Civa Maruziyeti

Tüm insanlar bir miktar cıvaya maruz kalır. Çoğu insan, genellikle kronik maruz kalma (sürekli veya aralıklı uzun süreli temas) yoluyla, düşük düzeyde cıvaya maruz kalır. Bununla birlikte, bazı insanlar akut maruz kalma (çoğu zaman bir günden kısa bir süre boyunca meydana gelen maruz kalma) dahil, yüksek düzeyde cıvaya maruz kalmaktadır. Akut maruz kalma örneği, endüstriyel kaza nedeniyle cıvaya maruz kalma olabilir.

Nörolojik ve davranışsal bozukluklar farklı cıva bileşiklerinin solunması, yutulması veya dermal maruz kalmasından sonra gözlenebilir. Belirtileri titreme, uykusuzluk, hafıza kaybı, nöromüsküler etkiler, baş ağrısı ve bilişsel ve motor fonksiyon bozukluğudur. Birkaç yıl boyunca 20 mg / m3 veya daha fazla havanın içindeki bir cıva seviyesine maruz kalan işçilerde, merkezi sinir sistemi toksisitesinin hafif, subklinik bulguları görülebilir. İdrardaki artmış proteinden böbrek yetmezliğine kadar değişen böbrek etkileri bildirilmiştir.

 

Olası cıva zehirlenmesi belirtileri şunları içerebilir;

· Periferik görme kaybı· Ayaklarda ve ağız çevresinde karıncalanma· Hareketlerde koordinasyon kaybı· Konuşma, işitme, yürüme bozukluğu· Kas zayıflaması
Daha yüksek metalik cıva seviyelerine maruz kalmanın öksürüğü, göğüs rahatsızlığı, nefes almada zorluk, bulantı, kusma, ishal, boğaz dişeti, göz tahrişi, şiddetli titreme ve davranış veya görmedeki değişiklikler olabilir.

 

Cıva Kullanımı Nasıl Azaltılabilir?

 • Kömür yakmayan temiz enerji kaynaklarının kullanımını teşvik edilmesi
 • Cıva madenciliğini ve altın çıkarımı ve diğer endüstriyel işlemlerde cıva kullanımını ortadan kaldırılması
 • Gerekli olmayan cıva içeren ürünlerin kullanımının ortadan kaldırılması ve kalan cıva içeren ürünlerin güvenli bir şekilde taşınması, kullanılması ve imhası

 

İşyerinde Cıva Maruziyetinin Azaltılması,

 • Çalışanlara tesadüfi cıva salmalarını kırık ampullerden nasıl güvenli bir şekilde temizleyebileceklerini bildiren bir temizlik planı oluşturulmalıdır.
 • Temizlemesi kolay döşeme malzemelerin (örneğin sert, pürüzsüz yüzeyler) kullanılması gerekmektedir. (Halı kaplama cıvayı emebilir ve temizlenmesi zordur.)
 • Çalışma ortamının havalandırılması gerekmektedir.
 • Çalışanların tehlikeli cıva seviyelerine maruz kalmamasını sağlamak için gerekli iş hijyeni ölçümleri yapılmalıdır.
 • Fiziksel mühendislik ve idari kontroller cıva konsantrasyonlarının izin verilen maruz kalma sınırını aşmasını engellemiyorsa solunum koruması gereklidir.
 • Cilt ve göz temasını önlemek için tulum, patik, eldiven, yüz siperi ve koruyucu gözlük gibi kişisel koruyucu donanım kullanılmalıdır.

 

Cıva saçılmalarında,

 

Maruziyet sınır değerleri;

Cıva için Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik kapsamında 8 saatlik bir iş günü boyunca 0,02 mg/m3olarak belirtilmektedir. OSHA tarafından izin verilen maruz kalma sınırı, 8 saatlik bir zaman ağırlıklı ortalama olarak uygulanmakta olan metreküp hava başına (mg / m³) 0.1 miligramlık bir tavan sınırıdır. Diğer kuruluşlar daha düşük maruz kalma seviyeleri göstermektedir. Ulusal Mesleki Güvenlik ve Sağlık Enstitüsü (NIOSH), cıva metaline maruz kalma oranlarının, 0.1 mg/m3 tavan sınırına ek olarak 10 saatlik bir iş günü boyunca ortalama 0,05 mg/m3 ile sınırlandırılmasını önermektedir. Amerikan Devlet Endüstriyel Hijyen Uzmanları Konferansı (ACGIH), metalik cıva maruz kalmalarının 8 saatlik bir iş günü boyunca ortalama 0,025 mg/m3 ile sınırlandırılmasını önermektedir.

 

Civa ve Kullanım Alanları

Peki bu kadar risk içeren civa nedir ve nerelerde kullanılır? Cıva çeşitli şekillerde bulunur: metalik ve inorganik (insanların mesleğinde maruz kalabilecekleri) ve organik (örneğin, insanların beslenmelerinde maruz kalabilecekleri). Bu cıva formları toksisite dereceleri ile sinir, sindirim sistemi ve bağışıklık sistemleri ile akciğerler, böbrekler, cilt ve gözler üzerindeki etkilerinde farklılık gösterir.

Cıva doğal olarak yer kabuğunda meydana gelir. Volkanik aktiviteden, kayaların yıpranmasından ve insan aktivitesinin bir sonucu olarak çevreye salınır. İnsan faaliyetleri, özellikle kömür yakıtlı elektrik santralleri, ısıtma ve yemek pişirmek için konut yanması, endüstriyel prosesler, atık yakma tesisleri ve cıva, altın ve diğer metaller için madenciliğin bir sonucu olarak cıva salınımlarının ana nedenidir.

 

Cıva içeriği bulunan ürünler,

 • Floresan ampulleri ve lambaları,
 • Bataryalarda,
 • Tansiyon ölçme cihazları (tansiyon ölçme aletleri)
 • Amalgam diş dolgularında,
 • Cilt aydınlatma ürünleri ve bazı kozmetik ürünler,
 • Termometreler ve barometreler gibi ölçüm cihazlarında,
 • Ekipmanlardaki elektrik anahtarları ve rölelerinde,
 • İlaçlarda

 

 

Nihan ERMİŞ GÜLENÇ
Yüksek Fizikçi/ Raportör

 

 

Kaynak

https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/mercury-and-health

https://www.epa.gov/mercury/health-effects-exposures-mercury

https://www.osha.gov/Publications/mercuryexposure_fluorescentbulbs_factsheet.html

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/08/20130812-1.htm

https://hsgm.saglik.gov.tr/tr/cevresagligi-ced/ced-birimi

https://www.hazwastehelp.org/mercury/contain-mercury.aspx


İletişim Bilgilerimiz

Haliç Çevre İletişim Bilgilerimiz
+90 212 621 23 40

+90 212 621 23 59

info@haliccevre.com

Önemli Linkler

Çevre ile İlgili Önemli Linkler
Ulusal Linkler

Uluslararası Linkler

Uluslararası Sözleşmeler

Sosyal Medya Hesaplarımız

Haliç Çevre Sosyal Medya Hesapları