Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların (AEEE) Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı Görüşe Açılmıştır

Bilindiği üzere, elektrikli ve elektronik eşyaların üretiminden nihai bertarafına kadar çevre ve insan sağlığının korunması amacıyla hukuki ve teknik esasların düzenlendiği Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların (AEEE) Kontrolü Yönetmeliği 22/5/2012 tarihli ve 28300 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Söz konusu Yönetmeliğin uygulaması esnasında karşılaşılan sorunların aşılması ve ülkemizde daha etkin bir elektronik atık yönetim sisteminin oluşturulması amacı ile Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların (AEEE) Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Bakanlığımızca hazırlanmış olup Genel Müdürlüğümüz internet adresinde (www.cygm.gov.tr) “Mevzuat” başlığı altında “Taslaklar” bölümünde yayımlanmaktadır.

Söz konusu taslağa son görüş verilme tarihi 02 Şubat 2015’dir. Taslağa görüş vermek için taslak metin ile birlikte verilen görüş formatının kullanılması gerekmekte olup, görüşlerin ile menekse.keski@csb.gov.tratikyonetimi@csb.gov.tr adreslerine ve Resmi Yazı ile Bakanlığımıza sunulması gerekmektedir.

Taslak Metne, Eski AEEE Yönetmeliği İle Değişiklik Getiren Yönetmelik Taslağının Karşılaştırıldığı Tabloya Ve Görüş Formu:
 Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı
 Eski Yönetmelik İle Karşılaştırma
 Görüş Bildirme Formu


İletişim Bilgilerimiz

Haliç Çevre İletişim Bilgilerimiz
+90 212 621 23 40

+90 212 621 23 59

info@haliccevre.com

Önemli Linkler

Çevre ile İlgili Önemli Linkler
Ulusal Linkler

Uluslararası Linkler

Uluslararası Sözleşmeler

Sosyal Medya Hesaplarımız

Haliç Çevre Sosyal Medya Hesapları