Atık Yönetim Planları Hakkında

Müdürlüğümüz 27.10.2017 tarih ve 34895 sayılı yazısıyla;

Bilindiği üzere Atık Yönetimi Yönetmeliği hükümleri gereğince atık üreticileri, ürettiği atıklara ve atıkların önlenmesi ile azaltılmasına yönelik olarak Atık Yönetim Planlarını hazırlayarak İl Müdürlüğüne sunmak ve onay almakla; İl Müdürlükleri ise sunulan Atık Yönetim Planlarını değerlendirerek onaylamakla ve uygulanmasını sağlamak/sağlattırmakla yükümlüdür. Müdürlüğümüz Anadolu ve Avrupa Yakası Çevre Yönetimi ve Denetimi Şube Müdürlüklerince gerçekleştirilen Atık Yönetim Planı Uygunluklarına ilişkin “Sürelerin”, söz konusu Müdürlüklerin görev, yetki ve sorumluluğunda bulunan konu çeşitliliği ve yoğunluğu sebebiyle, sunulan hizmetlerde aksamaların olmaması ve hizmet kalitelerinin arttırılması amacıyla yeniden değerlendirilmesi gereği hasıl olmuştur.

Bu doğrultuda sunulacak Atık Yönetim Planları’nın; “Bir önceki yıl oluşan atık miktarı, beyan yılına ait tahmini atık miktarı ve sonraki iki yıla ait tahmini atık miktarları” olmak üzere onaylandığı yıldan itibaren sonraki iki yıl da geçerli olacak şekilde onaylanması uygun bulunmuştur.

Atık Yönetim Planı için tıklayınız.

KAYNAK: http://www.csb.gov.tr


İletişim Bilgilerimiz

Haliç Çevre İletişim Bilgilerimiz
+90 212 621 23 40

+90 212 621 23 59

info@haliccevre.com

Önemli Linkler

Çevre ile İlgili Önemli Linkler
Ulusal Linkler

Uluslararası Linkler

Uluslararası Sözleşmeler

Sosyal Medya Hesaplarımız

Haliç Çevre Sosyal Medya Hesapları


Merhaba
1
Merhaba,
Mesajınıza hafta içi 08:00 - 17:30 saatleri arasında dönüş yapılacaktır.