Karbon Siyahı ve Karbon Siyahı Maruziyeti

Karbon Siyahı Nedir?

Karbon siyahı, yağ veya gaz gibi bir hidrokarbon yakıtın, sınırlı miktarda yanma havası ile 1320 ila 1540 ° C arasındaki sıcaklıklarda reaksiyona sokulmasıyla oluşan bir pigmenttir. Geniş yüzey alanına sahip ve esas olarak karbondan oluşan çok kabarık ince bir tozdur.  Lastik endüstrisinde kauçuğu güçlendirmek için kullanılmaktadır. Karbon siyahı üretim şekillerine göre, termal siyahı, fırın siyahı, kanal (baca siyahı), asetilen siyahı olmak üzere 4 gruba ayrılır.

 

Karbon Siyahının Kullanım Alanları 

Kauçuk, Plastik Malzemelerde (Özellikler Lastiklerde)       

Yüzey Kaplamaları

Baskı Mürekkepleri

Taşıyıcı Bantlar

Konveyör Bantlar

Siyah Poşet

Araba Yedek Parçaları

 

Karbon Siyahı Maruziyeti

Nanopartikül endüstrisinin son yıllarda önemli ölçüde yaygınlaşması, insanın ve çevrenin çeşitli nanomalzemelere maruz kalmasına yol açmıştır. Parçacık büyüklüğü nanomalzemelerin belirli biyolojik davranışlarının belirlenmesinde önemli bir rol oynar. Son yıllarda, mikro ve nano ölçekli parçacıklar arasında boyuta bağlı toksisite etkileri üzerine çeşitli çalışmalar yapılmaktadır.  Karbon karası, pratikte yanmamış gaz veya sıvı hidrokarbonların termal ayrışmasından kaynaklanan kolloidal parçacıklar şeklinde saf bir karbon elementidir.  Boyutları karbon elementlerin yapısal düzenlemesine bağlı olarak 10 nm’ den 300 nm’ ye kadar değişmektedir ve bazen nanomalzemeler olarak kabul edilmektedir. Karbon siyahına maruz kalmayla ilgili ana endişe, birincil ortamın (10-500 nm) ve bunların agregalarının (80-800 nm) çok ince büyüklüğüdür. Son zamanlarda, yayınlanan birçok çalışmadan elde edilen sonuçlar, karbon siyahının genotoksik olabileceğini ve ayrıca üreme toksisitesine neden olabileceğini göstermiştir. Yeterince yüksek konsantrasyonlarda, karbon siyahı akciğerde iltihaplanma ve oksidatif strese neden olur, bu da ikincil bir genotoksik mekanizma olan mutasyonlara yol açar. İnsanlarda ve hayvanlarda karbon siyahının kanserojen olduğuna dair yeterli kanıt bulunmamaktadır. Muhtemelen kanserojen olduğu düşünülmektedir. Karbon siyahına soluma ile maruz kalınması sonucu pnömokonyoz, kronik bronşit ortaya çıkmaktadır.  Genel olarak yapılan çalışmalar karbon siyahının akut etkilerinin diğer çözünmeyen partiküller ile aynı olduğunu göstermiştir. Karbon siyahı nanopartiküllerinin sitotoksik hasara neden olduğu ve hücre büyümesini inhibe ettiği bildirilmiştir. Epidemiyolojik ve deneysel çalışmalar, karbon siyahı nanopartiküllerinin astım, akciğer kanseri, pulmoner fibrozis ve sistemik kardiyovasküler bozukluklar gibi ağırlaştırıcı pulmoner bozukluklardaki rolünü doğrulamıştır.

Karbon karası gibi malzemeler, yüksek dozlarda iltihaplanmaya neden olarak, tümörler ve kardiyovasküler hastalıklar dahil olmak üzere uzun vadeli ciddi tehlikeli etkileri içerir.

 

Maruziyet Sınır Değerleri

OSHA, NİOSH, ACGIH gibi uluslararası kurumların belirttiği sınır değerler şu şekildedir:

 

 

Nazan BÜKER
Çevre Y. Mühendisi-Kimyager
Raporlama KOORDİNATÖRÜ

 

 

Kaynaklar:

www.epa.gov

http://dergipark.gov.tr

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/

https://toxnet.nlm.nih.gov

http://www.carbon-black.org

https://www.epa.gov

http://www.euro.who.int

https://www.tandfonline.com

https://www.hindawi.com

http://www.toxicolres.org


İletişim Bilgilerimiz

Haliç Çevre İletişim Bilgilerimiz
+90 212 621 23 40

+90 212 621 23 59

info@haliccevre.com

Önemli Linkler

Çevre ile İlgili Önemli Linkler
Ulusal Linkler

Uluslararası Linkler

Uluslararası Sözleşmeler

Sosyal Medya Hesaplarımız

Haliç Çevre Sosyal Medya Hesapları