2017 Yılı Türkak Gözetim ve Kapsam Genişletme Denetimimiz

Laboratuvarımızın,  gözetim ve kapsam genişletme denetimi; 19.08.2017-25.08.2017 tarihleri arasında, Türk Akreditasyon Kurumu denetçileri tarafından tamamlanmıştır.

440 akredite metodun yer aldığı  akreditasyon belgemize, yapılan yeni yatırımlarla beraber 55 adet yeni metot daha eklenmiştir. Yeni metotlarımızın yer alacağı güncel akreditasyon belgemiz son kontrol, yazım ve onay aşamalarından sonra akreditasyon kurumunun resmi web sayfasından görüntülenebilecektir.

2017 Yılı Kapsam Genişletme Parametrelerimiz:

Deney Alanı – Deneyi Yapılan Malzemeler/Ürünler

Testing Field -Tested Materials/Products

Deney Adı /Name of Test Deney Metodu
(Ulusal, uluslararası standartlar, işletme-içi metodlar)
Testing Method (national, international standards, in-house methods)
İş Hijyeni Çalışma Ortamında Lastik Buharı ve Tozu Tayini Lastik Buharı ve Tozu Tayini

Örnekleme:

Pompa ile filtreye numune alma

Analiz:

Gravimetrik

MDHS 47/3
İş Hijyeni Silis-Silika Kristalleri Kristal Silika (SiO2) Tayini

Örnekleme : Pompa ile filtreye numune alma
Analiz: Fourier Transform Infrared Spektroskopisi (FTIR)

NIOSH-NMAM 7602
İş Hijyeni Silis- Silika Kristalleri Kristal Silika (SiO2) Tayini

 

Örnekleme : Pompa ile filtreye numune alma

Analiz: Fourier Transform Infrared Spektroskopisi (FTIR)

HSE -MDHS 101/2
İş Hijyeni Çalışma Ortamında Kadmiyum, Sodyum İşletme içi Metot/ HLC 05/ TA.268/Rev 02 (ASTM D 4185/2017)
İş Hijyeni Çalışma Ortamında Kalay, Antimon Osha ID 121
İş Hijyeni Çalışma Ortamında CCl4, Dimetilformamid, Bütil Akrilat, ASTM D 4490
İş Hijyeni Çalışma Ortamında Krom+6 Niosh 7600
İş Hijyeni Çalışma Ortamında MgO, CaO İşletme İçi Metot/HLC 08/TA. 304/ Rev.00

(ASTM D 4185/2017)

İş Hijyeni Çalışma Ortamında Gaz Ölçümü /(CO2,SO2, NO2 ) İşletme İçi / HLC 04/Ta.266/Rev.08
İş Hijyeni Çalışma Ortamında Kulak yakınındaki ses kaynaklarından gürültü maruziyetinin ölçülmesi(Kulak İçi Gürültü) ISO 11904-1
İş Hijyeni  Termal Konfor Termal Çevrenin Ergonomisi – WBGT (Islak Ampul Küresel Sıcaklık) Endeksi Kullanılarak Isı Stresinin Değerlendirilmesi TS EN 7243
Deniz Suyu Trix İndeksi İşletme içi Metot /HLC 09/ TA. 305/ Rev.00

 

“TS 9092 ISO 10260/1999

SM 10200 H/2012

SM 4500-O G/2012

SM 4500-NO₃ B, E /2012

SM 4500-NO₂ B /2012

SM 4500-NH₃ B, F/2012

SM 4500-P B /2012

SM 4500-P E/2012

Deniz Suyu Toplam İnorganik Azot İşletme içi Metot /HLC 12/ TA. 316/ Rev.00

 

SM 4500-NO₃ B, E

SM 4500-NO₂ B

SM 4500-NH₃ B, F

Deniz Suyu Klorofil A Tayini

Spektrometrik Metot

TS 9092 ISO 10260

SM 10200 H

Deniz Suyu Zehirlilik(ZSF) Tayin TS 5676
Deniz Suyu Ağır Metaller(Cd, Cu, Pb, Ni, Zn)

Ön İşlem: Ekstraksiyon

Analiz:

Alevli ve Grafit Sistemde Atomik Absorpsiyon Spektrofotometresi

Ön İşlem: Methods of seawater analysis

 

