Emisyon ve SEÖS Kapsamında Yapılacak İşbirliği Sözleşmeleri Hakkında

28.11.2017

Bilindiği üzere Bakanlığımız 14.04.2014 tarihli duyuru ile 25 Aralık 2013 tarih ve 28862 sayılı “Çevre Ölçüm ve Analiz Laboratuvarları Yeterlik Yönetmeliği nin” 17 inci Maddesinde yer alan işbirliği kurallarını “Laboratuvarların belgesindeki herhangi bir kapsamda işbirliği yapacağı toplam metot sayısı, o kapsamdaki kendi yetkilendirildiği toplam metot sayısından fazla olamamalıdır.” şartı ile belirlemiştir.

Bu çerçevede Yeterlik Belgesinde “Emisyon” kapsamı olan laboratuvarlar yukarıda belirtilen şartı sağlamak ve İşbirliği Sözleşmelerini önceden Bakanlığımıza bildirmek koşulu ile “SEÖS” kapsamında da işbirliği yapabileceklerdir.

Bilgilerinize duyurulur…

 

KAYNAK: http://www.csb.gov.tr/projeler/lab/index.php


İletişim Bilgilerimiz

Haliç Çevre İletişim Bilgilerimiz
+90 212 621 23 40

+90 212 621 23 59

info@haliccevre.com

Önemli Linkler

Çevre ile İlgili Önemli Linkler
Ulusal Linkler

Uluslararası Linkler

Uluslararası Sözleşmeler

Sosyal Medya Hesaplarımız

Haliç Çevre Sosyal Medya Hesapları