KİMYASAL, VOC ÖLÇÜMÜ

VOC parametresi İSG ölçümlerinin en önemli adımlarındandır. En basit bir ofis ortamında bile sadece fotokopi makinesinden yaklaşık 30 çeşit VOC’ ye maruz kalmak mümkündür. Elimizi yıkadığımız sabundan tutun da arkadaşımızın sıktığı parfüme kadar aslında her an VOC’ lerle iç içeyiz. Haliç İş Hijyeni Laboratuvarı ise üretim alanlarında ve ofislerde en çok karşılaşılan 51 parametre ile bu konuda da her zaman yanınızda, üstelik tam da ihtiyacınız olan çalışma aralığına sahip olarak…

Akrilik Asit-Etil Ester

Alfa-Metilstiren

Anilin

Asetik Asit

Asetik Asit N-Propil Ester

Asetik Asit-İzobutil Ester

Asetilaseton

Aseton

Asetonitril

Benzen

Bromobenzen

Bromodiklorometan

Bromoklorometan

Bromometan

Butilglikol

Dietilamin

Trietilamin

Dibromoklorometan

Dibromometan

Dietileter

Diklorodiflorometan

Diklorometan

Epiklorhidrin

Etanol

Etil Asetat

Etilbenzen

Etilenglikolmonometileter

Fenol

Heksakloroetan

Hekzaklorobutadien

İzopropilasetat

İzopropilbenzen

Klorobenzen

Kloroform

Klorometan

Metanol

Metil Asetat

Metilsiklohekzan

M-Ksilen

Naftalin

N-Butilasetat

N-Butilbenzen

N-Hekzan

N-Heptan

N-Pentan

O-Ksilen

Oktan

P-Ksilen

Pridin

Propilbenzen

Sec-Btuylbenzene

Siklohekzan

Siklohekzanon

Stiren

Tersiyerbutilmetilketon

Tert-Butilbenzen

Tert-Butilmetileter

Tetrahidrofuran

Tetrakloroeten

Tetraklorometan

Toluen

Tribromometan

Trikloroeten

Trikloroflorometan

Vinilasetat

Vinilklorür

1,3-Bütadien

2,6-Dimetil-4-Heptanon

2,3-Dimetilheptan

2,3-Dimetilpentan

2,2-Dikloropropan

1,4-Diklorobenzen

1,3-Diklorobenzen

1,3-Dikloropropan

1,2-Dibromo-3-Kloropropan

1,2-Dibromoetan

1,2-Diklorobenzen

1,2-Dikloroetan

1,2-Dikloroeten (Cis – / – Trans)

1,2-Dikloropropan

1,1-Dikloroetan

1,1-Dikloroeten

1,1-Dikloropropen

Cis-1,3-Dikloropropen

Trans-1,3-Dikloropropen

Cis-1,2-Dikloroeten

1,4-Dioksan

1,3,5-Trimetilbenzen

1,2,4-Triklorobenzen

1,2,4-Trimetilbenzen

1,2,3-Triklorobenzen

1,2,3-Trikloropropan

1,2,3-Trimetilbenzen

1,1,2,2-Tetrakloroetan

1,1,1,2-Tetrakloroetan

1,1,2-Trikloroetan

1,1,1-Trikloroetan

1-Bütanol

1-Metoksi-2-Propanol

1-Propanol

2-Bütanon

2-Hekzanon

2-Heptanon

2-Klorotoluen

2-Metil-1-Propanol

2-Pentanon

2-Propanol

3-Heptanon

4-İzopropiltoluen

4-Klorotoluen

4-Metil-2-Pentanon

5-Metil-3-Heptanon

.

.

VOC nedir? Etkileri nelerdir?

VOC’ ler düşük kaynama noktaları nedeniyle iç ortam havasında buhar halinde bulunan organik bileşiklerdir. VOC (Volatile Organic Compounds) yani Uçucu Organik Bileşikler (UOB) düşük konsantrasyonlarda uyuşukluk, baş ağrısı ve yorgunluk gibi özellikle de sinir sistemini ilgilendiren semptomların ortaya çıkmasına neden olur. Maruziyetin kronik hale gelmesi ile kanserojenik etkiler gösterebilirler. Düşük konsantrasyonlardaki VOC’ lere sürekli maruziyet, solunum yolu hastalıklarına ve astıma yol açar. Maruz kalınan konsantrasyonlar yükseldikçe etkileri de şiddetlenir; koma ve ölüme bile neden olabilir.

Hangi Mevzuatlar?

Bu konuda yol göstericimiz; Kimyasal maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik, Kanserojen ve Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik gibi ulusal mevzuatlardır. Mühendislik ve kimya konularında uzman kadromuz bununla da yetinmez ve zaman zaman, NIOSH (Ulusal Mesleki Sağlık ve Güvenlik Enstitüsü), OSHA (Mesleki Sağlık ve Güvenlik Kurumu), ACGİH (Amerikan Devlet Endüstriyel Hijyen Uzmanları Konferansı) gibi uluslararası mevzuat ve dokümanlardan da yararlanarak en doğru ve en uygun olanı bulmayı amaçlar.

Hangi standart / metot?

TS ISO 16200-1 ‘İş Yeri Hava Kalitesi-Uçucu Organik Bileşiklerden Numune Alma ve Çözücü Desorpsiyonu/Gaz Kromatografisiyle Analiz’ metodu hidrokarbonlar, halojenlenmiş hidrokarbonlar, esterler, glikol eterler, ketonlar ve alkolleri ihtiva eden oldukça geniş bir uçucu organik bileşik aralığına uygulanabilir. Hava numunesinin belli bir hacmi, numunesi alınacak bileşik veya karışım için seçilen uygun bir tutucu (veya tutucular) bulunduran seri haldeki bir veya daha fazla tutucu tüplerden geçirilir. Uygun tutucuların seçilmesi kaydıyla, uçucu organik bileşenler tutucu tüpte tutulur ve böylece geçen hava akımından ayrılır. Toplanan buhar çözücü ile ayrılır ve elde edilen çözelti, alev iyonlaşma dedektörü, kütle spektrometresi veya seçilen başka bir dedektör ile donatılmış gaz kromatografi cihazı ile analiz edilir. Havadaki UOB‘lerin buharlarının ölçülmesi için bu standardın geçerli olduğu derişim aralığı, alınan numune hacmine bağlıdır. Örneğin, 10 litre hava numunesinde, bu aralık her organik bileşik için yaklaşık 1 mg/m3-1000 mg/ m3‘tür. 1 litre hava numunesinde, bu aralık her organik bileşik için yaklaşık 10 mg/ m3-10 000 mg/m3‘tür ve alınan numunenin hacmi ile orantılıdır.

Adresimiz

Ali Kuşçu Mahallesi, Yavuz Selim Caddesi, No: 50, Fatih/İstanbul

İletişim Bilgilerimiz


+90 212 621 23 40+90 212 621 23 59info@haliccevre.com

Sosyal Medya Hesaplarımız


Merhaba
1
Merhaba
Mesajınıza hafta içi 07:30 - 17:00 saatleri arasında dönüş yapılacaktır.