Karbon Sertifikasyonu ve Dengeleme

Karbon dengeleme, bir kişi veya kuruluşun karbon ayak izini azaltmak için satın alabileceği bir kredidir. Alınan karbon dengeleme kredisi sayısı, bir kişi veya kuruluşun karbon ayak izine eşit olduğunda, bu kişi veya kuruluş karbon nötrdür. Karbon dengelemelerin satın alınmasından elde edilen gelir, her zaman olmasa da genellikle yeşil teknolojilere yapılan yatırımlar gibi çevre dostu projelere yatırılır. Örneğin, bir kişi atmosfere belirli bir miktarda karbon salacak bir uçuş yapabilir. Kişi, o uçuşta salınan emisyonları hesaplamak için bir araç kullanır ve ardından bu emisyon miktarını dengelemek için bir komisyoncudan karbon kredisi satın alır. Aracı, ücretini çıkarır ve paranın geri kalanını yeniden ağaçlandırma çalışması gibi bir emisyon projesine yatırım yapmak için kullanır.

Daha genel olarak, karbon dengeleme, başka yerlerde meydana gelen emisyonları telafi etmek için sera gazı emisyonlarının herhangi bir şekilde azaltılmasıdır. Karbon dengeleme kredileri, bir kuruluşun veya kişinin emisyonlarını azalttığını gösterir. Karbon dengeleme terimi, hem krediyi hem de karbon dengeleme işlemini tanımlamak için kullanılır.

Bir karbon dengeleme kredisi, 1 metrik ton karbon dioksit emisyonunun azaltılmasını temsil eder. Karbon dengelemenin amacı, bir karbon ayak izinin tamamını veya bir kısmını azaltmaktır.

Bu konuyla ilgili 2 tür sertifikalandırma söz konusudur:

  1. Yenilenebilir Enerji Sertifikası
  2. Karbon Azaltım Sertifikası

Adresimiz

Ali Kuşçu Mahallesi, Yavuz Selim Caddesi, No: 50, Fatih/İstanbul

İletişim Bilgilerimiz


+90 212 621 23 40+90 212 621 23 59info@haliccevre.com

Sosyal Medya Hesaplarımız


Merhaba
1
Merhaba
Mesajınıza hafta içi 07:30 - 17:00 saatleri arasında dönüş yapılacaktır.