AYDINLATMA ÖLÇÜMÜ

 Aydınlatma Düzeyi Ölçümü

İsg ölçümlerinin fiziksel parametrelerinden biri olan aydınlatma düzeyinin ölçülmesi çalışanların performanslarını ve güvenliğini etkileyen önemli bir etkendir. İş yerlerinin gün ışığıyla yeterli miktarda aydınlatılması gerekmektedir. Çalışma ortamı ve ortamda gerçekleştirilen işlerin türleri dikkate alınarak aydınlatma seviyelerinin uygunluğu belirlenir. Aydınlatma ölçümlerinde esas olan amaca uygun aydınlatma seviyesinin belirlenmesidir. ‘İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik’ te de yer aldığı gibi Haliç Çevre Laboratuvarı olarak işyerlerinin aydınlatılmasında TS EN 12464-1,TS EN 12464-2 standartlarını esas almaktayız.

İş Yerlerinde Aydınlatma Ölçümünün Yapılması

Ölçümler COHSR 928-1-IPG-039 standardı kapsamında gerçekleştirilmekte olup raporlamada değerlendirme TS EN 12464-1,TS EN 12464-2 standartları esas alınarak yapılmaktadır. Ölçüm değerleri lüks cinsinden verilmelidir.

İç Ortam Ölçümleri;

Ölçüm sırasında ilgili bölgenin aydınlatma değeri belirlenirken en az 4 noktadan ölçüm yapılmalı ve bu ölçümlerin ortalaması verilmelidir. Noktalar seçilirken genel olarak en yüksek ve en düşük değerleri de içermesi sağlanmaya çalışılır. Bu 4 nokta, ortamdaki aydınlatmanın düzgün şekilde dağılmış olması durumunda rastgele seçilebilir. Bazen ölçüm alanının büyüklüğüne göre tek set 4 ölçüm yapılması yeterli olmayabilir. Farklı aydınlatma özelliğine sahip her çalışma alanında 4’ lü ölçümler yapılmalıdır. Bir setin 4 noktası seçilirken, ortamdaki farklı aydınlatma değerleri ölçümlere dahil edilmeye çalışılmalıdır. Bu amaçla aydınlatma kaynağının altından başlayıp en karanlık noktada (genellikle duvarda) biten bir doğru üzerinde 4 farklı noktada ölçüm yapılır. Bu noktalar arasındaki mesafe eşit ve en fazla 3 metre olmalıdır. Örnek bir set 4’ lü ölçüm noktalarının yer seçimi aşağıda yer almaktadır.

Aydınlatma Ölçümü

Dış Ortam Ölçümleri;

Dış ortamlardaki noktalar iç ortamda yer alan alanlardaki gibi belirlenir. İç ortamdan faklı olarak ölçüm noktaları arasındaki mesafe en az 3 metre olmalıdır ve ölçümler en karanlık noktadan en aydınlık noktaya doğru alınmalıdır.

Aydınlatma, Işık Şiddeti Ölçümü Neden Önemli?

Aydınlatma şiddeti işyerlerinde çalışanların işi daha kolay algılayabilmesi ve güvenli bir şekilde çalışabilmesi için önem arz etmektedir. Yapılan çalışmalar, aydınlatma şiddetinin artması ile çalışanların motivasyonunun ve performansının arttığını göstermektedir. İş kazalarının büyük bir kısmı iş yerlerinde yeterli aydınlatma sağlanamaması ve çalışanların iş yerindeki riskleri görememesinden kaynaklanmaktadır. İş yerlerinde aydınlatmada yapılan iyileştirmeler çalışanların göz yorgunluğunu gidererek ve yapılan işin detaylarını fark edip daha hızlı bir şekilde yapılmasını sağlayarakverimliliğin artmasına neden olmaktadır. Yetersiz aydınlatma, görme bulanıklığı, gözlerde yorgunluk, kaşıntı, yanma kızarıklık, gözlerin uyum yeteneğinin azalması, baş ağrısı gibi sorunları ortaya çıkar. Aydınlatmanın gerekenden fazla olması ise göz kuruluğuna neden olmaktadır.

Adresimiz

Ali Kuşçu Mahallesi, Yavuz Selim Caddesi, No: 50, Fatih/İstanbul

İletişim Bilgilerimiz


+90 212 621 23 40+90 212 621 23 59info@haliccevre.com

Sosyal Medya Hesaplarımız


Merhaba
1
Merhaba
Mesajınıza hafta içi 07:30 - 17:00 saatleri arasında dönüş yapılacaktır.