İş Hijyeni – İş Sağlığı Ölçümleri

İş Hijyeni – İş Sağlığı Ölçümleri, çalışanların sağlığını kısa süreli veya uzun süreli etkileyen veya etkileyebilecek her türlü biyolojik, fiziksel ve kimyasal etmenlerin niteliğinin ve niceliğinin belirlenmesine yönelik gerçekleştirilen ölçümlerdir.

Söz konusu ölçümler kişilerin çalışma alanlarında uzun süreli veya kısa süreli olarak yapılabilmekte olup ölçüm yapılacak parametrelerin ve ölçüm adetlerinin bu alanda uzman kişiler tarafından tespit edilmesi, ölçüm raporunun firmadaki olası risk durumlarının doğru değerlendirilebilmesi açısından büyük önem arz etmektedir.

Haliç Çevre Laboratuvarı olarak sahip olduğumuz sayısız saha tecrübesi ile tespitini gerçekleştirerek yapmış olduğumuz ölçüm ve analizler doğrultusunda hazırladığımız iş hijyeni ölçüm raporlarıyla, çalışanlarınızın risklerini eksiksiz ve güvenilir şekilde raporlayarak firmanızın risklerini minimize etmenizi sağlıyoruz.

İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizi Yapan Laboratuvarlar Hakkında Yönetmelik gereği İş Hijyeni ölçümlerini gerçekleştirecek laboratuvarların, TÜRKAK’ tan Akredite olması, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ na bağlı olan İş Sağlığı Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Başkalığı (İSGÜM) tarafından yetkilendirilmesi gerekmektedir.

İş Hijyeni alanında öncü konumunu bu alandaki ilk geniş kapsamlı akredite laboratuvar olmasına borçlu olan Haliç Çevre Laboratuvarı her geçen yıl müşteri talepleri, ulusal ve uluslararası gelişmeler ekseninde kapsamını genişletmeye devam etmektedir.

İş Sağlığı ve Güvenliği (İş Hijyeni) Ölçümleri | TÜRKAK 17025 Akreditasyonlu

İş Hijyeni

• İşyeri Ortamı-Kişisel Maruziyet Toplam ve Solunabilir Toz Ölçümü
• İşyeri Ortamı-Kişisel Maruziyet Ağır Metal Ölçümü

İş Hijyeni - İş Sağlığı ÖlçümleriAltın (Au),
İş Hijyeni - İş Sağlığı ÖlçümleriGümüş (Ag),
İş Hijyeni - İş Sağlığı ÖlçümleriAlüminyum (Al),
İş Hijyeni - İş Sağlığı ÖlçümleriBaryum (Ba),
İş Hijyeni - İş Sağlığı ÖlçümleriBerilyum (Be),
İş Hijyeni - İş Sağlığı ÖlçümleriKalsiyum (Ca),
İş Hijyeni - İş Sağlığı ÖlçümleriKrom (Cr),
İş Hijyeni - İş Sağlığı ÖlçümleriKrom VI (Cr+6),
İş Hijyeni - İş Sağlığı ÖlçümleriKobalt (Co),
İş Hijyeni - İş Sağlığı ÖlçümleriBakır (Cu),
İş Hijyeni - İş Sağlığı ÖlçümleriDemir (Fe),
İş Hijyeni - İş Sağlığı ÖlçümleriMagnezyum (Mg),
İş Hijyeni - İş Sağlığı ÖlçümleriMangan (Mn),
İş Hijyeni - İş Sağlığı ÖlçümleriMolibden (Mo),
İş Hijyeni - İş Sağlığı ÖlçümleriNikel (Ni),
İş Hijyeni - İş Sağlığı ÖlçümleriKurşun (Pb),
İş Hijyeni - İş Sağlığı ÖlçümleriSelenyum (Se),
İş Hijyeni - İş Sağlığı ÖlçümleriKalay (Sn),
İş Hijyeni - İş Sağlığı ÖlçümleriTalyum (Tl),
İş Hijyeni - İş Sağlığı ÖlçümleriÇinko (Zn),
İş Hijyeni - İş Sağlığı ÖlçümleriKadmiyum (Cd),
İş Hijyeni - İş Sağlığı ÖlçümleriSodyum (Na),
İş Hijyeni - İş Sağlığı ÖlçümleriCıva (Hg),
İş Hijyeni - İş Sağlığı ÖlçümleriVanadyum (V),
İş Hijyeni - İş Sağlığı ÖlçümleriArsenik Trioksit (As2O3),
İş Hijyeni - İş Sağlığı ÖlçümleriAntimon (Sb),
İş Hijyeni - İş Sağlığı ÖlçümleriTitanyum (Ti),
İş Hijyeni - İş Sağlığı ÖlçümleriPotasyum (K),
• İşyeri Ortamı-Kişisel Maruziyet Uçucu Organik Bileşiklerin (VOC) Ölçümü
• İşyeri Ortamı-Kişisel Maruziyet Zehirli Gaz veya Buhar Konsantrasyonlarının (İnorganik Bileşikler) Ölçümü
• İşyeri Ortamı-Kişisel Maruziyet Alkali Tozların (NaOH, LiOH, KOH) Ölçümü
• İşyeri Ortamı-Kişisel Maruziyet Serbest Silis (SiO2) Ölçümü
• İşyeri Ortamı-Kişisel Maruziyet Gürültü Ölçümü
• İşyeri Ortamı-Kişisel Maruziyet Titreşim Ölçümü
• İşyeri Ortamı Makine Gürültüsü Ölçümü
• İşyeri Ortamı Termal Konfor (PMV-PPD & WBGT indisleri) Ölçümü
• İşyeri Ortamı Sıcaklık- Hava Akım Hızı- Nem Ölçümü
• İşyeri Ortamı Aydınlatma Ölçümü
• İşyeri Ortamı Aerosol (Süspansiyon Madde) Ölçümü
• İşyeri Ortamı Toz Ölçümü (PM1, PM2.5, PM5, PM10)
• İşyeri Ortamı-Kişisel Metal İşleme Sıvısında Oluşan Toz ve Aerosol Ölçümü
• İşyeri Ortamı-Kişisel Mineral Yağ Bazlı Metal İşleme Sıvılarından Yağ Buharı Ölçümü
• Elektromanyetik Alan Ölçümü
• Ölçümlerin Haritalanması ve Raporlanması
• İş Yeri Ortamı-Kişisel Maruziyet Karbon Siyahı Ölçümü
• İş Yeri Ortamı-Kişisel Maruziyet Hidrazin Ölçümü
• İş Yeri Ortamı-Kişisel Maruziyet Siyanür (HCN) Ölçümü
• İş Yeri Ortamı-Kişisel Maruziyet Formaldehit Ölçümü
• İş Yeri Ortamı-Kişisel Maruziyet Amonyak Ölçümü
• İş Yeri Ortam Havası Ölçümü

