“19-22/11/2018 Tarihli “Emisyon-İmisyon Ölçümü Raporlama Personeli Sertifikasyon Eğitimi” ve 23-26/11/2018 Tarihli “Emisyon İmisyon Raporlama Personeli Sertifikasyon Eğitimi’’ Sınav Sonuçları

Bakanlığımızca “Çevre Ölçüm ve Analiz Laboratuvarları Yeterlik Yönetmeliği” kapsamında Çevre Ölçüm ve Analizleri gerçekleştirmek üzere Yeterlik Belgesi verilen Çevre Laboratuvarları çalışanları ile bireysel olarak katılmak isteyen kişilere; emisyon ve imisyon ölçüm sorumlusu personeli ve emisyon-imisyon raporlama sorumlusu personeli için, 19-22/11/2018 tarihinde “Emisyon-İmisyon Ölçümlerinde Kullanılan Standartlar ve Ölçüm Yöntemleri Eğitimi” ve 23-26 Kasım 2018 tarihinde ise “Emisyon-İmisyon Ölçümü Raporlama Personeli Sertifikasyon Eğitimi” düzenlenmiştir.

“Emisyon-İmisyon  Ölçümlerinde  Kullanılan  Standartlar  ve  Ölçüm  Yöntemleri Eğitimi” sonunda düzenlenen sınav sonuçlarına buraya tıklayarak“Emisyon İmisyon Raporlama Personeli Sertifikasyon Eğitimi’’ sonunda düzenlenen sınav sonuçlarına ise buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.  Gerçekleştirilen eğitim sonunda yapılan sınavlardan başarılı olanlar için 5 yıl süre ile geçerli olan ‘’Yetkili Emisyon-İmisyon Ölçüm Personeli’’, ve ” Yetkili Emisyon-İmisyon Raporlama Personeli’’ kimlikleri basılarak adreslere gönderilecektir.

Söz konusu  eğitimler için düzenlenen sınavda başarılı olamayan katılımcılar için 14.12.2018 tarihinde saat 14.00’de Gölbaşı Mevki – Haymana Yolu 5. km’de bulunan Bakanlığımız Laboratuvar, Ölçüm ve İzleme Dairesi Başkanlığı’nda telafi sınavı düzenlenecektir.

Tüm yetkili laboratuvarlara ve ilgili kişilere duyurulur.  “

 

Kaynak: https://lab.csb.gov.tr/


İletişim Bilgilerimiz

Haliç Çevre İletişim Bilgilerimiz
+90 212 621 23 40

+90 212 621 23 59

info@haliccevre.com

Önemli Linkler

Çevre ile İlgili Önemli Linkler
Ulusal Linkler

Uluslararası Linkler

Uluslararası Sözleşmeler

Sosyal Medya Hesaplarımız

Haliç Çevre Sosyal Medya Hesapları