İş Hijyeni – Fiziksel Etken Ölçümleri

İş Hijyeni – Fiziksel Etken Ölçümleri çalışanların sağlığını olumsuz yönde etkileyebilecek her türlü gürültü, titreşim, aydınlatma gibi fiziksel etkenlerin nicelik ve nitelik tayininin belirlenerek raporlanmasını gerektirmektedir. İşveren, güvenli bir çalışma ortamı sağlamak amacıyla risk değerlendirmesi gerçekleştirirken veya yeniletirken gerekli görülen hallerde fiziksel, kimyasal ve biyolojik tehlike kaynaklarının varlığını ortam ve kişisel maruziyet ölçüm, test ve analiziyle tespit eder. Alınan kontrol tedbirlerinin etkinliğinin değerlendirilmesi açısından, ortam ve kişisel maruziyet ölçüm, test ve analizini tekrarlatır.

İşveren, aşağıdaki durumlardan herhangi birinin varlığında iş hijyeni ölçüm, test ve analizleri yaptırır veya tekrarlatır:

– İşyeri ortamının veya işin gereği olarak çalışanın kişisel maruziyetinde değişiklik meydana geldiğinde.

– İşyeri hekimi veya iş güvenliği uzmanının gerekli görmesi halinde.

– İşyerinde gerçekleşen dış denetimlerde istenmesi halinde.

 Fiziksel  etkenler,  her iş kolunda ortam ve kişisel maruziyet bazında değerlendirilmesi gereken önemli risk kaynaklarıdır. Laboratuvarımız fizikzel parametrelerinin ölçümleri konusunda, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından verilen akreditasyon sertifikasına sahip olup, T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler  Bakanlığı tarafından da yetkilendirilmiş ilk laboratuvarlar arasındadır.

–   Fiziksel Etken Ölçümleri Alanında Ortam ve Kişisel Maruziyet Olarak Hizmet Verilen Parametre Listesi

 • Gürültü Ölçümü
 • Kulak İçi Gürültü Ölçümü
 • Makine Gürültüsü Ölçümü
 • Titreşim Ölçümü
  İş Hijyeni - Fiziksel Etken ÖlçümleriTüm Vücut Titreşim Maruziyeti
  İş Hijyeni - Fiziksel Etken ÖlçümleriEl-Kol Titreşim Maruziyeti
 • Termal Konfor Ölçümü
  İş Hijyeni - Fiziksel Etken ÖlçümleriIsı baskısı(WBGT)
  İş Hijyeni - Fiziksel Etken ÖlçümleriTermal Değerlendirme Ortalaması(PMV)
  İş Hijyeni - Fiziksel Etken ÖlçümleriTermal Memnuniyetsizlik Yüzdesi(PPD)
 • Ortam Sıcaklık- Hava Akım Hızı- Nem Ölçümü
 • Aydınlatma/Işık Şiddeti Ölçümü
 • Elektromanyetik Alan Ölçümü
 • Ölçümlerin Haritalanması ve Raporlanması

 

Adresimiz

Ali Kuşçu Mahallesi, Yavuz Selim Caddesi, No: 50, Fatih/İstanbul

İletişim Bilgilerimiz


+90 212 621 23 40+90 212 621 23 59info@haliccevre.com

Sosyal Medya Hesaplarımız


Merhaba
1
Merhaba
Mesajınıza hafta içi 07:30 - 17:00 saatleri arasında dönüş yapılacaktır.