Akredite İş Hijyeni (Sağlığı) Ve Çevre Ölçüm Laboratuvarı

Akredite iş hijyeni ve çevre ölçüm laboratuvarı hizmetlerimizi aşağıda vermiş olduğumuz akreditasyon kapsamımıza bağlı kalarak ülkemizin tüm bölgelerinde mobil hizmet araçlarımızla vermekteyiz.

TS EN ISO/IEC 17025:2010 – Deney Laboratuvarı
Deneyi Yapılan Malzemeler / Ürünler Deney Adı Deney Metodu (Ulusal, Uluslararası standardlar, işletme içi metodlar)
Bacagazı (TS CEN/TS 15675 ve TS EN 15259
Şartlarına Uygun)
Sabit Kaynak Emisyonları-Tanecikli Maddenin Derişiminin Elle Tayini TS ISO 9096
EPA Metot 17
Sabit kaynaklarda partikül madde tayini EPA metot 5
Sabit kaynaklarda tozun düşük aralıktaki kütle derişiminin tayini TS EN 13284-1
Bacada H2SO4 ve SO2 gazı ölçümü EPA metot 8
Sabit Kaynak Emisyonları- Gaz Derişimlerinin Otomatik Tayini İçin Numune Alma (CO, CO2, O2, SO2, NOx (NO, NO2) ) TS ISO 10396
Elektrokimyasal Hücre Metodu ile SO2 Tayini TS ISO 7935
Elektrokimyasal Hücre Metodu ile CO, CO2 ve O2 Tayini TS ISO 12039
Elektrokimyasal Hücre Metodu ile NO, NO2 ve NOx Tayini EPA-CTM-022
Destile Yakıtların Yanmasıyla Meydana Gelen Duman Yoğunluğu (İslilik) Tayini (Bacharach Yöntemiyle) TS 9503
Pitot Tüp Metodu ile Hız Tayini Borulardaki Gaz Akışlarının Hız ve Debisinin Ölçülmesi TS ISO 10780
Gravimetrik Metot ile Nem Tayini
Web and Dry Bulb Yöntemi ile Nem Tayini
Nem Probu ve Nem Ölçer ile Nem Tayini
EPA Metot 4
HLC-02 İşletme İçi Metot
HLC-03 İşletme İçi Metot
Gaz Kromotografisi ile Gaz Halindeki Münferit Organik Bileşiklerin Kütle Derişimlerinin Aktif Karbon ve Çözücü Desorbsiyonu Metodu ile Tayini TS EN 13649
Küçük çaplı yada alanlı bacalarda hız tayini EPA Metot 1A
Sabit kaynakların baca gazı emisyonlarında HF tayini EPA metot 13 A
Sabit kaynakların baca gazı emisyonlarında HCI tayini TS EN 1911
Sabit kaynakların baca gazı emisyonlarında amonyak tayini VDI 2461
Sabit kaynakların baca gazı emisyonlarında formaldeyit tayini EPA metot 323
EPA metot 316
Sabit kaynakların baca gazı emisyonlarında ağır metal örnekleme ve tayibi (Ag, As, Ba, Be, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mn, Ni, P, Pb, Sb, Se, Tl, Zn) EPA metot 29
Baca gazı emisyonlarında siyanür tayini CARB metot 426
Ortam Havası Gravimetrik Metot ile Havada Süspansiyon Durumunda Bulunan Madde Miktarının Tayini (PM 10-PM 2,5) EPA 40 CFR PART 50
Appendix J
Temiz Odalar ve Bu Odalarda Birlikte Kontrol Edilen Ortamlar TS 11605 EN ISO 14644-1
Çöken Toz-Hava Kirliliği Ölçme Metotları Çökelti Ölçme Cihazı Kurma ve Çalıştırma Metodu- Gravimetrik Metot TS 2341
Ortam havasında toplam toz ve solunabilir toz imisyonlarının tayini NIOSH metot 0500
NIOSH metot 0600
İşyeri Havası/Ortam Havası Detektör Tüplü Kısa Süreli Ölçüm Sistemleri-Özellikleri ve Deney Metotları TS EN 1231
Uçucu Organik Bileşiklerden Numune Alma ve Çözücü Desorpsiyonu/Gaz Kromatografisiyle Analiz-Bölüm 1:Pompa ile Numune Alma Yöntemi TS ISO 16200-1
Optik ve gravimetrik yöntem ile hava kirliliği ölçme metotları havada süspansiyon durumunda bulunan madde miktarının tayini TS 2361
Ortam Havası Atif Karbon ve Çözücü Desorbsiyonu GC-FID ile Tayini ASTM D 3686
Aktif Karbon ve Çözücü Desorbsiyonu GC-FID ile Tayini ASTM D 3687
Gürültü Çevresel Gürültünün Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi TS 9315 ISO 1996-1
TS ISO 1996-2
Dönmeyen parçalarda titreşim ölçümü ile makinelerin mekanik titreşimlerinin değerlendirilmesi ISO 10816-5
Sesin Dışarıda Yayılırken Azalması-Bölüm 2:Genel Hesaplama Yöntemi, Sesin alansal dağılımının hesaplanması TS ISO 9613-2
TS EN ISO 13474
Çoklu Gürültü Kaynağına Sahip Sanayi Tesislerinde Çevredeki Ses Basınç Seviyelerinin Değerlendirilmesi için Ses Güç Seviyelerinin Tayini-Mühendislik Metodu TS ISO 8297
Mühendislik metodu ile makine ve ekipmanları ses gücü düzeyinin belirlenmesi TS EN ISO 3744
Gözlem metodu ile makine ve ekipmanları ses gücü düzeyinin belirlenmesi TS EN ISO 3746
Sanayi Tipi Yük Taşıtlarının Güvenliği-Gürültü Emisyonlarının Ölçülmesi için Deney Metotları TS EN 12053:2001+A1
İş Yerinde Maruz Kalınan Gürültünün Tayini ve bu Gürültünün Sebep Olduğu İşitme Kaybının Tahmini TS 2607 ISO 1999
Hava Şoku ve Yer Titreşimi Ölçümü TS ISO 10354
Binaların Titreşimi – Titreşimin ölçülmesi ve binalara etkilerinin değerlendirilmesi için kılavuz TS ISO 4866
Mekanik Titreşim-Kişisel Titreşim Maruziyeti Kişilerin maruz kaldığı, elle iletilen titreşimin ölçülmesi ve değerlendirilmesi TS EN ISO 5349-1
Titreşim Emisyon Değerinin Belirlenmesi Amacıyla Hareketli Makinaların Deneye Tabi Tutulması EN 1032:2003+A1
İnsanın Tüm Vücut Titreşimine Maruz Kalmasının Değerlendirilmesi-Bölüm 2: Binalarda Sürekli Titreşim ve Darbe ile Meydana Gelen Titreşim ( 1 Hz ile 80 Hz arası) TS ISO 2631-2
Silikon diyot sensör ile ışık şiddeti tayini ISO 8995
Sıcak ortamlarda WBGT indeksine göre ısının çalışanlar üzerindeki baskısının tahmini ISO 7243
SU & ATIKSU (T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İNSANİ TÜKETİM AMAÇLI İÇME VE KULLANMA SULARI YÖNETMELİĞİ KAPSAMI HARİÇ) pH , Elektrometrik Metot
Sıcaklık, Saha ve Laboratuvar Metodu
S.M. 4500 H+B
S.M. 2550 B
İletkenlik, Laboratuvar Metodu
Tuzluluk, Elektriksel İletkenlik Metodu
S.M. 2510 B
S.M. 2520 B
Çözünmüş oksijen, Membran Elektrot Metodu
Bulanıklık
S.M. 4500 O. G
S.M. 2130 B
Debi Ölçümü
Metaller – Ön İşlem -Mikrodalga Destekli Parçalama
TS 5699
S.M 3030 K
Soğuk Buhar Atomik Absorbsiyon Spektrometrik Metodu ile Cıva Tayini S.M.3112 B
Direk Hava Asetilen Metodu İle Metal Tayini (Ag, Au, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Mg, Mn, Ni, Pb, Sb, Sn, Tl, Zn) S.M.3111 B
Elektrotermal Atomik Absorpsiyon Spektrofotometrik Metod İle Metal Tayini (Ag, Al, As, Au, Ba, Be, Cd, Co, Cr, Cu,Fe, Hg, Mn, Mo, Ni, Pb, Se, Sb, Sn, Tl) S.M.3113 B
Direkt Azot Oksit Asetilen Alev Metotu İle Metal Tayini
(Al, Ba, Be, Ca, Mo)
S.M.3111 D
Toplam Askıda Katı Madde Tayini SM 2540 D
Toplam Katı Madde Tayini
Toplam Çözünmüş Katı Madde Tayini
SM 2540 C
SM 2540 B
Çökebilen Katı Madde Tayini S.M 2540 F
Toplam Sabit Ve Uçucu Katı Madde Tayini SM 2540 E
ATIK YAĞ Metaller – Ön İşlem -Mikrodalga Destekli Parçalama EPA 3051 A
Arsenik (As), Baryum (Ba), Kadmiyum (Cd), Krom (Cr), Selenyum(Se), Gümüş (Ag), Kalay (Sn), Alüminyum (Al)