İş Hijyeni - İş Sağlığı ÖlçümleriOksijen (O2),
İş Hijyeni - İş Sağlığı ÖlçümleriKarbonmonoksit (CO),
İş Hijyeni - İş Sağlığı ÖlçümleriHidrojen Sülfür (H2S),
İş Hijyeni - İş Sağlığı ÖlçümleriMetan (CH4, %LEL),
İş Hijyeni - İş Sağlığı ÖlçümleriKarbondioksit(CO2),
İş Hijyeni - İş Sağlığı ÖlçümleriKükürdioksit(SO2),
İş Hijyeni - İş Sağlığı ÖlçümleriNitrojendioksit(NO2)

• İş Yeri Ortamı Karbonmonooksit Ölçümü
• İş Yeri Ortamı Oksijen Ölçümü
• İş Yeri Ortamı-Kişisel Maruziyet Lastik Buharı Ölçümü
• İş Yeri Ortamı-Kişisel Maruziyet Krom+6  Ölçümü
• İş Yeri Ortamı MgO-CaO Ölçümü
• İş Yeri Ortamı TiO2 Ölçümü
• Kulak Yakınındaki Ses Kaynaklarından Gürültü Maruziyetinin Ölçülmesi
• İş Yeri Ortamı-Kişisel Maruziyet Azotoksit ve Azotdioksit Ölçümü
• İş Yeri Ortamı-Kişisel Maruziyet Asfalt Dumanı Ölçümü
• İş Yeri Ortamı-Kişisel Maruziyet Fosfin Ölçümü
• İş Yeri Ortamı-Kişisel Maruziyet Asetik Anhidrit Ölçümü
• İş Yeri Ortamı-Kişisel Maruziyet  Asbest Örnekleme

İş Hijyeni - İş Sağlığı Ölçümleri İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu (11.09.2014 tarih 29116 Sayılı (Mükerrer) RG Değişikliklerin İşlenmiş Hali)
İş Hijyeni - İş Sağlığı Ölçümleri İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizi Yapan Laboratuvarlar Hakkında Yönetmelik Ekler
İş Hijyeni - İş Sağlığı Ölçümleri (04.01.2016) İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizi yapan laboratuvarlar için rehber için Tıklayınız...


Adresimiz

Ali Kuşçu Mahallesi, Yavuz Selim Caddesi, No: 50, Fatih/İstanbul

İletişim Bilgilerimiz


+90 212 621 23 40+90 212 621 23 59info@haliccevre.com

Sosyal Medya Hesaplarımız


Merhaba
1
Merhaba
Mesajınıza hafta içi 07:30 - 17:00 saatleri arasında dönüş yapılacaktır.