Akredite Olmuş Toz Ölçebilen Laboratuvarlar

Tozla Mücadele Yönetmeliği Kapsamında, Akredite Olmuş Toz Ölçebilen Laboratuvarlar Konusunda Çalışmalar Yapılmaktadır.

İşverenlerin yükümlülükleri

MADDE 5- (1)İşveren, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun dördüncü maddesinde yer alan yükümlülüklerinin yanı sıra; bu Yönetmelik kapsamında aşağıda belirtilen hususları yerine getirmekle yükümlüdür:

a) Ciddi ve yakın tehlike bulunduğu bilinen özel yerlere sadece yeterli bilgi ve talimat verilen çalışanların girebilmesi için uygun önlemleri almak,

b) İşyerindeki çalışmalar sırasında toz oluşumunu veya oluşan tozun çalışma ortamına yayılmasını önlemek için gerekli teknik tedbirleri alır ve çalışanın çalıştığı ortamdaki solunabilir toz miktarının ölçümünü yaptırarak daima (ZAOD/TWA)’nın altında olmasını sağlamak.

Tozla mücadele birimi kurmakla yükümlü olan işyerleri

MADDE 8 – (1) İşveren ve alt işveren dahil toplam çalışan sayısı 300 ve daha fazla olan maden işletmeleri, Bakanlıkça yeterliliği kabul edilmiş TMB kurmakla yükümlüdür. Daha önce kurulmuş olan TMB’ler yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç 1 yıl içerisinde yeterliliklerinin tespiti için Bakanlığa başvuruda bulunurlar. Daha önce kurulmuş olan TMB’lerdeki akredite olmuş toz ölçebilen laboratuvarlar Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç 6 ay içerisinde yeterliliklerinin tespiti için Bakanlık’a başvuruda bulunurlar.

(2) Maden dışı işletmeler ile çalışan sayısı 300’den az olan maden işletmelerinden, işverence toz ölçümünün yapılmadığı durumlarda Bakanlık iş müfettişinin isteği üzerine İSGÜM tarafından 1’er ay aralıklarla yapılacak 3 toz ölçüm değeri sonuçlarının EK-1’de verilen listedeki ZAOD/TWA değerlerinin üzerinde çıkması halinde, Genel Müdürlükçe yapılacak değerlendirme sonucunda gerekli görülen işyerleri Bakanlıkça yeterliliği kabul edilmiş TMB kurmakla yükümlüdürler.

(3) Bir TMB kurmuş olan işveren, aynı tozla mücadele birimi ile farklı illerde bulunan diğer işletmelerinde de tozla mücadele işlemlerini yürütebilir.

Tozla mücadele birimi kurmakla yükümlü olmayan işyerleri

MADDE 9 – (1) Tozla Mücadele Birimi kurmakla yükümlü olmayan işverenler işyerlerinde, toz örneği alınması ve değerlendirilmesini, istekleri halinde TMB kurarak veya Bakanlıkça yeterliliği kabul edilmiş akredite olmuş toz ölçebilen laboratuvarlara yaptırırlar.

Tozla Mücadele Yönetmeliği Taslağı Tıklayınız.


İletişim Bilgilerimiz

Haliç Çevre İletişim Bilgilerimiz
+90 212 621 23 40

+90 212 621 23 59

info@haliccevre.com

Önemli Linkler

Çevre ile İlgili Önemli Linkler
Ulusal Linkler

Uluslararası Linkler

Uluslararası Sözleşmeler

Sosyal Medya Hesaplarımız

Haliç Çevre Sosyal Medya Hesapları


Merhaba
1
Mesaj Gönderin...
Laboratuvarımız, COVID-19 adlı salgın sebebiyle faaliyetini durdurmuş olup, mesajınıza 01.06.2020 tarihi itibariyle geri dönüş yapılacaktır.