İş Hijyeni (İş Sağlığı) Ölçümleri

İş Sağlığı ve Güvenliği (İş Hijyeni) Ölçümleri | TÜRKAK 17025 Akreditasyonlu

İş Hijyeni – İş Sağlığı Ölçümleri, çalışanların sağlığını kısa süreli veya uzun süreli etkileyen veya etkileyebilecek her türlü biyolojik, fiziksel ve kimyasal etmenlerin niteliğinin ve niceliğinin belirlenmesine yönelik gerçekleştirilen ölçümlerdir.

Haliç İş Hijyeni Laboratuvarı olarak sahip olduğumuz yetkiler bazında sayısız saha tecrübesi ile tespitini gerçekleştirerek yapmış olduğumuz ölçüm ve analizler doğrultusunda hazırladığımız iş hijyeni ölçüm raporlarıyla, çalışanlarınızın risklerini eksiksiz ve güvenilir şekilde raporlayarak firmanızın risklerini minimize etmenizi sağlıyoruz.

İş Hijyeni alanında öncü konumunu bu alandaki ilk geniş kapsamlı akredite laboratuvar olmasına borçlu olan Haliç İş Hijyeni Laboratuvarı her geçen yıl müşteri talepleri, ulusal ve uluslararası gelişmeler ekseninde kapsamını genişletmeye devam etmektedir.

İç Ortam ve Hava Kalitesi Ölçümleri

 • ASMTD 4490-96 ile Gaz Ölçümleri
  Ozon (O3) Ölçümü,
  Formaldehit (CH2O) Ölçümü,
  Karbonmonoksit (CO) Ölçümü,
  Karbondioksit (CO2) Ölçümü,
  Oksijen (O2) Ölçümü,
  Hidrojen Sülfür (H2S) Ölçümü,
  Metan (CH4, %LEL) Ölçümü,
  Kükürtdioksit (SO2) Ölçümü,
  Nitrojen (NOx) Ölçümü

İş Hijyeni Laboratuvarı Ölçüm ve Analiz Parametreleri

 • Ortam Nem Ölçümü
 • Toz Ölçümü
  Toplam Toz
  Solunabilir Toz
 • Alkali Tozların Ölçümü
  Sodyum Hidroksit(NaOH)
  Lityum Hidroksit(LiOH)
  Potasyum Hidroksit(KOH)
 • Lastik Buharı ve Tozu Ölçümü
 • Aerosol (Süspansiyon Madde) Ölçümü
 • Toz Ölçümü (PM1, PM2.5, PM5, PM10)
 • Metal İşleme Sıvısında Toz ve Aerosol Ölçümü
 • Ağır Metal Ölçümü
  Altın (Au),
  Gümüş (Ag),
  Alüminyum (Al),
  Baryum (Ba),
  Berilyum (Be),
  Kalsiyum (Ca),
  Krom (Cr),
  Krom VI (Cr+6),
  Kobalt (Co),
  Bakır (Cu),
  Demir (Fe),
  Magnezyum (Mg),
  Mangan (Mn),
  Molibden (Mo),
  Nikel (Ni),
  Kurşun (Pb),
  Selenyum (Se),
  Kalay (Sn),
  Talyum (Tl),
  Çinko (Zn),
  Kadmiyum (Cd),
  Sodyum (Na),
  Cıva (Hg),
  Vanadyum (V),
  Arsenik Trioksit (As2O3)
  Antimon (Sb),
  Titanyum (Ti),
  Potasyum (K),
 • Serbest Silis (SiO2) Ölçümü
  Silika(Kristal Yapıda)
  Kuvars Silika (Toplam)
  Kuvars Silika (Solunabilir)
 • Hidrazin Ölçümü
 • Amonyak Ölçümü
 • Formaldehit Ölçümü
 • Karbon Siyahı Ölçümü
 • Mineral Yağ Buharları Ölçümü
 • Hidrojen Siyanür (HCN) Ölçümü
 • Uçucu Organik Bileşiklerin (VOC) Ölçümü
 • Zehirli Gaz veya Buhar Konsantrasyonlarının (İnorganik Bileşikler) Ölçüm
 • Gürültü Ölçümü
 • Kulak İçi Gürültü Ölçümü
 • Makine Gürültüsü Ölçümü
 • Titreşim Ölçümü
  Tüm Vücut Titreşim Maruziyeti
  El-Kol Titreşim Maruziyeti
 • Termal Konfor Ölçümü
  Isı baskısı(WBGT)
  Termal Değerlendirme Ortalaması(PMV)
  Termal Memnuniyetsizlik Yüzdesi(PPD)
 • Ortam Sıcaklık- Hava Akım Hızı- Nem Ölçümü
 • Aydınlatma Ölçümü
 • Elektromanyetik Alan Ölçümü
 • Metaloksit Ölçümü
  Magnezyum Oksit (MgO)
  Kalsiyum Oksit (CaO)
  Titanyum Dioksit (TiO2)
 • Fosfin Ölçümü
 • Asfalt Dumanı Ölçümü
 • Asetik Anhidrit Ölçümü
 • Azotoksit (NO) ve Azotdioksit (NO2) Ölçümü
 • Asbest Ölçümü
 • Ölçümlerin Haritalanması ve Raporlanması

 İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu (11.09.2014 tarih 29116 Sayılı (Mükerrer) RG Değişikliklerin İşlenmiş Hali)

 İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizi Yapan Laboratuvarlar Hakkında Yönetmelik Ekler

 (04.01.2016) İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizi yapan laboratuvarlar için rehber için Tıklayınız...


İletişim Bilgilerimiz

Haliç Çevre İletişim Bilgilerimiz
+90 212 621 23 40

+90 212 621 23 59

info@haliccevre.com

Önemli Linkler

Çevre ile İlgili Önemli Linkler
Ulusal Linkler

Uluslararası Linkler

Uluslararası Sözleşmeler

Sosyal Medya Hesaplarımız

Haliç Çevre Sosyal Medya Hesapları


Merhaba
1
Merhaba,
Mesajınıza hafta içi 08:00 - 17:30 saatleri arasında dönüş yapılacaktır.