“Emisyon İmisyon Raporlama Personeli Sertifikasyon Eğitimi’’ Kapsamında Yer Alan Hususlarda Yapılacak Çalışmalar ile İlgili Duyuru

28 Mart 2018

Yetkili Çevre Laboratuvarlarınca Çevre Mevzuatı kapsamında hazırlanan emisyon raporlarının; 02/05/2018 tarihinden itibaren “Emisyon İmisyon Raporlama Personeli Sertifikasyon Eğitimi’’ne katılım sağlayarak sınavlarda başarılı olan laboratuvar raporlama personelleri tarafından hazırlanarak imzalanması gerekmektedir. Sadece raporu hazırlayan personelin sertifikalı personel olması yeterlidir. Onay makamının imzası için sertifikalı personel şartı aranmamaktadır.

 “Emisyon İmisyon Raporlama Personeli Sertifikasyon Eğitimi’’ sonucunda laboratuvarların yapacağı çalışmalar aşağıda verilmiştir. Tüm bu çalışmaların laboratuvar tarafından 01/09/2018 tarihine kadar tamamlanmış olması gerekmektedir.

 1. Talimatlarda Yapılacak Değişiklikler :
 • Örnekleme süreleri hesabı, (ISDL hesaplarına göre)
 • Analiz Talimatlarında emicilik verimi,
 • Uçucu Organik Bileşikler tayininde ölçüm öncesi parametre belirleme hususları, (MSDS, Bilgi formları v.b. kaynaklar incelenerek bacadan çıkması muhtemel gazların ölçülmesine yönelik çalışma yapılması)
 • Uygun olmayan bacalarda örnekleme yerinin seçimi ve yapılacak işlemlerle ilgili bilgiler, (Traversin 2 katına çıkartılması ile ilgili hususlar, türbülans açısının belirlenmesi ile ilgili hususlar, homojenlik testi ile ilgili hususlar)
 • Raporlama Personelinin görev ve sorumluluklarına ilişkin talimat yazılması ve (b) maddesindeki hususların bu talimatta yer alması,
 • EPA Metotları için hazırlanmış tüm talimatların ve hesaplama tablolarının 0 OC standart sıcaklığa göre düzenlenmesi (EPA metotlarında standart sıcaklık 20OC olarak kullanılmaktadır.)
 • Deney talimatlarının, metotların yayımlanan son güncel haline göre revize edilmesi ve metotların revizyonlarının takip edilerek talimatların güncel tutulması.
 1. Raporlama Personelinin Kontrol Edeceği Hususlar:
 • Tartım odasının sıcaklık ve nem kayıtları,
 • Belirsizlik hesapları,
 • Emicilik veriminin doğruluğu,
 • Örnekleme süresinin doğruluğu,
 • Parametre ve Metot seçiminin doğruluğu,
 • İzokinetiklik verimi hesabı, (İzokinetikliğin hesaplanması ve cihaz sonucu ile karşılaştırılması, izokinetik örnekleme cihazına nem değerinin girilip girilmediğinin kontrolü.)
 1. Belirsizlik Hesaplamalarında Yapılacak Düzenlemeler:
 • Belirsizlik değerleri, emisyon sınır değerinin ve ölçüm sonucunun yüzdesi olarak verilecek şekilde EN 14956:2002 ve ilgili diğer standartlara göre yapılması (Örnekleme yapılan tüm parametreler için),
  Not: EPA metotları için de hazırlanacak belirsizlik raporları için yukarıda belirtilen metot kullanılabilinir.
 • Tartım belirsizliklerinde, yıkama çözeltileri ile ilgili işlemlerin CEN TC 264 N 300 ve CEN TC 264 N 331 belgelerine göre yapılması, (Toz örnekleme süresinin hesabında kullanılması),
 • Belirsizlik bileşenlerinin seçiminde, “Raporlama Personelleri Sertifika Eğitimi”nde yer alan “Belirsizlik Hesapları Sunumunda” bahsedildiği şekilde seçilmesi,
 • Belirsizlik hesaplarında, NPL (National Physical Laboratory) hesaplama (excel) tablolarının kullanılması halinde, hesaplama tablosundaki bileşenleri açıklayıcı talimat yazılması,
 • Tüm bu çalışmalar için validasyon ve verifikasyon çalışmalarının yenilenmesi gerekmektedir.
 • Ayrıca Laboratuvarların, cihazlarına yaptıracakları kalibrasyonların metotlara göre istenilen tüm bileşenleri kapsaması (örn: sıcaklık, hız hacim, vb.) ve kalibrasyon aralıklarının uygun olması gerekmektedir. Bu işlem bundan sonra yaptırılacak ilk cihaz kalibrasyonunda gerçekleştirilmelidir.

Tüm yetkili laboratuvarlara duyurulur.

KAYNAK: http://lab.csb.gov.tr


İletişim Bilgilerimiz

Haliç Çevre İletişim Bilgilerimiz
+90 212 621 23 40

+90 212 621 23 59

info@haliccevre.com

Önemli Linkler

Çevre ile İlgili Önemli Linkler
Ulusal Linkler

Uluslararası Linkler

Uluslararası Sözleşmeler

Sosyal Medya Hesaplarımız

Haliç Çevre Sosyal Medya Hesapları