İNORGANİK, TOKSİT GAZ ÖLÇÜMÜ

TOKSİK GAZ ÖLÇÜMLERİ

ISG ölçümlerinden biri olan toksik gaz ölçümü, bazı sektörlerde çalışan kişiler için hayati öneme sahiptir. Zehirli gazlar da diyebileceğimiz bu türden gazlar dokulara yeteri kadar oksijen gitmemesi neticesinde boğularak ölmeye sebep olabilir.

İş Hijyeni Laboratuvarımız dünya ölçeğinde kullanılan metotlar ile iş yeri çalışma ortamında toksik gaz ve buharların havadaki konsantrasyonlarının ölçülmesi ve tayin edilmesini gerçekleştirmektedir.

  • ASTM-D 4490-96: Toksik gaz ve buharların havadaki konsantrasyonlarının dedektör tüp kullanarak ölçülmesi.
  • NIOSH 6601: Elektrokimyasal yöntemle oksijen tayini.
  • NIOSH 6604: Elektrokimyasal yöntemle karbonmonoksit tayini.

Kapalı alanlarda karşılaşılan genel toksik gaz türleri şunlardır:

    • Hidrojen Sülfür – “lağım gazı”, çürük yumurtaya benzer bir kokusu olan renksiz bir gazdır. Birçokkapalı alanda gerçekleşmiş ölüm olayı aşırı derece hidrojen sülfür gazına maruz kalınmasıylailişkilendirilmiştir. Hidrojen sülfür koku alma duyusunun yitirilmesine neden olur, bu da insanları gazın ortamdan uzaklaştığı yanılgısına düşürür bir süre sonra. Hidrojen sülfür, hücresel düzeyde oksijen değişimini engeller ve boğulmaya neden olur.
    • Karbon monoksit – karbon bazlı yakıtların (gaz, odun) yakılması sonucu oluşan kokusuz, renksiz bir gazdır. Karbon monoksit, oksijenin vücudun tüm bölgelerine taşınmasını engelleyerek ölüme neden olur.
    • Çözücüler – gazyağı, benzin, boya sıyırıcıları, yağ sökücüler vb. Birçok çözücü yalnızca yanıcı değildir, bazılarının yüksek konsantrasyonlarda solunması merkezi sinir sistemi (CNS) etkilerine neden olabilir. CNS etkisi baş dönmesi, uyuşukluk, konsantrasyon eksikliği, baş ağrısı, koma ve ölüme neden olur.

Herhangi bir işyerinde çalışma esnasında ortamda toksik gaz ve buharlar oluşabilir. Bu oluşan toksik gazlar ortamdaki çalışan kişiye ciddi zararlar verebilir.

Her ortamda farklı kimyasallar bulunabileceği için oluşacak semptomlar ve hastalık riskleri de farklılık gösterecektir. Hastalık gelişimi, solunan gazın miktarı, açık veya kapalı alanda maruziyet, maruz kalan kişinin alerjik bir hastalığı olup olmaması, sigara içme durumu ve yaş gibi birçok faktörden etkilenmektedir.

Toksik gaz maruziyeti sonucu astım hastalığı olanlarda alevlenme görüleceği gibi, daha önce sağlıklı olan bir kişide de yüksek dozda maruziyet sonucu reaktif havayolu disfonksiyon sendromu, bronşiolitisobliterans, organize pnömoni veya bronşektazi gelişebilmektedir.

İletişim Bilgilerimiz

Haliç Çevre İletişim Bilgilerimiz
+90 212 621 23 40

+90 212 621 23 59

info@haliccevre.com

Önemli Linkler

Çevre ile İlgili Önemli Linkler
Ulusal Linkler

Uluslararası Linkler

Uluslararası Sözleşmeler

Sosyal Medya Hesaplarımız

Haliç Çevre Sosyal Medya Hesapları