Akademik Makaleler

Haliç Akademi aracılığı ile meslektaşlarımızın daha çok bilgi ve deneyime sahip olması adına, bizlerden desteklerini esirgemeyen ve çalışmalarını bizlerle paylaşan değerli hocalarımıza teşekkür ederiz.

Akademik MakalelerThe Relationship Between Income Level and CFP Level of the Provinces in Turkey: A Case Study (Türkiye’ deki İllerin Karbon Ayakizi Seviyesi ile Gelir Seviyesi Arasındaki İlişki: Örnek Bir Olay)
Akademik MakalelerRemoval of Heavy Metals (Cu, Ni, Zn, Pb, Cd) From Compost by Molasses Hydrolysate (Melas Hidrolizatı Kullanılarak Komposttan Ağır Metal (Cu, Ni, Zn, Pb, Cd)  Giderilmesi)
Akademik MakalelerGasification of Biomass and Treatment Sludge in a Fixed Bed Gasifier (Sabit Yataklı Bir Gazlaştırıcıda Arıtma Çamuru ve Biyokütlenin Gazlaştırılması)
Akademik MakalelerThe Use of Municipal Solid Waste Compost in Contaminated Soil to Reduce the Availability of Ni and Cd: A Study from Istanbul (Kirlenmiş Topraktaki Ni ve Cd Miktarının Evsel Katı Atık Kompostu Kullanılarak Azaltılması: İstanbul’ dan Bir Çalışma)
Akademik MakalelerEstimation of Atmospheric PCB Releases from Industrial Facilities in Turkey (Türkiye’ deki Endüstriyel Tesislerden Salınan Atmosferik PCB’ nin Tahmini)
Akademik MakalelerCompositional Variation of PCBs, PAHs, and OCPs at Gas Phase and Size Segregated Particle Phase during Dust Incursion from the Saharan Desert in the Northwestern Anatolian Peninsula (Kuzeybatı Anadolu Yarımadası’ndaki Sahra Çölü’ nden toz akını boyunca boyutlara ayrılmış partikül fazındaki ve gaz fazındaki PCB, PAH ve OCP’ lerin Birleşik Varyasyonları)
Akademik MakalelerPoliklorlu Bifenillerin (PCB’ler) Hava-Toprak Arakesitindeki Dağılımları
Akademik MakalelerA Study on the Use of a Waste by-product from Saw-mill in the Removal of Basic Dye from Aqueous Solution: Kinetics and Thermodynamics (Talaş Kullanılarak Sulu Çözeltiden Bazik Boyarmadde Giderimi: Kinetik ve Termodinamik)
Akademik MakalelerA Use of Aluminium-Coagulated Water Treatment Residue in the Treatment of Dye Containing Wastewater  Study (Aluminyum Çamuru kullanılarak boyarmadde içeren atıksuların arıtımı)


Adresimiz

Ali Kuşçu Mahallesi, Yavuz Selim Caddesi, No: 50, Fatih/İstanbul

İletişim Bilgilerimiz


+90 212 621 23 40+90 212 621 23 59info@haliccevre.com

Sosyal Medya Hesaplarımız


Merhaba
1
Merhaba
Mesajınıza hafta içi 07:30 - 17:00 saatleri arasında dönüş yapılacaktır.