SM 3113 B(Cd, Cu, Pb, Ni)

SM 3111 B (Zn)

Su-Atıksu Na(Sodyum),

AAS-Doğrudan Hava-Asetilen Alev Metodu

SM 3111 B
Su-Atıksu Sodyum Adsorpsiyon Oranı (SAR) Tayini Hesaplama Yöntemi İşletme İçi Metot/HLC 10/TA.306/Rev.00

SM 3111 B/2012

Numune Alma Yeraltı sularından numune alma / Gözlem Kuyusundan Numune alma TS ISO 5667-11
Baca Gazı

(TSCEN/TS 15675 ve TS EN 15259 Şartlarına uygun)

CH4 ölçümü

 

İşletme İçi Metot/ HLC 11/ TA.307/Rev.00

EPA 25A

Baca Gazı

(TSCEN/TS 15675 ve TS EN 15259 Şartlarına uygun)

Sabit Kaynak Emisyonları- Alev iyonlaştırma detektör (FID) kullanarak Metan konsantrasyonunun tayini için otomatik yöntem EPA 25A
Atıkyağ Ön İşlem: Halojenler ve Klorür

Halojenler İçin Numune Hazırlama

EPA 5050

 

Atık Yağ

 

Klorür Tayini

Titrimetrik Metot

EPA 9253

 

Arıtma Çamuru Fenol İndeksi Tayini

Ön İşlem: Katıdan Özütleme+Distilasyon

Ölçüm: Spektrometrik Metot

TS 6227 ISO 6439

 

Toprak Krom+6

Ölçüm: Spektrofotometrik Yöntem

EPA 7196a ve EPA 3060
Benzin Türleri, Motorin Türleri, Biyodizel, Havacılık Yakıtları, FuelOil Türleri, Denizcilik Yakıtları, Madeni Yağlar, Baz Yağlar Yoğunluk Tayini

Hidrometre Yöntemi

TS 1013 EN ISO 3675
Motorin Türleri, Fuel Oil Türleri, Denizcilik Yakıtları Parlama Noktası Tayini

Pensky Martens Kapalı Kap Metodu

 

ASTM  D93
Benzin Türleri Kurşun(Pb)  Miktarı Tayini

Ön İşlem: –

Ölçüm: AAS- Direk Hava Asetilen Metodu

 

Astm D 3237

Motorin Türleri, Fuel Oil Türleri, Denizcilik Yakıtları Kül Miktarı Tayini Astm D482
Benzin Türleri, Havacılık Yakıtları Doktor Testi Astm D 4952
Akustik Gürültü Hava ile yayılan ses ve darbe sesi yalıtımının ve donanım

sesinin sahada ölçülmesi

TS EN ISO 10052
Akustik Gürültü Hava ile yayılan ses ve darbe sesi yalıtımının ve donanım

sesinin sahada ölçülmesi – Araştırma (survey) yöntemi

TS EN ISO 10052/A1
Akustik Gürültü Yapılarda hizmet donanımlarından kaynaklanan ses

basınç seviyelerinin ölçülmesi

TS EN ISO 16032
Akustik Gürültü Yapıların ve yapı elemanlarının ses yalıtımı için sahada

yapılacak ölçümler – Bölüm 1:Hava ile yayılan sesin yalıtımı

TS EN ISO 16283-1
Akustik Gürültü Yapı elemanlarında ve yapılarda ses yalıtımının alan ölçümü –

Bölüm 2: Darbe sesi yalıtımı

TS EN ISO 16283-2
Akustik Gürültü Yapı elemanlarında ve yapılarda ses yalıtımının alan ölçümü –

Bölüm 3: Önce cephedeki sesin yalıtımı

TS EN ISO 16283-3

İletişim Bilgilerimiz

Haliç Çevre İletişim Bilgilerimiz
+90 212 621 23 40

+90 212 621 23 59

info@haliccevre.com

Önemli Linkler

Çevre ile İlgili Önemli Linkler
Ulusal Linkler

Uluslararası Linkler

Uluslararası Sözleşmeler

Sosyal Medya Hesaplarımız

Haliç Çevre Sosyal Medya Hesapları


Merhaba
1
Merhaba,
Mesajınıza hafta içi 08:00 - 17:30 saatleri arasında dönüş yapılacaktır.