MONTREAL PROTOKOLÜ 30NCU TARAFLAR TOPLANTISINDA ÜLKEMİZ OY BİRLİĞİ İLE 2 YIL SÜRE İLE UYGULAMA KOMITESI`NE SEÇİLDİ.

Ülkemiz 1991 yılında Ozon Tabakasını İncelten Maddelere Dair Viyana Sözleşmesi ve Montreal Protokolüne taraf olmuş ve tüm değişikliklerini kabul etmiştir. Montreal Protokolü ile ilgili ulusal ve uluslararası çalışmalar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilmektedir.

Birleşmiş Milletler şemsiyesi altında küresel çevre sorunlarının çözümüne yönelik yapılan çalışmaların başlangıcını oluşturan ve 196 devlet ve Avrupa Birliği’nden oluşan 197 Tarafça onaylanan Montreal Protokolü bugüne kadar ulaşılan başarılı uluslararası çevre anlaşması olarak kabul edilmektedir.

Ülkemiz Montreal Protokolü hükümleri gereğince, OTİM tüketim miktarlarına göre yapılan sınıflandırma doğrultusunda gelişmekte olan ülkeler (A5 Ülkeleri) sınıfında yer alıyor.

Montreal Protokolü’nün karar mekanizması, her yıl bir kere düzenlenen Montreal Protokolü Taraflar Toplantısı ve onaylanması gereken karar ve teknik konuların görüşüldüğü Açık Uçlu Çalışma Grubu Toplantıları olarak gerçekleştiriliyor.

Montreal Protokolü Taraflar Toplantısında Montreal Protokolü Uygulama Komitesi (Imp-Com) ve Montreal Protokolü Yürütme Komitesi (Ex-Com) üyeleri Taraf Ülkeler arasından Bölgesel Toplantılar aracılığı ile seçiliyor.

Bu yıl Montreal Protokolü 30ncu Taraflar Toplantısı Ekvator`un Kito (Quito) kentinde 5-9 Kasım 2018 tarihleri arasında gerçekleştirildi. 6 Kasım 2018 tarihinde gerçekleşen Doğu ve Orta Avrupa Bölgesel Toplantısında Ülkemiz Montreal Protokolü Uygulama Kurulu üyeliğine aday olarak gösterildi ve oy birliği ile kabul edildi.

Montreal Protokolü Uygulama Komitesi üyeliği Taraf Ülkelerce prestijli bir pozisyon olarak görülüyor. Uygulama Komitesinin görevleri arasında Montreal Protokolü’ne ilişkin taraflarca bildirilen uygunsuzlukları teslim almak, değerlendirmek ve raporlamak, Sekretarya tarafından iletilen bilgiler ile ozon tabakasını incelten maddelerin üretimi ve tüketimi konusunda taraflarca hazırlanan raporların birbirleriyle uyumunu ve Protokol hükümlerine uygunluğunu değerlendirerek raporlamak bulunuyor.


İletişim Bilgilerimiz

Haliç Çevre İletişim Bilgilerimiz
+90 212 621 23 40

+90 212 621 23 59

info@haliccevre.com

Önemli Linkler

Çevre ile İlgili Önemli Linkler
Ulusal Linkler

Uluslararası Linkler

Uluslararası Sözleşmeler

Sosyal Medya Hesaplarımız

Haliç Çevre Sosyal Medya Hesapları