KLORDİOKSİT ÖLÇÜMÜ

Biyodisal ürün kapsamında; yerinde üretilen klordioksit içeren ürünlerin ruhsatlandırılması için istenen unsurlardan bir tanesi de; ürünün uygulandığı alandaki iç ortam havasında 0,1 ppm düzeyi geçmeyecek şekilde klordioksit salınımının uygulandığının ve klordioksitin kişisel hava maruziyetinin 0.1 ppm’i geçmeyecek şekilde 8 saat ile sınırlı olduğunun tespitidir.

Klor dioksit parametresinin tayini için laboratuvarımızda iki farklı metottan yararlanılmaktadır.

OSHA ID 202 Metodunda;

Klor dioksit, bir sodyum karbonat / sodyum bikarbonat (Na2CO3 / NaHCO3) tampon çözeltisi içinde %0.02 potasyum iyodür (KI) içeren sırlı mini cam şişe (MFGB) içinde toplanır. Klor dioksit ve klor, aşağıdaki kimyasal reaksiyonlara göre nötr veya zayıf bir bazik çözelti içinde tutulur ve sırasıyla klorite (ClO2-) ve klorüre (Cl-) dönüştürülür:

KLORDİOKSİT ÖLÇÜMÜClO2+ I- –> ½ I2+ ClO2-

Cl2+ 2I- –> I2+ 2Cl-

Toplanan ClO2 (ClO2- olarak) bir iletkenlik detektörü kullanılarak IC ile analiz edilir.

15 mL toplama solüsyonunu bir MFGB’ ye yerleştirilir ve ardından MFGB, bir boru yardımıyla kalibre edilmiş bir örnekleme pompasına bağlanır. 0,5 L/dk akış hızında ve en az 15 dakikalık örnekleme süresinde numune toplanır. TWA numuneleri için, 0,5 L/dk’ da 120-L’ lik bir hava hacmi önerilir. Örneklemeden sonra, MFGB solüsyonunu 20 mL’ lik cam sintilasyon şişesine aktarılır. MFGB 2 veya 3 mL kullanılmamış toplama solüsyonu ile durulanır ve durulamalar numune şişesine aktarılır. Sonrasında iyon kromatografi cihazı ile analiz edilir. Dedektör tüp ile yapılan tayin yöntemine göre çok daha hassas ve kesin bir yöntemdir.

ASTM-D 4490-96 dedektör tüplerdeki renk değişim metodunda ise;KLORDİOKSİT ÖLÇÜMÜ

 

 

Klor dioksit gazı için üretilmiş tüpler kullanılarak ortamdaki miktarı tayin edilir. Ölçüm tamamlandıktan sonra tüpün üzerindeki renk değişimine göre klordioksit konsantrasyonu okunur. Tüp üreticisinin talimatlarında sonuç ile ilgili herhangi bir düzeltme yapılacak ise (sıcaklık, basınç, nem) ilgili düzeltmeler yapılır ve nihai sonuç hesaplanır.


Adresimiz

Ali Kuşçu Mahallesi, Yavuz Selim Caddesi, No: 50, Fatih/İstanbul

İletişim Bilgilerimiz


+90 212 621 23 40+90 212 621 23 59info@haliccevre.com

Sosyal Medya Hesaplarımız


Merhaba
1
Merhaba
Mesajınıza hafta içi 07:30 - 17:00 saatleri arasında dönüş yapılacaktır.