Elektrotermal Atomik Absorpsiyon Spektrofotometrik Metod İle Metal Tayini

S.M.3113 B
Bakır(Cu), Kurşun (Pb), Mangan (Mn), Nikel (Ni), Gümüş (Ag), Talyum (Tl), Çinko(Zn), Demir (Fe), Kobalt (Co), Kalsiyum (Ca), Magnezyum (Mg),Altın (Au)

Direk Hava Asetilen Metodu İle Metal Tayini

S.M. 3111 B
Berilyum (Be) , Molibden (Mo)

Direkt Azot Oksit Asetilen Alev Metotu İle Metal Tayini

S.M.3111 D
Soğuk Buhar Atomik Absorbsiyon Spektrometrik Metodu ile Cıva Tayini S.M.3112 B
NUMUNE ALMA Su kalitesi – Numune alma –
Bölüm 10: Atık Sulardan Numune Alma Kılavuzu
TS ISO 5667-10
ORTAM HAVASI Sıcaklık, Nem ve
Hava Akım Hızı Testleri
ISO 14644-3:2005: Cleanrooms and Associated Controlled Environments, Part 3; 1. Annex B.4 Air Flow Test (Hava Akım Hızı Testi); 2. Annex B.8 Temperature Test (Sıcaklık Testi); Annex B.9 Humidity Test (Nem Testi)

İletişim Bilgilerimiz

Haliç Çevre İletişim Bilgilerimiz
+90 212 621 23 40

+90 212 621 23 59

info@haliccevre.com

Önemli Linkler

Çevre ile İlgili Önemli Linkler
Ulusal Linkler

Uluslararası Linkler

Uluslararası Sözleşmeler

Sosyal Medya Hesaplarımız

Haliç Çevre Sosyal Medya Hesapları


Merhaba
1
Merhaba,
Mesajınıza hafta içi 08:00 - 17:30 saatleri arasında dönüş yapılacaktır.