Arıtma Çamuru Analizi

Arıtma çamurlarının toprakta kullanımında gerekli tedbirlerin alınması esaslarını sürdürülebilir kalkınma hedefleriyle uyumlu bir şekilde belirlemek gerekir.

Evsel ve Kentsel Arıtma Çamurlarının Toprakta Kullanılmasına Dair Yönetmelik evsel ve kentsel atık suların arıtılması sonucu ortaya çıkan arıtma çamurlarının toprağa, bitkiye, hayvana ve insana zarar vermeyecek şekilde, toprakta kontrollü kullanımına ilişkin teknik ve idari esasları kapsar.

Arıtma çamurundan numune alma için “TS 9545 EN ISO 5667-13 Su Kalitesi – Numune Alma – Bölüm 13: Kanalizasyon ve Su Arıtma Tesislerinden Çamur Numunesi Alma Kılavuzu” baz alınır.

HALİÇ ÇEVRE LABORATUVARI, arıtma çamurundan numune alınması ve analiz edilmesi konularında Türk Akreditasyon Kurumu tarafından verilen AKREDİTASYON sertifikasına sahip olup, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından da yetkilendirilmiş ilk laboratuvarlar arasındadır.

Çevre Ölçüm ve Analizleri ( Arıtma Çamuru Analizi) | TÜRKAK 17025 Akreditasyonlu 

 • Ağır Metal Tayini (Alt Parametreler: https://haliccevre.com/aritma-camuru-analizi-agir-metal-tayini/)
 • Klorür Tayini
 • Florür Tayini
 • Sülfat Tayini
 • Toplam Çözünmüş Madde Tayini
 • Kuru Kütlenin Kızdırma Kaybının Tayini
 • pH Tayini
 • Kuru Madde (%) Muhtevası / Nem (%) Tayini
 • Elektriksel İletkenlik Tayini
 • Organik Madde Tayini
 • Fenol İndeksi Tayini
 • Azot Tayini
 • Fosfor Tayini
 • Toprak Bünyesi Tayini
 • PAH (Poliaromatik Hidrokarbonlar) Tayini
 • PCB (Poliklorlu Bifeniller) Tayini
 • Bromür, Florür, Klorür, Nitrat/Nitrat Azotu, Nitrit/Nitrit Azotu, Ortofosfat, Fosfat/Fosfat Fosforu, Sülfat Tayini


Yönetmelik
Arıtma Çamuru Analizi Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik Ekler
Arıtma Çamuru Analizi Evsel ve Kentsel Arıtma Çamurlarının Toprakta Kullanılmasına Dair Yönetmelik

Tebliğ
Arıtma Çamuru Analizi Atıksu Arıtma Tesisleri Teknik Usuller Tebliği


Adresimiz

Ali Kuşçu Mahallesi, Yavuz Selim Caddesi, No: 50, Fatih/İstanbul

İletişim Bilgilerimiz


+90 212 621 23 40+90 212 621 23 59info@haliccevre.com

Sosyal Medya Hesaplarımız


Merhaba
1
Merhaba
Mesajınıza hafta içi 07:30 - 17:00 saatleri arasında dönüş yapılacaktır.