Numune Alma Eğitimleri Antalya’da Düzenlenecek.

Genel Müdürlüğümüz Laboratuvar Ölçüm ve İzleme Dairesi Başkanlığı tarafından her yıl çevre sektöründe faaliyet gösteren özel ve kamuya ait laboratuvar personeli için düzenlenen “Numune Alma Eğitimleri” Antalya’da gerçekleştirilecek.

Teorik ve uygulama içerikli olan eğitim sonunda sınava tabi tutulan katılımcılardan başarılı olanlar 5 yıl süre ile geçerli olan “Numune Alma Kimliği” ile” Numune Alma Yetki Belgesi ” almaya hak kazanacaktır.

Eğitim başvuruları http://www.tucev.org/ adresinden yapılacaktır.

Eğitim konuları ve tarihleri aşağıda yer almaktadır:

  • Su ve Atık Sudan Numune Alma Eğitimi
11-14 Kasım 2018
  • Arıtma Çamuru, Toprak, Katı Atık, Atık Yağlar ve İzolasyon Sıvılarından Numune Alma Eğitimi
14-18 Kasım 2018
  • Emisyon-İmisyon Ölçümlerinde Kullanılan Standartlar ve Ölçüm Yöntemleri Eğitimi
18-22 Kasım 2018
  • Emisyon-İmisyon Ölçüm Raporlama Personelleri Sertifikasyon Eğitimi
22-26 Kasım 2018

Öğrenim Durumu ile İlgili Hususlar:

  • “Numune Alma Eğitimi”ne başvuruda bulunan katılımcının, ilgili Yönetmelik’te belirtildiği üzere “üniversitelerin mühendislik, tıp, fen, veterinerlik ve su ürünleri fakültelerinden, meslek yüksekokullarının, meslek liselerinin veya teknik liselerin çevre, kimya, gıda, sağlık, makine ve elektrik/elektronik gibi laboratuvar ile ilgili bölümlerinden” mezun olması zorunludur.
  • Öğrenim durumu ile ilgili şartlar, “Numune Alma Eğitimi”ne ilk kez katılacak personel için geçerlidir. Daha önceki eğitimlere katılmış personelde bu şartlar aranmaz.
  • Başvuru taleplerinin gerçeği yansıtmaması halinde eğitim başvurusu geçerli sayılmaz ve ücret iadesi yapılmaz.

Kaynaklab.csb.gov.tr


İletişim Bilgilerimiz

Haliç Çevre İletişim Bilgilerimiz
+90 212 621 23 40

+90 212 621 23 59

info@haliccevre.com

Önemli Linkler

Çevre ile İlgili Önemli Linkler
Ulusal Linkler

Uluslararası Linkler

Uluslararası Sözleşmeler

Sosyal Medya Hesaplarımız

Haliç Çevre Sosyal Medya Hesapları