Su analizleri; yeraltı ve yerüstü su kaynakları potansiyelinin korunması ve en iyi bir biçimde kullanımının sağlanması için, su kirlenmesinin önlenmesini sürdürülebilir kalkınma hedefleriyle uyumlu bir şekilde gerçekleştirmek amacıyla büyük önem taşır.

Su kaynağının kimyasal, fiziksel, bakteriyolojik, radyoaktif ve ekolojik özelliklerinin olumsuz yönde değişmesi şeklinde gözlenen ve doğrudan veya dolaylı yoldan biyolojik kaynaklarda, insan sağlığında, balıkçılıkta, su kalitesinde ve suyun diğer amaçlarla kullanılmasında engelleyici bozulmalar yaratacak madde veya enerji atıklarının boşaltılması su kirliliğine sebep olur.

Kullanım amaçlarının belirlenmiş olup olmadığına bakılmaksızın bütün su kaynaklarının dengeli ve sağlıklı ortamlar olarak muhafazası esasına göre, su kaynaklarının korunmasına ve kullanım planlanmasına temel teşkil etmek üzere, yapılmış veya yapılacak kullanım sınıflarına uygunluk açısından su kaynaklarından beklenen fiziksel, kimyasal ve biyolojik özellikleri su kalitesi kriterleri belirler.

HALİÇ ÇEVRE LABORATUVARI; Nehirlerden ve Akarsulardan, Göl ve Göletlerden, Yeraltı Sularından, Yağıştan, Atık Sulardan ve Mikrobiyolojik Analizler için Numune Alma şeklinde 6 farklı numune alma metodu olmak üzere su kapsamında tam 73 adet farklı metotdan AKREDİTASYON sertifikasına sahip olup, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından da yetkilendirilmiş ilk laboratuvarlar arasındadır.

Çevre Ölçüm ve Analizleri (Su Analizleri) | TÜRKAK 17025 Akreditasyonlu 

 • Sıcaklık Tayini
 • İletkenlik Tayini
 • Bulanıklık Tayini
 • Tuzluluk Tayini
 • Çözünmüş Oksijen Tayini
 • Debi Ölçümü
 • Çözünmüş Oksijen Tayini
 • Ağır Metal Tayini (Alt Parametreler: https://haliccevre.com/su-analizleri-agir-metal-tayini/)
 • Askıda Katı Madde (AKM) Tayini
 • Toplam Katı Madde Tayini
 • Çökebilir Katı Madde Tayini
 • Toplam Sabit ve Uçucu Katı Madde Tayini
 • Toplam Çözünmüş Madde Tayini
 • Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ) Tayini
 • Biyolojik Oksijen İhtiyacı (BOİ) Tayini
 • Toplam Kjeldahl Azotu Tayini
 • Amonyum/Amonyum Azotu Tayini
 • Alkalinite Tayini
 • Florür Tayini
 • Klorür Tayini
 • Sülfat Tayini
 • Renk Tayini
 • Nitrat Tayini
 • Nitrat/Nitrat Azotu Tayini
 • Toplam Siyanür Tayini
 • Serbest Siyanür Tayini
 • Krom (VI) Tayini
 • Nitrit/Nitrit Azotu Tayini
 • Sülfit Tayini
 • Yağ ve Gres Tayini
 • Serbest Klor/Toplam Klor/Bakiye Klor Tayini
 • Fenol Tayini
 • Sülfür Tayini
 • Toplam Fosfor Tayini
 • Fosfat/Fosfat Fosforu Tayini
 • Hidrazin Tayini
 • Hidrokarbonlar Tayini
 • Sertlik Tayini
 • Yüzey Aktif Madde (MBAS) Tayini
 • Bor (B) Tayini
 • Yüzer Madde
 • Klorofil-a Tayini
 • m Alkalinite – p Alkalinite Tayini
 • Kalsiyum (Ca) ve Kalsiyum Sertliği Tayini
 • Magnezyum (Mg) ve Magnezyum Sertliği Tayini
 • Işık Geçirgenliği/Seki Diski Derinliği Tayini
 • Bromür, Florür, Klorür, Nitrat/Nitrat Azotu, Nitrit/Nitrit Azotu, Ortofosfat, Fosfat/Fosfat Fosforu, Sülfat Tayini
 • Permanganat İndeksi Tayini
 • Karbondioksit ve Formları Cinsinden Alkalinite ve Karbondioksit (CO2) Tayini
 • Aktif Klor, Sodyum Hipoklorit, Sodyum Hidroksit ve Sodyum Karbonat Tayini
 • Bromat,Klorat,Klorit Tayini
 • PAH (Poliaromatik Hidrokarbonlar) Tayini


Yönetmelik
Su Analizleri 
İçme ve Kullanma Suyu Temini ve Dağıtım Sistemleri Hakkında Yönetmelik Ekler
Su Analizleri İçme Suyu Temin Edilen Suların Kalitesi ve Arıtılması Hakkında Yönetmelik Ekler
Su Analizleri İçme-Kullanma Suyu Havzalarının Korunmasına Dair Yönetmelik Değişiklik
Su Analizleri İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik Ekler
Su Analizleri Sulak Alanların Korunması Yönetmeliği Ekler Değişiklik
Su Analizleri Su Havzalarının Korunması ve Yönetim Planlarının Hazırlanması Hakkında Yönetmelik Ekler
Su Analizleri Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Değişiklik
Su Analizleri Tehlikeli Maddelerin Su ve Çevresinde Neden Olduğu Kirliliğin Kontrolü Yönetmeliği
Su Analizleri Yağmursuyu Toplama, Depolama ve Deşarj Sistemleri Hakkında Yönetmelik Ekler
Su Analizleri Yeraltı Sularının Kirlenmeye ve Bozulmaya Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik Ekler
Su Analizleri Yüzeysel Sular ve Yeraltı Sularının İzlenmesine Dair Yönetmelik Ekler
Su Analizleri Yerüstü Su Kalitesi Yönetmeliği Ekler
Su Analizleri Yüzme Suyu Kalitesinin Yönetimine Dair Yönetmelik Ekler
Su Analizleri Yüzme Havuzlarının Tabi Olacağı Sağlık Esasları ve Şartları Hakkında Yönetmelik Ekler Değişiklik
Su Analizleri Yüzme Suyu Kalitesinin Yönetimine Dair Yönetmelik Ekler

Tebliğ
Su Analizleri Atıksu Arıtma Tesisleri Teknik Usuller Tebliği
Su Analizleri Kentsel Atıksu Arıtma Yönetmeliği Hassas ve Az Hassas Su Alanları Tebliği – Ekler


Adresimiz

Ali Kuşçu Mahallesi, Yavuz Selim Caddesi, No: 50, Fatih/İstanbul

İletişim Bilgilerimiz


+90 212 621 23 40+90 212 621 23 59info@haliccevre.com

Sosyal Medya Hesaplarımız


Merhaba
1
Merhaba
Mesajınıza hafta içi 07:30 - 17:00 saatleri arasında dönüş yapılacaktır.