Merkezi Laboratuvar Belirleme Sistemi (MELBES) Çalıştayı 27-28 Ekim 2018 tarihlerinde Antalya’da yapıldı.

Çevre Mevzuatı kapsamında yapılan ölçüm ve analiz işlerinin, insan müdahalesinden uzak, objektif ve adil bir yöntemle yetkili laboratuvarlara dağıtımının yapılacağı ve işletmelerin ihtiyacına uygun laboratuvarı seçebilecek bir eşleştirme programının oluşturmasına yönelik hazırlanmakta olan Merkezi Laboratuvar Belirleme Sistemi (MELBES) Çalıştayı 27-28 Ekim 2018 tarihlerinde Antalya’da gerçekleştirilmiştir.

Çalıştay ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürü Sayın Muhammet ECEL’in açılış konuşması ile başlamıştır.

Sayın ECEL konuşmalarında, Bakanlık olarak çevresel, ekonomik ve sosyal etkenleri bütüncül bir yaklaşımla ele alarak; sürdürülebilir çevre ve sürdürülebilir kalkınma anlayışımız ile hedeflerimize yönelik çalışmalar gerçekleştirdiğimizi ve gerçekleştireceğimizi ifade etmiştir. Çalıştayı düzenlemekteki amacımızın MELBES Sistemi hakkında Bakanlık olarak bugüne kadar yapmış olduğumuz çalışmaların aktarılması, sonrasında oluşturulan yazılım ile iş dağıtımı sistemine geçilmesi halinde, laboratuvarların önerilerinin, tecrübelerinin ve beklentilerinin alınması olduğunu belirtmiştir.

Çalıştay, yetkili laboratuvar çalışanlarından çalışma gruplarının oluşturulması, grup çalışmalarının sunumları ve değerlendirmelerine göre hazırlanan sonuç raporunun sunulması ile tamamlanmıştır.

 

Kaynak:https://ced.csb.gov.tr


İletişim Bilgilerimiz

Haliç Çevre İletişim Bilgilerimiz
+90 212 621 23 40

+90 212 621 23 59

info@haliccevre.com

Önemli Linkler

Çevre ile İlgili Önemli Linkler
Ulusal Linkler

Uluslararası Linkler

Uluslararası Sözleşmeler

Sosyal Medya Hesaplarımız

Haliç Çevre Sosyal Medya Hesapları