2019 Yılı 1. Yeterlilik Test Organizasyonu

Bakanlığımız, 25 Aralık 2013 tarih ve 28862 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Çevre Ölçüm ve Analiz Laboratuvarları Yeterlik Yönetmeliği” kapsamında, çevre mevzuatına göre çalışan laboratuvarlara Çevre Ölçüm ve Analizleri Yeterlik Belgesi vermekte ve bu laboratuvarların yapmış olduğu ölçüm ve analiz sonuçlarını kabul etmektedir. Yetkilendirilmiş laboratuvarlara, belge geçerlilik süresi boyunca yapmış oldukları analizlerin izlenebilirliğini ve uzaktan denetimini sağlamak amacıyla Bakanlığımız, yönetmeliğin 35. maddesi “Uzaktan denetim, yeterlik ve karşılaştırma testleri” doğrultusunda Su/Atıksu matriksinde metaller kapsamında ICP-MS çalışan laboratuvarlara,  Al, Sb, As, Ba, Be, B, Cd, Cr, Co, Cu, Fe, Pb, Li, Mn, Mo, Ni, Se, Ag, Sr, Tl, Sn, Ti, V, Zn   ve Toprak matriksinde C6-C35 karbon aralığındaki toplam petrol hidrokarbonlarında çalışan laboratuvarlara  toplamda 25 parametrede iki farklı matrikste yeterlilik testi düzenleyecektir.
Düzenlenecek olan yeterlilik testinde numuneler, 06-08/05/2019 tarihleri arasında kargoya verilecek olup, numunenin laboratuvar tarafından teslim alındığına dair bilginin e- mail yoluyla yazımızda yer alan ilgili kişiye bildirilmesi gerekmektedir.
Test ücreti sadece metal ya da metal/TPH yapan farketmeksizin aynı olacak şekilde tüm katılımcılar için KDV dahil 1100 TL olup,  ücret,  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi,  Halkbankası  402  koduna,    yeterlilik  test  ücreti  açıklaması  yapılarak yatırılacaktır. Ücretlerin yatırılmasından önce,  yetkili laboratuvarlar tarafından Bakanlığın https://donersermaye.csb.gov.tr/ linkinden referans numarasının alınması önemlidir.
Fatura bilgi formu ile banka dekontunun, numunenin laboratuvara ulaştığı gün itibari ile en geç 5 iş günü içinde, laboratuvarların bulundukları illerin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri Döner Sermaye Muhasebesine gönderilmesi ve konuyla ilgili bilginin yazımızda yer alan ilgili kişiye e- mail yoluyla bildirilmesi gerekmektedir.
Gönderilen numunelerde metaller 0,2%HNO3 ile korunmuştur, analize başlanana kadar metal ve TPH numunelerinin +4 °C de korunması gerekmektedir. TPH için verilen karbon aralığında sonucun toplam olarak verilmesi beklenmektedir.
Yapılan analiz sonuçlarının 24.05.2019 tarihi mesai bitimine kadar, yazımız Ek 1 de İstenen Kayıt ve Dokümanların hazırlanarak, Ek 2 de yer alan Analiz Sonuç Formuna işlenmesi ve gamze.yucel@csb.gov.tr adresine e-posta yolu ile, Bakanlığımıza ise yazı ile gönderilmesi gerekmektedir.
Analiz sonucunu zamanında göndermeyen, sonuçları kabul edilebilir sınırlar içinde olmayan laboratuvarlara, yönetmeliğin 35. ve 38. Maddelerinde yer alan ilgili hükümler uygulanacaktır.
Yeterlilik test organizasyonu ile ilgili gerekli tüm açıklamalar ve laboratuvarlardan gelen analiz sonuçları, Bakanlığımızca değerlendirilecek ve değerlendirme sonuçları rapor halinde, Genel Müdürlüğümüz Çevre Referans Laboratuvarına ait web sitesinin duyurular bölümünde açıklanacaktır. Laboratuvarınızın sonuçlarını, gönderilen numunenin üzerinde yer alan numaradan takip edebilirsiniz.
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Ek- 1 İstenen Kayıt ve Dokümanlar (1 adet-1 sayfa)
Ek- 2 Analiz Sonuç Formu ( 1 adet- 2 sayfa)

 

Kaynak: https://lab.csb.gov.tr/


Bir Soru Sorun

Aşağıdaki bilgileri doldurarak soru sorabilirsin. *


İletişim Bilgilerimiz

Haliç Çevre İletişim Bilgilerimiz
+90 212 621 23 40

+90 212 621 23 59

info@haliccevre.com

Önemli Linkler

Çevre ile İlgili Önemli Linkler
Ulusal Linkler

Uluslararası Linkler

Uluslararası Sözleşmeler

Sosyal Medya Hesaplarımız

Haliç Çevre Sosyal Medya Hesapları


Merhaba
1
Merhaba,
Mesajınıza hafta içi 08:00 - 17:30 saatleri arasında dönüş yapılacaktır.