ANİLİN MARUZİYETİ

En basit aromatik amin olan anilin, oda sıcaklığında, havaya maruz kaldığında koyu kahverengi bir renge dönüşen, berrak ila hafif sarı, yağlı bir sıvıdır. Oda sıcaklığında düşük buhar basıncına sahiptir. Anilin suda hafifçe çözünür ve çoğu organik çözücü ile karışabilir.

ANİLİN MARUZİYETİAniline maruz kalma, kirli dış havayı solumaktan, tütün içmekten, üretildiği veya kullanıldığı endüstrilerin yakınında olmaktan kaynaklanabilir. Anilin, solunduktan ve yutulduktan sonra hızla emilir. Anilin sıvısı ve buharı da cilt tarafından iyi emilir ve bu sistemik toksisiteye katkıda bulunabilir.

Sadece anilin buharına maruz kalan kişiler başkaları için ikincil kontaminasyon riski oluşturmaz. Giysileri veya cildi sıvı anilinle kirlenmiş kişiler, doğrudan temas veya gazdan çıkan buhar yoluyla ikincil kontaminasyona neden olabilir.

Anilin buharı havadan daha ağırdır ve alçak alanlarda birikebilir. Buhar yanıcıdır. Anilin, akut maruziyet konusunda yeterli uyarı sağlayan karakteristik bir aromatik veya balık kokusuna sahiptir.

ANİLİN MARUZİYETİSolunan anilin akciğerlerden hızla ve neredeyse tamamen emilerek sistemik toksisiteye yol açar. Aromatik veya balık kokusu genellikle belirlenmiş iş güvenliği limitlerinin altında olan 1 ppm’ de algılanabilir (OSHA PEL-TWA 5 ppm’ dir) ve bu nedenle koku genellikle tehlikeli konsantrasyonların yeterli bir göstergesini sağlar. Anilin buharı havadan daha ağırdır ve kapalı, yetersiz havalandırılmış veya alçakta uzanan alanlarda boğulmaya neden olabilir. Yetişkinlerle aynı seviyelerde anilin buharına maruz kalan çocuklar, daha büyük akciğer yüzey alanına sahip oldukları için daha yüksek doz alabilirler. Buna ek olarak, kısa boyları ve zemine daha yakın bulunan yüksek seviyelerde anilin buharından dolayı aynı konumdaki yetişkinlere göre daha yüksek seviyelere maruz kalabilirler.

Kimyasal boya endüstrisindeki İngiliz işçilerin anilin ve diğer kimyasallara maruz kaldığı bir çalışma sonuçlandı. Anilinin kendisinin mesane tümörlerinin bir nedeni olduğunu öne sürmek için yeterli kanıt bulunmamıştır. Hayvan çalışmaları, anilin hidroklorüre maruz kalan sıçanlarda dalak tümörlerinde bir artış olduğunu göstermiştir. EPA, anilini olası bir insan kanserojeni (kansere neden olan ajan) olarak kabul eder ve bunu EPA’larda B2 Grubu olarak derecelendirmiştir.

Feyza YALÇIN

Kimyager

KAYNAKLAR

https://www.atsdr.cdc.gov/

https://www.epa.gov/


Adresimiz

Ali Kuşçu Mahallesi, Yavuz Selim Caddesi, No: 50, Fatih/İstanbul

İletişim Bilgilerimiz


+90 212 621 23 40+90 212 621 23 59info@haliccevre.com

Sosyal Medya Hesaplarımız


Merhaba
1
Merhaba
Mesajınıza hafta içi 07:30 - 17:00 saatleri arasında dönüş yapılacaktır.