Çevresel Titreşim Ölçümleri

Çevresel titreşim; maden ve taş ocakları, ulaşım araçları, sanayi ve inşaat makineleri gibi işlemlerden doğan ve yapılarda kullanım alanı dışında başka maksatlarla kullanılan hacimlerdeki faaliyetler sırasında oluşan genellikle katı, sıvı ve gaz ortamlarda yayılan ve insan vücudunca hissedilen mekanik salınım hareketleri olarak tanımlanır.

Çeşitli titreşim kaynaklarının sebep olacağı çevresel titreşimin kontrol altına alınmasına ilişkin esaslar Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliğinde belirtilmiştir:

  1. a) Maden ve taş ocakları ile benzeri faaliyette bulunulan alanlardaki patlatmaların çevredeki çok hassas ve hassas kullanımlarda oluşturduğu zemin titreşim seviyesi Ek-VII’de yer alan Tablo-6’da verilen sınır değerleri aşamaz.
  2. b) İnşaatlarda kazık çakma gibi titreşim oluşturacak uygulamalar ile ağır inşaat makinelerinin sebep olacağı titreşimlerin çevrelerindeki çok hassas ve hassas kullanımlarda oluşturacağı titreşim seviyesi Ek-VII’de yer alan Tablo-7’de verilen sınır değerleri aşamaz.
  3. c) Konut ve ofis olarak kullanılan binalarda, elektrik motoru, pompa, fan gibi makine ve teçhizatın sebep olacağı titreşimler Ek-VII’de yer alan Tablo-8 de verilen sınır değerleri aşamaz. Bu değerlerin üzerinde titreşim oluşturan makine ve teçhizat için, başta titreşim yalıtımı olmak üzere gerekli teknik tedbirler alınarak, binada ölçülen titreşimler sınır değerlerin altına indirilir. Çok hassas ve hassas kullanımların yakınında bulunan demir yolu ve kara yolu ulaşım araçları ile işletme ve tesislerin çok hassas ve hassas kullanımlarda yaratacağı titreşimler için de bu sınır değerler kullanılır.

HALİÇ ÇEVRE LABORATUVARI, Çevresel Titreşim kapsamında Türk Akreditasyon Kurumu tarafından verilen AKREDİTASYON sertifikasına sahip olup, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından da yetkilendirilmiş ilk laboratuvarlar arasındadır. Yönetmeliğin belirttiği sertifikalara sahip zengin bir mühendis kadrosunu da bünyesinde bulundurmaktadır.

Çevresel Titreşim Ölçüm ve Raporlaması | TÜRKAK 17025 Akreditasyonlu

  • Çevresel Titreşim Ölçümü
  •  Mekanik Titreşim ve Şok Ölçümü
  •  Madencilik- Hava Şoku ve Yer Titreşim Ölçümü
  •  Çevre İzni Kapsamında Titreşim Ölçümü
  •  Tesis İçi Titreşim Ölçümü ve Haritalanması
  •  Hidroelektrik Santrallerinde ve Pompa Depolama Tesislerindeki Makine Titreşimi Ölçümü
  • Binalarda, Makine ve Teçhizatlardan Kaynaklı Titreşimin Ölçümü

Yönetmelik
Çevresel Titreşim Ölçümleri Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği Ekler


Adresimiz

Ali Kuşçu Mahallesi, Yavuz Selim Caddesi, No: 50, Fatih/İstanbul

İletişim Bilgilerimiz


+90 212 621 23 40+90 212 621 23 59info@haliccevre.com

Sosyal Medya Hesaplarımız


Merhaba
1
Merhaba
Mesajınıza hafta içi 07:30 - 17:00 saatleri arasında dönüş yapılacaktır.